Skip to Main Content

Tietokannat A-Z | A-Z Databases

Loading...Uusia Tietokantoja | New Databases

Loading...
AccessMedicine on McGraw Hillin tuottama lääketieteen opetuksen tueksi suunniteltu portaali, joka on koekäytössä 19.9.–19.10.2022.

AccessMedicine is a portal designed to support medical education, the portal is produced by McGraw Hill. AccessMedicine is in trial use 19.9.–19.10.2022.
Kokoelma Sex and Sexuality, Sixteenth to Twentieth Century sisältää sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksen aihealueisiin liittyviä kirjoja. Sen sisältämissä kokoelmissa on yhteensä yli 5000 harvinaista teosta neljällätoista eri kielellä. Koekäytössä 30.10.2022 asti.

Sex and Sexuality, Sixteenth to Twentieth Century contains books related to the subject areas of the study of gender and sexuality. It is made up of more than five thousand rare and unique books and it presents content in fourteen different languages. On trial until 30th October, 2022.
Sisältää The Economist-lehden vuosikerrat lehden ensimmäisen numeron ilmestymisestä asti. Arkisto on luotu skannaamalla lehdet alkuperäisistä lehdistä, ja siitä on mahdollista myös tehdä monentyyppisiä hakuja. Koekäytössä 30.10.2022 asti.

The archive contains all the volumes from 1843 when the first issue of The Economist was published. It was created by scanning physical copies of the newspaper. There are also many ways to search the archive. On trial until 30th of October, 2022.
Frontiers on Open Access -kustantaja ja Open Access -portaali.
Frontiers is an Open Access Publisher and Open Science Platform.
New
HELDAn tarkoituksena on lisätä Helsingin yliopiston tutkimusjulkaisujen näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta tarjoamalla julkaisujen avoin saatavuus yliopiston oman avoimen julkaisuarkiston kautta. Arkistoon tallennetaan yliopistolla tuotettua kokotekstiaineistoa kuten tutkijoiden artikkeleita, yksiköiden julkaisusarjoja sekä tiedekuntien oppimateriaaleja ja laitosten tuottamaa tutkimusaineistoa.

The main purpose of HELDA is to increase the visibility, use and impact of research results of the University of Helsinki by providing open access of research publications through the University’s own repository. HELDA serves as a full text repository for research articles and institutional series, as well as for teaching and research material produced by the departments and faculties of the University.
New
Knowledge Unlatched on organisaatio, joka tarjoaa kirjastoille ja kustantajille ympäri maailmaa mahdollisuuden työskennellä yhdessä luodakseen kestävän reitin avoimeen julkaisemiseen. Open Research Library -palvelusta löydät yli 3000 avointa e-kirjaa eri tieteenaloilta ja KU Journals Collection -kokoelmasta yli 50 avointa e-lehteä.

Knowledge Unlatched is an organisation that offers an opportunity for libraries and publishers from around the world to work together to create a sustainable route to Open Access. In Open Research Library you can find over 3000 freely open e-books and in KU Journals Collection you can find over 50 Open Access e-journals.
New
Knowledge Unlatched on organisaatio, joka tarjoaa kirjastoille ja kustantajille ympäri maailmaa mahdollisuuden työskennellä yhdessä luodakseen kestävän reitin avoimeen julkaisemiseen. Open Research Library -palvelusta löydät yli 3000 avointa e-kirjaa eri tieteenaloilta ja KU Journals Collection -kokoelmasta yli 50 avointa e-lehteä..

Knowledge Unlatched is an organisation that offers an opportunity for libraries and publishers from around the world to work together to create a sustainable route to Open Access. In Open Research Library you can find over 3000 freely open e-books and in KU Journals Collection you can find over 50 Open Access e-journals.
Library of Latin Texts (LLT) on maailman laajin latinankielisten tekstien tietokanta. Se sisältää tekstejä kaikilta aihealueilta ja aikakausilta. Tekstit ovat peräisin mm. sarjasta Corpus Christianorum. LLT on koekäytössä 31.12.2022 asti.

Library of Latin Texts (LLT) is the world’s leading database for Latin texts. It gathers Latin texts of all genres and all periods. The texts have been taken from the Corpus Christianorum series and from many other leading editions. The trial period will end 31.12.2022.
Laaja kokoelma lastenkirjallisuuteen ja kasvatukseen liittyviä primäärilähteitä, kuten kirjoja, lehtiä, pamfletteja ja valokuvia.

Wide range of primary sources related to the experience of childhood in the long nineteenth century. It includes books, periodicals, pamphlets and photos and much more.
Sisältää yli 9500 englannin-, ranskan- sekä saksankielistä nimekettä. Mukana on muun muassa kaunokirjallisuutta, lyhytproosaa ja runoutta.

Includes the full-text of more than 9,500 English, French and German titles. The Corvey Collection comprises one of the most important archives of Romantic era writing in existence anywhere—including fiction, short prose, dramatic works, poetry and more.
Laaja kokoelma arkistolähteitä ja dokumentteja, mm. kirjoja, käsikirjoituksia ja päiväkirjoja 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Arkistoon on koottu sukupuolta ja luokkaa käsitteleviä aineistoja transnationaalisuuden näkökulmasta. Koekäytössä 30.10.22 asti.

Wide collection of primary source documents, for example books, manuscripts and diaries from the late-eighteenth century to the early-twentieth century. Documents are all through a transnational perspective. On trial until 30th October, 2022.
New
OADTL on Digital Theological Libraryn ylläpitämä ja omistama lähinnä teologian ja uskontotieteiden alojen kirjasto. Sisältää myös esim. etiikan, historian, kielitieteen, kirjallisuuden, psykologian ja sosiologian aineistoja. Yli 190 000 e-kirjaa sekä yli 6000 e-lehteä.

OADTL is owned and maintained by the staff of the Digital Theological Library. It provides high-quality content in religious studies and other diciplines related e.g., ethics, history, linguistics, literature, psychology and sociology. 190,000+ ebooks and thousands of journals.
Oxford University Pressin ja sen yhteistyökumppaneiden e-lehtiä ja e-kirjoja useilta aihealueilta. Oxford Scholarship Online, University Press Scholarship Online, Oxford Handbooks Online ja Oxford Medicine Online -palvelujen sisällöt ovat siirtyneet Oxford Academic -alustalle heinäkuussa 2022. E-aineisto-oppaan Oxford Academic -ohjeet

E-journals and e-books by Oxford University Press and its partners from many subject areas. The content from Oxford Scholarship Online, University Press Scholarship Online, Oxford Handbooks Online and Oxford Medicine Online have migrated to Oxford Academic in July 2022. E-resource guide's Oxford Academic instructions
Laaja Open Access -kokoelma, joka sisältää antiikin ajan tekstejä, primääri- ja sekundäärilähteitä sekä tutkimuksen apuvälineitä. Perseus Digital Libraryn tekstejä käännöksineen on luettavissa myös uudessa Scaife Viewer -ympäristössä: https://scaife.perseus.org/

Extensive Open Access repositories of primary and secondary sources for the study of ancient Greece and Rome and some other collections. The Scaife Viewer is a reading environment for pre-modern text collections in both their original languages and in translation: https://scaife.perseus.org/
SRM Video -kokoelma sisältää yli 480 videota tutkimusprosesseista ja tutkimusmenetelmistä. Kokoelma sisältää opetusvideoita, haastatteluja, tapaustutkimuksia ja pienoisdokumentteja tutkimusprosesseihin liittyen.

SRM Video includes hours of tutorials, interviews, video case studies, and mini-documentaries covering the entire research process. The 480+ streaming videos cover every aspect of the research process and hundreds of qualitative, quantitative, and mixed methods.
Materiaalitieteen aineistoja sisältävä SpringerMaterials koostuu seuraavista kokoelmista: Landolt – Börnstein, Inorganic Solid Phases, MSI Eureka, Metal foam,
Polymer Thermodynamics, Substance Profile, Thermophysical Properties

SpringerMaterials provides curated data and advanced functionalities to support research in materials science, physics, chemistry, engineering, and other related fields. The following collections are included: Landolt – Börnstein, Inorganic Solid Phases, MSI Eureka, Metal foam, Polymer Thermodynamics, Substance Profile, Thermophysical Properties
title
Loading...

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback