Skip to Main Content

Väitöskirjan julkaiseminen Tampereen yliopistossa: Julkaisuluvat

Väittelijän vastuu

Väittelijänä vastaat väitöskirjasi sisällöstä ja oikeuksistasi siihen. Sinulla pitää olla täydellinen tekijänoikeus väitöskirjassa mukana olevaan kuva-, taulukko- tms. aineistoon tai olet hankkinut aineistoon julkaisuluvan, joka kattaa sekä painetun että verkossa julkaistun väitöskirjan.

Huolehdithan myös, että väitöskirjatyössäsi käytettyjen tietokoneohjelmien tekijänoikeusasiat ovat oikeudellisesti kunnossa.

Artikkeliväitöskirjan luvat

Artikkeliväitöskirjan tekijän on varmistettava, että hänellä on lupa liittää artikkelit ja konferenssijulkaisut sekä painettuun että avoimesti verkossa julkaistavaan väitöskirjaan. Kirjasto tarkastaa artikkelien luvat ja artikkeliversiot ennen väitöskirjan julkaisemista avoimesti yliopiston julkaisuarkistossa.

Julkaisulupien pyytäminen

 • Tarkasta artikkelin kustannussopimus tai Copyright Transfer Agreement -sopimus. Niissä kerrotaan usein, mitä oikeuksia kirjoittajalle jää. Jos sopimuksesta käy selvästi ilmi, että artikkelin käyttö painetussa ja elektronisessa väitöskirjassa on sallittua, lupaa ei tarvitse pyytää erikseen.
 • Pyydä lupa RightsLink-palvelusta. Suurten kansainvälisten kustantajien artikkeleihin luvan voi useimmissa tapauksessa hakea Copyright Clearance Centerin RightsLink-palvelusta. Artikkelin yhteydessä kustantajan verkkopalvelussa on tällöin painike Get rights and content, Reprints & permissions tms., jota klikkaamalla pääset täyttämään verkkolomakkeen. Tallenna saamasi lupa kokonaisuudessaan ja toimita se kirjastoon PDF-muodossa.   
 • Pyydä lupa sähköpostilla. Kotimaisten tai pienten ulkomaisten kustantajien artikkeleiden ja konferenssijulkaisujen luvat voi usein pyytää sähköpostilla tai verkkolomakkeella suoraan kustantajalta. Kerro viestissäsi:
  • mitä artikkelia pyyntösi koskee
  • mihin tarkoitukseen lupaa pyydät (painettu ja verkkoversio väitöskirjastasi)
  • verkkoversio julkaistaan yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa (non-commercial institutional repository)
  • milloin viimeistään tarvitset luvan.

Huomaa, että osa kustantajista ei salli lopullisen, julkaistun version liittämistä verkkoväitöskirjaan. Näissä tapauksissa on käytettävä accepted manuscript (ns. post-print) -versiota. Se on viimeinen lehteen lähetetty, vertaisarvioinnin läpikäynyt versio, jossa ei ole kustantajan tekemää taittoa.

Creative Commons -lisensoidut julkaisut

Jos artikkelisi tai konferenssijulkaisusi on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, sinun ei tarvitse pyytää erillistä julkaisulupaa väitöskirjaasi varten.

Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus

Tampereen korkeakouluyhteisön Avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus on yhteinen Tampereen yliopistolle ja Tampereen ammattikorkeakoululle. Linjauksessa nostetaan esille korkeakouluyhteisön yleiset avoimuuden periaatteet sekä erikseen tutkimusdataan ja avoimeen julkaisemiseen liittyvät periaatteet. Lisäksi linjauksessa huomioidaan avoimen tieteen linjauksen seuranta ja arviointi. Avoimen tieteen linjauksen toimeenpanoa ohjaamaan ja seuraamaan asetetaan pysyvä avoimen tieteen koordinaatioryhmä.  

Avointa julkaisemista koskevia periaatteita ovat mm.

 • Tampereen korkeakouluyhteisön tutkija julkaisee tutkimustuloksensa tarkoituksenmukaisissa, mahdollisimman korkealaatuisissa ja vaikuttavissa julkaisukanavissa. Tieteelliset julkaisut saatetaan avoimiksi joko rinnakkaistallentamalla tai korkealaatuisissa Gold Open Access -julkaisukanavissa, mikäli tieteenalalla on sellaisia.
 • Kaikki Tampereen korkeakouluyhteisön tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan aina, kun kustantaja sen sallii.
 • Tutkijan edellytetään osana tutkimusprosessin valmistelua laativan julkaisusuunnitelman, jossa hän määrittelee, miten hän aikoo avata julkaisunsa. 
 • Tampereen korkeakouluyhteisön opinnäytteet julkaistaan avoimesti julkaisuarkistoissa.

Tampereen yliopisto on laatinut avoimen tieteen ja tutkimuksen linjausta tukemaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimenpideohjelman. Toimenpideohjelman tavoitteena on varmistaa, että avoimen tieteen periaatteet toteutuvat luontevasti yliopiston prosesseissa ja tutkijan arkisessa työssä.

Toimenpideohjelman mukaan mm.:

 • Yliopisto varmistaa, että meritoitumiskäytännöt ja palkitsemisjärjestelmä tukevat avoimen tieteen tahtotilan saavuttamista.
 • Avoimen tieteen osaaminen integroidaan olennaiseksi osaksi tutkijankoulutusta.
 • Yliopisto edistää kaikilla keskeisillä foorumeilla tarkoituksenmukaisen kustannuspolitiikan ja -sopimusten syntymistä ja osallistuu sen kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.
 • Osana sisäistä toiminnanohjaustaan yliopisto reflektoi säännöllisesti ja systemaattisesti avoimuuden edellytyksiä ja toteutumista.

Julkaisuprosessi ja artikkeliversiot

Julkaisuprosessissa ensimmäinen lehteen lähetytty versio on englanniksi submitted manuscript, vertaisarvioinnin läpikäynyt ja julkaistavaksi hyväksytty ja useimmiten rinnakkaistallennettava versio on accepted manuscript ja kustantajan viimeistelemä versio on publisher's version. Ennen tutkimusartikkelin, kokoomateoksen artikkelin tai konferenssijulkaisun tallentamista julkaisuarkistoon on selvitettävä, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Valtaosa kustantajista sallii tekijän oman viimeisen version eli ns. accepted manuscript -version (post-print, final draft) tallentamisen oman yliopiston julkaisuarkistoon. Tämä versio on vertaisarvioitu ja sitä on muokattu arvioijien kommenttien perusteella, mutta kustantaja ei ole vielä viimeistellyt ja taittanut sitä valmiiksi.

Esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä julkaistuista artikkeleista saa tallentaa lopullisen version eli kustantajan oman PDF-version. Artikkelin lopullinen versio on kustantajan taittama ja editoima versio, joka on julkaistu lehdessä.

Taulukkoon on koottu nimityksiä, joita kustantajat käyttävät tieteellisestä artikkelista julkaisuprosessin eri vaiheissa.

  Lehteen lähetetty käsikirjoitus Tekijän viimeinen versio artikkelista

Lehdessä julkaistu artikkeli

Englanniksi Pre-print, submitted version, author-submitted article Post-print, final draft, accepted author manuscript, accepted article, author's accepted manuscript

Final published article, final published version, version of record, definitive version, publisher PDF, publisher's version, ahead of print, in press, corrected proof, online first, offprint, Epub, forthcoming article.

Tunnusmerkkejä Vertaisarvioimaton versio, tekijän ensimmäinen lehteen lähettämä käsikirjoitusversio artikkelista Vertaisarvioitu versio, jonka tekijä on muokannut vertaisarvioijilta saamiensa kommenttien perusteella ja lähettänyt lehteen julkaistavaksi. Ei kustantajan logoa, sivunumeroita tai lopullista taittoa. Artikkelin lopullinen versio, jossa on kustantajan viimeistelemä taitto, sivunumerot, logo yms.

Kustantajien julkaisulupasivustoja

Lisätietoa tekijänoikeuksista

Tietoa erityyppisten teosten tekijänoikeuksista löytyy esimerkiksi seuraavilta sivustoilta:

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback