Skip to Main Content

Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi ja julkaiseminen: Hyvä tietää ennen opinnäytteen jättämistä arvioitavaksi

Opas sisältää ohjeet Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytteiden palauttamiseen ja sähköiseen arkistointiin

Hyväksytty opinnäyte on julkinen asiakirja

 • Opinnäytteeseen ei voi sisällyttää salassa pidettävää tietoa. Mahdollinen salainen tai muu erillinen aineisto ei jää yliopistolle tai TAMKille arkistoitavaksi.
 • Opinnäytetyö kirjoitetaan siten, että se on kaikilta osin julkinen.
 • Opinnäyte tulee julkiseksi hyväksymisen myötä.

Opinnäytetyötä palauttavan tarkistuslista

 • Tekijänoikeudet - onhan sinulla oikeus työsi sisällön verkkojulkaisemiseen (esimerkiksi kuvat, nuotit, valokuvat). Lisää tekijänoikeus- ja julkaisulupatietoa mm. Väitöskirjan julkaiseminen Tampereen yliopistossa: Julkaisuluvat
 • Poista opinnäytetyöstäsi opiskelijanumero, osoitetiedot, puhelinnumerot, liitteiden yhteystiedot ja muut mahdolliset tiedot, joita et tahdo verkkojulkisuuteen.
 • Poista tai korjaa PDF:n File/Tiedosto - Properties/Ominaisuudet - Description/Kuvailu -kentästä virheelliset tiedot.
 • Tiedoston saavutettavuus
 • Työsi on muotoiltu yliopiston tai TAMKin ohjeistuksen mukaisesti, myös kansi ja tiivistelmäsivu.
 • Kyseessä on oikea versio, jonka palauttamiseen olet saanut ohjaajaltasi luvan.
 • Työsi on läpikäynyt Turnitin-tarkistuksen.
 • Tiedostosi on PDF/A -muodossa (tavallinen PDF ei riitä).
  • Opinnäytteiden PDF/A -muotoon muuttamista varten on avattu Muuntaja -palvelu koko korkeakouluyhteisön käyttöön. Muuntaja -palveluun kirjaudutaan Tuni -tunnuksilla osoitteessa https://muuntaja.tuni.fi/
  • Jos et käytä Muuntajaa, löydät täältä muutosohjeet

Opinnäytteen kansi- ja tiivistelmäsivu sekä muu ohjeistus

Yliopiston opiskelija

Huomaa tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien mahdolliset omat kansi- ja opinnäyteohjeet. Katso mm.: Opiskelijan opas – Opiskelu – Opinnäytetyöt

Arkkitehtuurin opiskelijoiden tulee käyttää mallipohjia soveltuvin osin (esim. kansilehden ja tiivistelmäsivun tiedot).

Jos tiedekunnalla/tutkinto-ohjelmalla ei ole omaa kansi- tai tiivistelmämallia, käytä oheisten mallipohjien mukaista kansilehteä ja tiivistelmäsivua opinnäytteessäsi.

Tallenna kansimalli omalle koneellesi. Avaa tallentamasi kansimalli Print layout -muodossa. Kirjoita malliin oman työsi tiedot (huomaa mm. kansinimekkeen rivien tasaus oikeaan reunaan, värit ja yliopiston logo). Tallenna täydentämäsi kansi ensin word-tiedostoksi ja sen jälkeen PDF-muotoon seuraavasti:

 • Valitse Tiedosto - Tallenna nimellä
 • Valitse Tallennusmuoto -pudotusvalikosta PDF
 • Tämän jälkeen yhdistä kannen PDF työn PDF:ään. Lopuksi muuta kokonaisuus PDF/A-muotoon

Yliopiston yleiset ohjeet opinnäytteisiin löytyvät Opiskelijan oppaasta.

TAMKin opiskelija

Opinnäytetyön raporttipohja sekä TAMKin ohjeita valmistumisesta ja opinnäytetöiden luovuttamisesta löytyy TAMK-käsikirjasta.

Huomioi opinnäytetyön saavutettavuus

Huomioi tiedoston saavutettavuus

Saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta. Saavutettavan opinnäytetyön PDF-tiedoston sisältöön pääsee käsiksi käyttäen erilaisia ruudunlukuohjelmia. Ruudunlukuohjelmat muuttavat tiedoston sisällön käyttäjän ymmärtämään muotoon tekstistä puheeksi – tai pistekirjoitusohjelmien avulla. Tällä tavoin näkövammaiset, heikkonäköiset sekä henkilöt, jotka eivät voi käyttää hiirtä, pääsevät käsiksi tiedoston sisältöön. Saavutettavista PDF-tiedostoista on hyötyä myös erilaisista lukemisesteistä kärsiville.

Saavutettavuusdirektiivi

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Laki sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee pääosin julkista sektoria. Lain saavutettavuusvaatimukset koskevat sekä verkkopalvelujen teknistä toteutusta että verkkosivuilla julkaistuja tiedostoja.

Saavutettava PDF-tiedosto

Saavutettava PDF-tiedosto tehdään huomioimalla saavutettavuus kirjoittamisen alusta asti. Oleellista on käyttää tekstinkäsittelyohjelman, esim. Wordin, tarjoamia tyylejä sekä rakenteita muotoiluun. Ohjeita saavutettavien dokumenttien tekemiseen saat seuraavilta sivuilta:

Kirjaston yhteystiedot

thesis@tuni.fi

   
"" "" ""

Tapani Lehtilä

Yliopisto

Eila Kiuru

Yliopisto

Kalle Tiitinen

Yliopisto

"" ""  

Anu Alho

TAMK

Eija Mustonen

TAMK

 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback