Skip to Main Content

Opiskelijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen: Avoin tiede

Tervetuloa

Tervetuloa Tampereen yliopiston kirjaston opiskelijan avoimen tieteen oppaaseen. Opas on tarkoitettu korkeakouluyhteisön kaikille opiskelijoille.

Mitä on avoin tiede?

Avoin tiede tarkoittaa kattotermiä toiminnalle, jolla pyritään edistämään avoimia toimintamalleja tieteessä ja tutkimuksessa. Avoimuus on tieteen perusperiaatteita, tieteen on tarkoitus olla avointa ja kaikkien hyödynnettävissä, myös tiedeyhteisön ulkopuolella. Avoimen tieteen toimintamallit nähdään tapana edistää tiedettä, tutkimusta ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Avoimen tieteen keskeinen tavoite on tutkimustuotosten mahdollisimman avoin saatavuus. Tutkimustuotoksia ovat muun muassa julkaisut, tutkimuksissa käytetyt menetelmät ja tutkimusaineistot. Tämän lisäksi avoimen tieteen osa-alueiksi katsotaan avoimet oppimateriaalit ja avoimet infrastruktuurit.

Katso lisää Avoin tiede -sivustolta.

 

Kuva muokattu Open science is a big umbrella , Robin Champieux, CC BY 4.0 pohjalta.

Avoimen tieteen etuja

  • Mahdollistetaan tutkimustulosten, -datan, -menetelmien ja -infrastruktuurien sekä oppimateriaalien laajempi käyttö. 
  • Edesautetaan tutkitun tiedon vaikuttavuuden ja liikkuvuuden lisääntymistä, mikä edesauttaa sekä sivistyksen lisääntymistä että innovaatioiden syntymistä.
  • Tutkimuksen laatu voi kehittyä tutkimustuotosten avoimuuden ja tutkimusprosessin läpinäkyvyyden myötä.
  • Avoimuus lisää tasa-arvoa tutkimusyhteisöissä ja yhteiskunnassa laajemmin.

Lähde: Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025. 2020. Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Avoin tiede Tampereen korkeakouluyhteisössä

Tampereen korkeakouluyhteisön periaatteiden mukaan avoin tiede ja tutkimus ovat kiinteästi mukana koko korkeakouluyhteisön toiminnnassa. Tieteen avoimuus on osa hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Avoimen tieteen osa-alueita ovat toimintakulttuurin, julkaisemisen, tutkimusaineistojen ja muiden tutkimustuotosten sekä oppimisen avoimuus.

Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa tuotetut julkaisut, opinnäytetyöt, tutkimusaineistot ja käytetyt tutkimusmenetelmät ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Avoimen tieteen edistämisen tueksi on laadittu avoimen tieteen linjaukset:

 

Ota yhteyttä!

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback