Skip to main content

Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi ja julkaiseminen: Hyvä tietää ennen opinnäytteen jättämistä arvioitavaksi

Opas sisältää ohjeet opinnäytteiden palauttamiseen ja sähköiseen arkistointiin

Opinnäytteen julkisuus

Hyväksytty opinnäyte on julkinen asiakirja. 

 • Opinnäytteeseen ei voi sisällyttää salassa pidettävää tietoa. Mahdollinen salainen tai muu erillinen aineisto ei jää yliopistolle tai TAMKille arkistoitavaksi.
 • Opinnäytetyö kirjoitetaan siten, että se on kaikilta osin julkinen.
 • Opinnäyte tulee julkiseksi hyväksymisen myötä.

Avoimet opinnäytteet Tampereen korkeakouluyhteisössä

 

Avoimien opinnäytteiden osuus Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa.


Lähde: Trepo, Theseus. 3/2020

Opinnäytetyötä palauttavan tarkistuslista

Tarkistathan nämä asiat ennen opinnäytteesi palauttamista:

 • Tekijänoikeudet -  onhan sinulla oikeus työsi sisällön verkkojulkaisemiseen (esimerkiksi kuvat, nuotit, valokuvat).
 • Poista opinnäytetyöstäsi opiskelijanumero, osoitetiedot, puhelinnumerot, liitteiden yhteystiedot ja muut mahdolliset tiedot, joita et tahdo verkkojulkisuuteen.
 • Poista/korjaa PDF:n File/Tiedosto - Properties/Ominaisuudet - Description/Kuvailu -kentästä virheelliset tiedot.
 • Tiedoston saavutettavuus
 • Työsi on muotoiltu yliopiston/TAMKin ohjeistuksen mukaisesti, myös kansi ja tiivistelmäsivu.
 • Kyseessä on oikea versio, jonka palauttamiseen olet saanut ohjaajaltasi luvan.
 • Työsi on läpikäynyt Turnitin -tarkistuksen.
 • Tiedostosi on PDF/A -muodossa (tavallinen PDF ei riitä).
  • Opinnäytteiden PDF/A -muotoon muuttamista varten on avattu Muuntaja -palvelu koko korkeakouluyhteisön käyttöön. Muuntaja -palveluun kirjaudutaan Tuni -tunnuksilla osoitteessa https://muuntaja.tuni.fi/
  • Jos et käytä Muuntajaa, löydät täältä muutosohjeet

Opinnäytteen kansi- ja tiivistelmäsivu sekä muu ohjeistus

Yliopiston opiskelija

Käytä oheisten mallipohjien mukaista kansilehteä ja tiivistelmäsivua opinnäytteessäsi.

Arkkitehtuurin opiskelijoiden tulee käyttää mallipohjia soveltuvin osin (esim. kansilehden ja tiivistelmäsivun tiedot).

Yliopiston yleiset ohjeet opinnäytteisiin löytyvät opiskelijan oppaasta. Opiskelijan oppaan kautta löytyvät muun muassa tiedekuntakohtaiset ohjeet.

TAMKin opiskelija

Opinnäytetyön raporttipohja sekä TAMKin ohjeita valmistumisesta ja opinnäytetöiden luovuttamisesta löytyy TAMK-käsikirjasta.

Huomioi opinnäytetyön saavutettavuus

Huomioi tiedoston saavutettavuus

Saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta. Saavutettavan opinnäytetyön PDF-tiedoston sisältöön pääsee käsiksi käyttäen erilaisia ruudunlukuohjelmia. Ruudunlukuohjelmat muuttavat tiedoston sisällön käyttäjän ymmärtämään muotoon tekstistä puheeksi – tai pistekirjoitusohjelmien avulla. Tällä tavoin näkövammaiset, heikkonäköiset sekä henkilöt, jotka eivät voi käyttää hiirtä, pääsevät käsiksi tiedoston sisältöön. Saavutettavista PDF-tiedostoista on hyötyä myös erilaisista lukemisesteistä kärsiville.

Saavutettavuusdirektiivi

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Laki sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee pääosin julkista sektoria. Lain saavutettavuusvaatimukset koskevat sekä verkkopalvelujen teknistä toteutusta että verkkosivuilla julkaistuja tiedostoja.

Saavutettava PDF-tiedosto

Saavutettava PDF-tiedosto tehdään huomioimalla saavutettavuus kirjoittamisen alusta asti. Oleellista on käyttää tekstinkäsittelyohjelman, esim. Wordin, tarjoamia tyylejä sekä rakenteita muotoiluun. Ohjeita saavutettavien dokumenttien tekemiseen saat seuraavilta sivuilta:

Kirjaston yhteystiedot

thesis@tuni.fi

   

Tapani Lehtilä

Eila Kiuru

Kalle Tiitinen

Yliopisto

Yliopisto Yliopisto
 
Anu Alho Eija Mustonen  
TAMK TAMK