Skip to Main Content

Väitöskirjan julkaiseminen Tampereen yliopistossa: Väitöskirjan julkaiseminen

Väitöskirjan julkaisemisen palvelut kesän 2024 aikana

Huomioithan väitöskirjan julkaisemisen aikatauluissasi, että kirjaston väitöskirjapalveluissa on väitöskirjojen käsittelytauko 8.7. – 21.7.2024 välisen ajan. Kirjaston väitöskirjapalveluissa toimitaan heinäkuussa rajoitetuin palveluin. Viesteihin vastataan viiveellä. Jos suunnittelet väitöstä elokuuksi, olethan yhteydessä kirjastoon hyvissä ajoin ennen heinäkuuta.

Kirjaston yhteystiedot: dissertations@tuni.fi

Väitöskirjan julkaisemisen opas

Hyvää kesää kaikille!

Näin julkaiset Tampereen yliopiston väitöskirjat -sarjassa

Aloita täyttämällä Ilmoitus väitöksestä -lomake.

Tämän jälkeen täytä nimiösivupohja ja tarkistuta se tiedekunnassasi, jotta kaikki affiliaatiot, tittelit ja yliopistot tulevat oikein.

Lähetä tarkistetut nimiösivut (word), artikkelien julkaisuluvat (printti- ja verkkoväitöskirjaan) sekä artikkeliluettelo sähköpostitse osoitteeseen dissertations@tuni.fi.
Kirjasto lisää nimiösivuihin ISBN-tunnuksen sekä julkaisusarjan numeron ja lähettää sivut sinulle takaisin (1-3 työpäivää).

Kun väitöskirja on painettu, kirjasto huolehtii väitöskirjasi tallentamisesta yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon Trepoon. Saat ohjeet verkkoväitöskirjan julkaisemisesta sähköpostilla. Jos väitöskirja painetaan mustavalkoisena, myös verkkojulkaisu on mustavalkoisena.

Paino toimittaa sarjassa julkaistuista väitöskirjoista PDF/A-muotoisen version arkistointia varten kirjastoon. Se on identtinen painetun väitöskirjan kanssa. Arkistokappale väitöskirjasta tallennetaan suljettuun kokoelmaan, joka on luettavissa ainoastaan kirjaston tiloissa.

Julkaiset muualla kuin yliopiston väitöskirjasarjassa

Aloita täyttämällä Ilmoitus väitöksestä -lomake ja toimita artikkeliväitöskirjasi verkkojulkaisuluvat ja julkaisuluettelo osoitteeseen dissertations@tuni.fi.

Väitöskirjansa omakustanteena julkaisevat väittelijät saavat ISBN-tunnuksen painettuun väitöskirjaansa osoitteesta dissertations@tuni.fi. Julkaisuarkisto Trepossa julkaistava verkkoversio saa myös Tampereen yliopiston ISBN-numeron. Väitöskirjan verkkoversio ei saa Tampereen yliopiston väitöskirjasarjan numerointia.

Huolehdi painetun kirjan toimittamisesta tiedekuntaan että kirjastoon (2kpl) viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Toimita verkkoversiota ja arkistointia varten väitöskirjasi PDF/A-tiedostona osoitteeseen dissertations@tuni.fi. Toimita samalla myös mahdolliset artikkelit (jos eri kuin painetussa kirjassa) sekä niiden julkaisuluvat kirjastolle. Väitöskirjasi verkkoversio julkaistaan Tampereen yliopiston julkaisuarkistossa Trepossa, elleivät ulkopuolisen kustantajan ehdot sitä estä. Verkkojulkaisulupa lähetetään erikseen väittelijälle sähköistä allekirjoitusta varten, kun kirjasto saa ilmoituksen väitöksestä.

Jokaisen väittelijän on toimitettava kirjastoon väitöskirjastaan PDF/A-muotoinen versio arkistointia varten. Sen tulee olla identtinen painetun väitöskirjan kanssa. Tämä koskee myös niitä, joiden kirjaa ei voi julkaista avoimessa verkossa.

Arkistokappale väitöskirjasta tallennetaan suljettuun kokoelmaan, joka on luettavissa ainoastaan kirjaston tiloissa.

Ota yhteyttä

sähköpostiosoite: dissertations@tuni.fi

Tätä sähköpostia lukee ainoastaan kirjaston henkilökunta. Muut yhteystiedot löydät täältä.

Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi, ota yhteyttä sähköpostitse.

Painatus ja julkaisuaikataulu

Toimita väitöskirjasi käsikirjoitus hyvissä ajoin painoon (viisi viikkoa ennen väitöspäivää) ja täytä kirjapainon tilauslomake, jossa sovitaan oikovedoksen toimittamisesta, väitöskirjasi painoaikataulusta ja toimitustavasta. Paino perii lisämaksun (40e)  jos aineiston painamiseen on aikaa vähemmän kuin 5 viikkoa, joten kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä.

Väitöskirjan on oltava nähtävänä julkisesti vähintään 10 vuorokautta ennen väitöstilaisuutta (sisältyy viiteen viikkoon). Yliopiston väitöskirjasarjassa julkaistavat väitöskirjat toimitetaan automaattisesti painosta suoraan tiedekuntaan ja kirjastoon.
Muualla julkaistavien väitöskirjojen osalta, huolehdithan siitä, että toimitat itse tai pyydät painoa toimittamaan tarvittavat väitöskirjakappaleet ajoissa tiedekuntaan ja kirjastoon.

Tiedekuntien ja kirjaston toimitusosoitteet sekä tarvittavat kappalemäärät ovat Tilausmäärät ja toimitusosoitteet -välilehdellä.

Tarkistuslista: Väitöskirjan julkaiseminen pähkinänkuoressa

Tästä listasta näet, mitä työvaiheita väitöskirjan julkaisemiseen kuuluu. Tarkemmat ohjeet kustakin työvaiheesta löytyvät tämän oppaan välilehdiltä.

 1. Olethan huomioinut sarjan ulkoasun ks. Mallipohjat ja ulkoasu
 2. Lataa nimiösivun mallipohja ja täydennä siihen puuttuvat tiedot
 3. Varmista tiedekunnasta, että tiedot ovat oikein
 4. Lähetä ilmoitus väitöksestä -lomake ja täydennetty nimiösivu word -tiedostona sekä mahdollisten artikkeleiden julkaisuluvat kirjastolle
 5. Lähetä työsi painoon täyttämällä tilauslomake (noin 5 viikkoa ennen väitöstilaisuutta)
 6. Varmista, että sinulla on tiedekunnan myöntämä väittelylupa
 7. Hyväksy oikovedos
 8. Lähetä mahdolliset artikkelit (jos eri kuin painetussa kirjassa) PDF-tiedostoina kirjastolle osoitteeseen dissertations@tuni.fi
 9. Laadi väitöstiedote ohjeen mukaisesti

Tästä listasta näet mitä työvaiheita kuuluu väitöskirjan julkaisemiseen jos julkaiset väitöskirjasi esim. omakustanteena, tiedekunnan omassa sarjassa tai jonkin toisen organisaation sarjassa

 1. Hae väitöskirjaasi ISSN- ja/tai ISBN-tunnukset (omakustanteelle ja yliopiston omissa sarjoissa julkaistaville: dissertations@tuni.fi)
 2. Lähetä ilmoitus väitöksestä -lomake
 3. Varmista, että sinulla on tiedekunnan myöntämä väittelylupa ennen kirjan painamista
 4. Huolehdi painetun kirjan toimittamisesta tiedekuntaan että kirjastoon viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta
 5. Lähetä kirjastolle seuraavat dokumentit: väitöskirjasi PDF/A-tiedostona väitöskirjan arkistointia varten, mahdolliset artikkelit (jos eri kuin painetussa kirjassa) sekä niiden julkaisuluvat PDF-tiedostoina osoitteeseen dissertations@tuni.fi
 6. Laadi väitöstiedote ohjeen mukaisesti

Väitöskirjan verkkojulkaiseminen

Tampereen yliopisto edellyttää väittelijöitä julkaisemaan väitöskirjansa avoimesti yliopiston julkaisuarkistossa Trepossa, elleivät ulkopuolisen kustantajan ehdot sitä estä.

Verkkojulkaisulupa lähetetään erikseen väittelijälle sähköistä allekirjoitusta varten, kun kirjasto saa ilmoituksen väitöksestä.

Avointa julkaisemista varten väittelijän on lisäksi pyydettävä lupa väitöskirjaan liitettyjen artikkelien kustantajilta. Lue lisää Julkaisuluvat-välilehdeltä. Artikkeliväitöskirjassa mukana oleva artikkeli voidaan julkaista verkkoväitöskirjassa, jos alkuperäinen julkaisija sen sallii. Jos lupaa artikkelin julkaisemiseen sähköisessä muodossa väitöskirjan osana ei ole, se jätetään pois tallennettavasta PDF-tiedostosta.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback