Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi ja julkaiseminen: Hyvä tietää ennen opinnäytteen jättämistä arvioitavaksi

Opas sisältää ohjeet Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytteiden palauttamiseen ja sähköiseen arkistointiin

Hyväksytty opinnäyte on julkinen asiakirja

 • Opinnäytteeseen ei voi sisällyttää salassa pidettävää tietoa. Mahdollinen salainen tai muu erillinen aineisto ei jää yliopistolle tai TAMKille arkistoitavaksi.
 • Opinnäytetyö kirjoitetaan siten, että se on kaikilta osin julkinen.
 • Opinnäyte tulee julkiseksi hyväksymisen myötä.

Opinnäytetyötä palauttavan tarkistuslista

 • Tekijänoikeudet - onhan sinulla oikeus työsi sisällön verkkojulkaisemiseen (esimerkiksi kuvat, nuotit, valokuvat). Lisää tekijänoikeus- ja julkaisulupatietoa mm. Väitöskirjan julkaiseminen Tampereen yliopistossa: Julkaisuluvat
 • Poista opinnäytetyöstäsi opiskelijanumero, osoitetiedot, puhelinnumerot, liitteiden yhteystiedot ja muut mahdolliset tiedot, joita et tahdo verkkojulkisuuteen.
 • Poista tai korjaa PDF:n File/Tiedosto - Properties/Ominaisuudet - Description/Kuvailu -kentästä virheelliset tiedot.
 • Tiedoston saavutettavuus
 • Työsi on muotoiltu yliopiston tai TAMKin ohjeistuksen mukaisesti, myös kansi ja tiivistelmäsivu.
 • Kyseessä on oikea versio, jonka palauttamiseen olet saanut ohjaajaltasi luvan.
 • Työsi on läpikäynyt Turnitin-tarkistuksen.
 • Tiedostosi on PDF/A -muodossa (tavallinen PDF ei riitä).
  • Opinnäytteiden PDF/A -muotoon muuttamista varten on avattu Muuntaja -palvelu koko korkeakouluyhteisön käyttöön. Muuntaja -palveluun kirjaudutaan Tuni -tunnuksilla osoitteessa https://muuntaja.tuni.fi/
  • Jos et käytä Muuntajaa, löydät täältä muutosohjeet

Opinnäytteen kansi- ja tiivistelmäsivu sekä muu ohjeistus

Yliopiston opiskelija

Huomaa tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien mahdolliset omat kansi- ja opinnäyteohjeet. Katso mm.: Opiskelijan opas – Opiskelu – Opinnäytetyöt

Arkkitehtuurin opiskelijoiden tulee käyttää mallipohjia soveltuvin osin (esim. kansilehden ja tiivistelmäsivun tiedot).

Jos tiedekunnalla/tutkinto-ohjelmalla ei ole omaa kansi- tai tiivistelmämallia, käytä oheisten mallipohjien mukaista kansilehteä ja tiivistelmäsivua opinnäytteessäsi.

Tallenna kansimalli omalle koneellesi. Avaa tallentamasi kansimalli Print layout -muodossa. Kirjoita malliin oman työsi tiedot (huomaa mm. kansinimekkeen rivien tasaus oikeaan reunaan, värit ja yliopiston logo). Tallenna täydentämäsi kansi ensin word-tiedostoksi ja sen jälkeen PDF-muotoon seuraavasti:

 • Valitse Tiedosto - Tallenna nimellä
 • Valitse Tallennusmuoto -pudotusvalikosta PDF
 • Tämän jälkeen yhdistä kannen PDF työn PDF:ään. Lopuksi muuta kokonaisuus PDF/A-muotoon

Yliopiston yleiset ohjeet opinnäytteisiin löytyvät Opiskelijan oppaasta.

TAMKin opiskelija

Opinnäytetyön raporttipohja sekä TAMKin ohjeita valmistumisesta ja opinnäytetöiden luovuttamisesta löytyy TAMK-käsikirjasta.

Huomioi opinnäytetyön saavutettavuus

Huomioi tiedoston saavutettavuus

Saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta. Saavutettavan opinnäytetyön PDF-tiedoston sisältöön pääsee käsiksi käyttäen erilaisia ruudunlukuohjelmia. Ruudunlukuohjelmat muuttavat tiedoston sisällön käyttäjän ymmärtämään muotoon tekstistä puheeksi – tai pistekirjoitusohjelmien avulla. Tällä tavoin näkövammaiset, heikkonäköiset sekä henkilöt, jotka eivät voi käyttää hiirtä, pääsevät käsiksi tiedoston sisältöön. Saavutettavista PDF-tiedostoista on hyötyä myös erilaisista lukemisesteistä kärsiville.

Saavutettavuusdirektiivi

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Laki sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee pääosin julkista sektoria. Lain saavutettavuusvaatimukset koskevat sekä verkkopalvelujen teknistä toteutusta että verkkosivuilla julkaistuja tiedostoja.

Saavutettava PDF-tiedosto

Saavutettava PDF-tiedosto tehdään huomioimalla saavutettavuus kirjoittamisen alusta asti. Oleellista on käyttää tekstinkäsittelyohjelman, esim. Wordin, tarjoamia tyylejä sekä rakenteita muotoiluun. Ohjeita saavutettavien dokumenttien tekemiseen saat seuraavilta sivuilta:

Kirjaston yhteystiedot

thesis@tuni.fi

   
"" "" ""

Tapani Lehtilä

Yliopisto

Eila Kiuru

Yliopisto

Kalle Tiitinen

Yliopisto

"" ""  

Anu Alho

TAMK

Eija Mustonen

TAMK

 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback