Skip to Main Content

Tietokannat A-Z | A-Z Databases

Loading...Uusia Tietokantoja | New Databases

Loading...
ASTM Compass® on American Society for Testing and Materialsin julkaisema tietokanta, joka sisältää yli 12 000 standardia, manuaaleja, teknisiä raportteja ja oppaita sekä ASTM:n julkaisemat 9 lehteä. Lisäksi palvelusta löytyy yli 47 000 artikkelia.

ASTM Compass® by American Society for Testing and Materials includes 12 000+ standards, 1500+ books and 47 000 articles and nine journals.
Yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta käsitteleviä e-kirjoja eri tieteenaloilta ja useilta eri kustantajilta. Kokoelma sisältää yli 18 000 kirjaa, jotka ovat käytössä Ebook Central -palvelussa.

Over 18 000 e-books on the themes of diversity, equity and inclusion. The content is interdisciplinary and from many publishers and authors from all over the world. The collection is available on Ebook Central.
Frontiers on Open Access -kustantaja ja Open Access -portaali.
Frontiers is an Open Access Publisher and Open Science Platform.
GHO on portaali WHO:n 194:n jäsenvaltion terveystilastoihin. Se tarjoaa pääsyn yli 1000 terveysaiheiseen teemaan ja erilaisiin indikaattoreihin, mm. sairauksien kuolleisuus, vuosituhannen kehitystavoitteet, tartuntataudit ja riskitekijät, epidemiat, terveydenhuoltojärjestelmät, ympäristöterveys, väkivalta ja vammat sekä oikeudenmukaisuus.

GHO is a portal to the health statistics of WHO's 194 member countries. It provides access from more than 1000 health topics to indicators including disease mortality, Millennium Development Goals, Infectious Diseases and Risk Factors, Epidemics, Health Systems, Environmental Health, Violence and Injuries, and Justice.
Library of Latin Texts (LLT) on maailman laajin latinankielisten tekstien tietokanta. Se sisältää tekstejä kaikilta aihealueilta ja aikakausilta. Tekstit ovat peräisin mm. sarjasta Corpus Christianorum. LLT on koekäytössä 31.12.2022 asti.

Library of Latin Texts (LLT) is the world’s leading database for Latin texts. It gathers Latin texts of all genres and all periods. The texts have been taken from the Corpus Christianorum series and from many other leading editions. The trial period will end 31.12.2022.
New
OADTL on Digital Theological Libraryn ylläpitämä ja omistama lähinnä teologian ja uskontotieteiden alojen kirjasto. Sisältää myös esim. etiikan, historian, kielitieteen, kirjallisuuden, psykologian ja sosiologian aineistoja. Yli 190 000 e-kirjaa sekä yli 6000 e-lehteä.

OADTL is owned and maintained by the staff of the Digital Theological Library. It provides high-quality content in religious studies and other diciplines related e.g., ethics, history, linguistics, literature, psychology and sociology. 190,000+ ebooks and thousands of journals.
Oxford University Pressin ja sen yhteistyökumppaneiden e-lehtiä ja e-kirjoja useilta aihealueilta. Oxford Scholarship Online, University Press Scholarship Online, Oxford Handbooks Online ja Oxford Medicine Online -palvelujen sisällöt ovat siirtyneet Oxford Academic -alustalle heinäkuussa 2022. E-aineisto-oppaan Oxford Academic -ohjeet

E-journals and e-books by Oxford University Press and its partners from many subject areas. The content from Oxford Scholarship Online, University Press Scholarship Online, Oxford Handbooks Online and Oxford Medicine Online have migrated to Oxford Academic in July 2022. E-resource guide's Oxford Academic instructions
SRM Video -kokoelma sisältää yli 480 videota tutkimusprosesseista ja tutkimusmenetelmistä. Kokoelma sisältää opetusvideoita, haastatteluja, tapaustutkimuksia ja pienoisdokumentteja tutkimusprosesseihin liittyen.

SRM Video includes hours of tutorials, interviews, video case studies, and mini-documentaries covering the entire research process. The 480+ streaming videos cover every aspect of the research process and hundreds of qualitative, quantitative, and mixed methods.
Materiaalitieteen aineistoja sisältävä SpringerMaterials koostuu seuraavista kokoelmista: Landolt – Börnstein, Inorganic Solid Phases, MSI Eureka, Metal foam,
Polymer Thermodynamics, Substance Profile, Thermophysical Properties

SpringerMaterials provides curated data and advanced functionalities to support research in materials science, physics, chemistry, engineering, and other related fields. The following collections are included: Landolt – Börnstein, Inorganic Solid Phases, MSI Eureka, Metal foam, Polymer Thermodynamics, Substance Profile, Thermophysical Properties
  • Käyttöoikeus | User rights
New
World Bank Data Catalog parantaa Maailmanpankin tietojen löytämistä, lataamista ja jakamista. Se sisältää Maailmanpankin mikrodataa, talouden ja energiatiedon alustojen tietoja sekä datasettejä avoimen datan aineistoista. Joihinkin datasetteihin on rajoitettu pääsy.

The Data Catalog is designed to make World Bank's development data easy to find, download, use, and share. It includes data from the World Bank's microdata, finances and energy data platforms, as well as datasets from the open data catalog. Some datasets may have restricted access.
Maailmanpankki on avannut datansa, tietonsa ja tutkimuksensa innovoinnin edistämiseksi sekä kehityksen ja talouden avoimuuden lisäämiseksi. Joihinkin datasetteihin saattaa olla rajattu pääsy.

World Bank has opened its data, knowledge, and research to foster innovation and increase transparency in development and finances. Some datasets may have restricted access.
World Bank Open Knowledge Repository (OKR) on Maailmanpankin virallinen avoin julkaisuarkisto.

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR) is The World Bank’s official open access repository.
title
Loading...

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback