Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lääketiede: Artikkelit ja tietokannat

Etäkäyttöohje

E-aineistojen etäkäyttö kampusten ulkopuolelta tapahtuu kirjautumalla aineistoihin Tuni-tunnuksella.
Jos e-aineistojen etäkäytössä on ongelmia, ilmoita asiasta meille kirjasto@tuni.fi.

Preprint-palvelut

Hakukoneet

Kun menet oheisen linkin kautta Google Scholariin, pääset käsiksi yliopiston hankkimiin lehtiin sisältyviin artikkeleihin.

Alternative Access

Keskeisiä tietokantoja

Medline on lääke- ja terveystieteiden sekä lähialojen tärkein kansainvälinen kirjallisuusviitetietokanta. Medline on tarjolla Ovidin ja PubMedin käyttöliittymissä.

Cochrane Libraryyn on koottu kansainvälisen Cochrane-verkoston asiantuntijoiden tekemät systemaattiset katsaukset (Cochrane Database of Systematic Reviews), ja tietoja kliinisten kokeitten tuloksia raportoivista kansainvälisistä artikkeleista (Cochrane Central Register of Controlled Trials).

Epistemonikoksesta löydät julkaistuja systemaattisia katsauksia. Sisältö on haravoitu useasta lähteestä, mukaan lukien Medlinestä.

Kun tarvitset tietoa käynnissä olevista kliinisistä kokeista tai systemaattisista katsauksista, ovat rekisterit hyödyllisiä lähteitä.

Alta löydät linkit suomalaisiin, ruotsalaisiin ja englantilaisiin hoitosuosituksiin.

DynaMed Plus on laaja erikoisalakohtainen, näyttöön perustuva tietokanta kliinisen päätöksenteon tueksi. Se sisältää kustakin aiheesta tiiviin yleiskatsaus- ja suosituskappaleen (Overview and Recommendations) sekä tiivistelmät systemaattisten katsausten ja laadukkaiden alkuperäisartikkeleiden tuloksista.

Lähialojen tietokantoja

Etsiessäsi terveystaloustiedettä käsitteleviä artikkeleita, muista Medlinen, Cinahlin, PsycInfon ja sosiaalialan tietokantojen lisäksi myös nämä terveystaloustieteen ja taloustieteen tietokannat. 

ScienceDirect sisältää aineistoa erityisesti luonnontieteiden ja lääketieteen aloilta, mutta myös taloustieteiden, yhteiskuntatieteiden sekä humanististen tieteiden aloilta.

Monitieteiset Scopus ja Web of Science ovat pääasiassa suunnattu bibliometriikkaa ja julkaisujen saamien viittausten analysointia varten, mutta niitä voi käyttää myös normaaliin tapaan artikkelien etsimiseen.

Tietoasiantuntija

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback