Skip to Main Content

Tiedonhaun opas: Tiedon luotettavuus

Tutustu tieteelliseen tiedonhakuun, aina aiheen jäsentämisestä ja hakusanojen valinnasta tiedonlähteiden valintaan ja hakutulosten arviointiin.

Tiedonlähteiden arviointi

Löytyneitä tiedonlähteitä on tarpeen arvioida ennen niiden käyttöä. Arvioinnissa selvitetään lähteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta eli mietitään, onko niissä esitetty tieto perusteltua ja paikkansa pitävää. Painetun ja elekronisten tiedonlähteiden luotettavuutta voidaan arvioida pitkälti samoilla kriteereillä.

Muista myös arvioida kuvia ja videoita. Kuvien käyttöön keskittyvästä ImagOA-oppaasta löydät tietoa kuvien käytöstä. Kuvamanipulaatiosta voit lukea Janica Branderin artikkelin Kuvamanipulaatiosta tuli arkipäivää – voiko edes videoon enää luottaa? (UNIT 3.10.2019)

Aluksi kannattaa tutustua aineistoon selailemalla. Silmäile aineistoa ja tutki aiheen käsittelytapaa, näkökulmaa ja julkaisun kohderyhmää.

Luotettavuus ja paikkansapitävyys

 • Miten luotettavia ja virheettömiä aineistossa esitetyt tiedot ovat? Onko aineisto tarkistettu ennen julkaisua (esim. toimitusprosessi, asiatietojen tarkistus, onko tieto tutkittua, onko tieto vertaisarvioitua)?
 • Onko esitys johdonmukainen ja selkeä?
 • Onko tekstissä mainittu lähteitä, onko siinä käytetty asianmukaisia lähteitä?
 • Pyri etsimään alkuperäinen lähde käsiisi. Toisen käden tietoa pitää käyttää vain erittäin harkitusti.

Ajantasaisuus

 • Mikä on löytämäsi aineiston julkaisuaika?
 • Onko aiheesi kannalta tärkeää löytää tuoreimmat julkaisut? Vaatiiko näkökulmasi tai aiheen käsittelytapa myös varhaisempaa aineistoa?
 • Tarkista vielä, toimivatko linkit.

Tiedontuottajan luotettavuus

 • Onko kirjoittaja tai julkaisija tunnettu organisaatio tai asiantuntija? Onko kirjoittaja kirjoittanut tai julkaissut mitään muuta? Onko tekijän tai julkaisijan yhteystietoja mainittu?
 • Voitko tarkistaa tiedot jostain muusta lähteestä? Onko tieto todennettavissa?
 • Tarkista, mihin kokonaisuuteen löytämäsi tiedonlähde kuuluu. Varo saalistajalehtien artikkeleita.

Objektiivisuus

 • Onko aihetta käsitelty monipuolisesti ja laajasti?
 • Onko ajatuksille ja väitteille esitetty perusteluja?
 • Onko otettu huomioon muiden kuin tekijän näkökulmia?
 • Yritetäänkö sinun mielipiteeseesi vaikuttaa? Mistä näkökulmasta teos on kirjoitettu? Voiko ajatella, että teoksesta on jätetty jotain tarkoituksellisesti pois?

Kattavuus ja sisältö

 • Miten syvällistä ja kattavasti aiheen käsittely on?
 • Kenelle tieto on suunnattu?
 • Onko kilpailevat teoriat ja näkökulmat otettu huomioon?
 • Maantieteellinen kattavuus? Voiko muissa maissa julkaistua tietoa soveltaa Suomen oloihin?

Kuinka arvioit kirjoja

Kirjoja käytettäessä lähteinä tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Julkaisija: Kuka kirjan julkaisee?

 • Julkaisufoorumista voit hakea myös kirjakustantajia
 • Esim. yliopistopainot (University Press) julkaisevat tieteellisiä julkaisuja.

Tekijä: Mitä tiedät kirjan kirjoittajasta?

 • Onko hän professori arvostetussa yliopistossa tai onko hänellä muita meriittejä tutkimusmaailmassa?
 • Onko tekijä aihepiirin auktoriteetti?

Sisältö: Löytyykö kirjasta lähdemerkinnät?

Tiedekirjan ja tietokirjan eroista on Aino Rajala kirjoittanut blogipostauksessa täällä http://neba.finlit.fi/blogi/mita-eroa-on-tiedekirjoilla-ja-tietokirjoilla/.

 

Näin tunnistat tieteellisen artikkelin

Tieteellinen artikkeli voi olla esim. alkuperäisartikkeli eli tutkimusartikkeli, katsausartikkeli tai tapausseloste. Tieteelliset artikkelit julkaistaan tieteellisissä lehdissä (academic journals) tai kokoomateoksissa.

 • Yleensä tieteelliset artikkelit ovat tutkimusartikkeleita. Tutkimusartikkelin rakenne on usein sama kuin tutkimusraportin rakenne eli IMRD-rakenne:
  • johdanto (Introduction)
  • tutkimusmenetelmät (Materials and Methods)
  • tulokset (Results)
  • pohdinta (Discussion)
 • Toinen melko yleinen tieteellisen artikkelin tyyppi on katsausartikkeli (review). Katsausartikkelissa esitellään tai kuvataan jokin ilmiö kattavasti. Siihen tiedot kerätään muista tieteellisistä julkaisuista, joita arvioidaan ja analysoidaan kriittisesti.
 • Joskus tieteellinen artikkeli voi olla myös tapausseloste. Tällöin tutkittavaa ilmiötä kuvataan esimerkkitapauksen valossa.

Useissa tieteellisissä lehdissä käytetään vertaisarviointia (peer review). Vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan vasta kun saman alan asiantuntija on arvioinut käsikirjoituksen ja todennut sen julkaisukelpoiseksi.

Helsingin yliopiston artikkelista (PDF alla), löydät vinkkejä tieteellisen artikkelin lukemiseen  (Helsingin yliopisto. 2013. Miten luen tieteellisen artikkelin?)

Tieteellisen, ammatillisen ja yleislehden eroja

Kausijulkaisu tarkoittaa mitä tahansa julkaisua, joka ilmestyy monta kertaa vuodessa. Kausijulkaisuja ovat aikakauslehdet, ammattilehdet, tieteelliset lehdet ja sanomalehdet.

On tärkeää ymmärtää populaarin ja tieteellisen lehden ero. Yliopistossa laadittavissa töissä ja tutkimuksissa suurin osa lähteistä pitää olla tieteellisiä.

Populaarisia kausijulkaisuja kutsutaan usein aikakauslehdiksi ja tieteellisiä kausijulkaisuja tieteellisiksi lehdiksi. Useimmiten on hyväksyttävää käyttää joitain populaarisia lähteitä, mutta tutkimustyö ei saa nojautua täysin ei-tieteelliseen kirjallisuuteen. Lue lisää lehtien vaikuttavuudesta.

Tästä kuviosta löydät olennaisimpia asioita, mistä tieteellisen artikkelin tunnistaa: Anatomy of a Scholarly Article

 

Kriteeri

Yleisaikakauslehti/

sanomalehti

Ammattilehti

Tieteellinen lehti

Esimerkki

Newsweek, New York Times, Suomen Kuvalehti.

Chemical Week, InfoWorld Daily NewsMetallitekniikka, Opettaja, Talentia.

Harvard Business Review, American Journal of Mathematics, The Lancet, Poetics Today,  Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti

Sisältö

Keskustelua jonkun toisen tutkimuksesta; voi sisältää henkilökohtaisia kertomuksia tai mielipiteitä; yleistä tietoa, tarkoitus on viihdyttää tai tiedottaa.

Ajankohtaisia uutisia, trendejä ja tuotteita tietyltä toimialalta; käytännön tietoa alan ammattilaisille. Myös järjestölehdet ja henkilöstölehdet kuuluvat tähän kategoriaan.

Tutkijan/tutkijoiden kirjoittamaa syvällistä tietoa alkuperäisistä tutkimustuloksista; hyvin yksityiskohtaista tietoa, päämääränä tieteellinen keskustelu.

Tekijä

Tekijä on usein toimittaja, jolle maksetaan artikkeleiden kirjoittamisesta. Hänellä joko on tai ei ole asiantuntemusta aiheesta.

Tekijä on usein alan ammattilainen, joskus aiheesta asiantuntemusta omaava toimittaja.

Tekijän titteli on kerrottu. Tekijä on yleensä tietyn alan tutkija tai asiantuntija. Tekijälle ei makseta palkkiota artikkelin kirjoittamisesta.

Yleisö

Suuri yleisö; aiheesta kiinnostuneet ei-ammattilaiset.

Alan ammattilaiset; aiheesta kiinnostuneet ei-ammattilaiset.

Pieni yleisö: alan tutkijat ja opiskelijat.

Kieli

Yleissanastoa; kieli useimmille lukijoille helposti ymmärrettävää.

Alalle tyypillistä erikoissanastoa, mutta ei yhtä teknistä kuin tieteellisissä lehdissä.

Alalle tyypillistä erikoissanastoa; vaatii kyseisen aihealueen tuntemusta.

Kaaviot

Kaavioita, käyriä ja taulukoita; paljon mainoksia ja valokuvia.

Valokuvia; jotain grafiikkaa ja taulukoita; alan ammattilaisille suunnattuja mainoksia.

Kaavioita, käyriä ja taulukoita; vähän mainoksia ja valokuvia.

Layout & rakenne

Epämuodollista; muotoilu voi olla standardista poikkeavaa. Ei välttämättä sisällä todisteita tai johtopäätöksiä.

Epämuodollista; artikkelit on järjestelty kuten aikakaus- tai sanomalehdissä. Aineisto henkilökohtaisia kokemuksia tai yleisesti tiedossa olevia asioita.

Muodollista; artikkeli sisältää tiivistelmän, tavoitteet, metodologiatiedot, tulokset, keskusteluosion, johtopäätökset ja lähdeluettelon.

Luotettavuus

Toimitus on arvioinut artikkelit, ei alan ammattilaiset; muokattu ulkoasua ja tyyliä.

Toimitus, joka voi koostua alan ammattilaista, on arvioinut artikkelit, ei vertaisarviointia*; muokattu ulkoasua ja tyyliä.

Vertaisarvioijat* tai alan ammattilaiset ovat arvioineet artikkelit; muokattu sisältöä, ulkoasua ja tyyliä.

Lähteet

Harvinaisia. Vähän tai ei mitään tietoa lähdemateriaaleista.

Joskus lyhyitä lähdeluetteloita, mutta ei välttämättä.

Pakollisia. Lainaukset ja faktat ovat todistettavasti oikeita.

Lähde: "Scholarly vs. Popular Materials" by Amy VanScoy, NCSU Library and "Scholarly, Popular and Trade Journals" by Jason Puckett & Lyn Thaxton at GSU.

*Vertaisarviointi (peer-review): yksi tai useampi alan asiantuntija arvioi artikkelin tieteellisyyden (aineistot, metodit, johtopäätökset, lähteet) ennen sen julkaisemista.

Kuinka arvioida lehtiä

Julkaisufoorumi (JUFO) on suomalainen tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Luokitus sisältää niin lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja kuin kirjakustantajiakin. Luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan luokkiin.

Julkaisufoorumi-luokat ovat: 0= kanavat, jotka eivät (vielä) täytä tason 1 kriteereitä; 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.

Palvelu sisältää Journalytics -osion joka sisältää keskeiset julkaisukanvavaa koskevat tiedot sekä Predatory Reports -osion, josta voit tarkistaa  ns. saalistajalehtiä, joiden tieteellinen arvo on kyseenalainen.

Lehden Impact Factor (IF) kertoo, kuinka usein keskimäärin lehden julkaisemiin artikkeleihin on viitattu. Web of Science -tietokannan viittausaineistoon perustuvat lehtien Impact Factor (IF) -arvot löytyvät  JCR-tietokannasta. Lue lisää tutkimuksen arvioinnista.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback