Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Väitöskirjan julkaiseminen Tampereen yliopistossa: Väitöskirjan julkaiseminen

Näin julkaiset Tampereen yliopiston väitöskirjat -sarjassa

Aloita täyttämällä nimiösivupohja ja tarkistuta se tiedekunnassasi, jotta kaikki affiliaatiot, tittelit ja yliopistot tulevat oikein.

Tämän jälkeen täytä ja lähetä Ilmoitus väitöksestä -lomake.

Lähetä tarkistetut nimiösivut, artikkelien julkaisuluvat sekä artikkeliluettelo sähköpostitse osoitteeseen dissertations@tuni.fi. Kirjasto lisää nimiösivuihin ISBN-tunnuksen sekä julkaisusarjan numeron ja lähettää sivut sinulle takaisin (1-3 työpäivää).

Kun väitöskirja on painettu, kirjasto huolehtii väitöskirjasi tallentamisesta yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon Trepoon. Saat ohjeet verkkoväitöskirjan julkaisemisesta sähköpostilla.

Paino toimittaa sarjassa julkaistuista väitöskirjoista PDF/A-muotoisen version arkistointia varten kirjastoon. Se on identtinen painetun väitöskirjan kanssa. Arkistokappale väitöskirjasta tallennetaan suljettuun kokoelmaan, joka on luettavissa ainoastaan kirjaston tiloissa.

Painatus ja julkaisuaikataulu

Toimita väitöskirjasi käsikirjoitus hyvissä ajoin painoon (noin viisi viikkoa ennen väitöspäivää) ja täytä kirjapainon tilauslomake, jossa sovitaan oikovedoksen toimittamisesta, väitöskirjasi painoaikataulusta ja toimitustavasta.

Väitöskirjan on oltava nähtävänä julkisesti vähintään 10 vuorokautta ennen väitöstilaisuutta. Huolehdithan siitä, että toimitat itse tai pyydät painoa toimittamaan tarvittavat väitöskirjakappaleet ajoissa tiedekuntaan ja kirjastoon. Yliopiston väitöskirjasarjassa julkaistavat väitöskirjat toimitetaan automaattisesti painosta suoraan tiedekuntaan ja kirjastoon.

Tiedekuntien ja kirjaston toimitusosoitteet sekä tarvittavat kappalemäärät ovat Tilausmäärät ja toimitusosoitteet -välilehdellä.

Avoimet opinnäytteet Tampereen korkeakouluyhteisössä

 

Avoimien opinnäytteiden osuus Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa.


Lähde: Trepo, Theseus. 03/2021

Tarkistuslista: Väitöskirjan julkaiseminen pähkinänkuoressa

Tästä listasta näet, mitä työvaiheita väitöskirjan julkaisemiseen kuuluu. Tarkemmat ohjeet kustakin työvaiheesta löytyvät tämän oppaan välilehdiltä.

 1. Olethan huomioinut sarjan ulkoasun ks. Mallipohjat ja ulkoasu
 2. Lataa nimiösivun mallipohja ja täydennä siihen puuttuvat tiedot
 3. Varmista tiedekunnasta, että tiedot ovat oikein
 4. Lähetä ilmoitus väitöksestä -lomake ja täydennetty nimiösivu sekä mahdollisten artikkeleiden julkaisuluvat kirjastolle
 5. Varmista, että sinulla on tiedekunnan myöntämä väittelylupa
 6. Lähetä työsi painoon täyttämällä tilauslomake (noin 5 viikkoa ennen väitöstilaisuutta)
 7. Hyväksy oikovedos
 8. Lähetä mahdolliset artikkelit (jos eri kuin painetussa kirjassa) PDF-tiedostoina kirjastolle osoitteeseen dissertations@tuni.fi
 9. Laadi väitöstiedote ohjeen mukaisesti

Tästä listasta näet mitä työvaiheita kuuluu väitöskirjan julkaisemiseen jos julkaiset väitöskirjasi esim. omakustanteena, tiedekunnan omassa sarjassa tai jonkin toisen organisaation sarjassa

 1. Hae väitöskirjaasi ISSN- ja/tai ISBN-tunnukset (omakustanteelle ja yliopiston omissa sarjoissa julkaistaville: isbn@tuni.fi)
 2. Lähetä ilmoitus väitöksestä -lomake
 3. Varmista, että sinulla on tiedekunnan myöntämä väittelylupa ennen kirjan painamista
 4. Huolehdi painetun kirjan toimittamisesta tiedekuntaan että kirjastoon viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta
 5. Lähetä kirjastolle seuraavat dokumentit: väitöskirjasi PDF/A-tiedostona väitöskirjan arkistointia varten, väitöskirjasi tavallisena PDF-tiedostona (sisältäen mahdolliset artikkelit) osoitteeseen dissertations@tuni.fi
 6. Laadi väitöstiedote ohjeen mukaisesti

Väitöskirjan verkkojulkaiseminen

Tampereen yliopisto edellyttää väittelijöitä julkaisemaan väitöskirjansa avoimesti yliopiston julkaisuarkistossa Trepossa, elleivät ulkopuolisen kustantajan ehdot sitä estä.

Verkkojulkaisulupa lähetetään erikseen väittelijälle sähköistä allekirjoitusta varten, kun kirjasto saa ilmoituksen väitöksestä.

Avointa julkaisemista varten väittelijän on lisäksi pyydettävä lupa väitöskirjaan liitettyjen artikkelien kustantajilta. Lue lisää Julkaisuluvat-välilehdeltä. Artikkeliväitöskirjassa mukana oleva artikkeli voidaan julkaista verkkoväitöskirjassa, jos alkuperäinen julkaisija sen sallii. Jos lupaa artikkelin julkaisemiseen sähköisessä muodossa väitöskirjan osana ei ole, se jätetään pois tallennettavasta PDF-tiedostosta.

Julkaiset muualla kuin yliopiston väitöskirjasarjassa

Aloita täyttämällä Ilmoitus väitöksestä -lomake ja toimita artikkeliväitöskirjasi verkkojulkaisuluvat ja julkaisuluettelo osoitteeseen dissertations@tuni.fi.

Väitöskirjansa omakustanteena julkaisevat väittelijät saavat ISBN-tunnuksen painettuun väitöskirjaansa osoitteesta isbn@tuni.fi. Julkaisuarkisto Trepossa julkaistava verkkoversio saa myös Tampereen yliopiston ISBN-numeron. Väitöskirjan verkkoversio ei saa Tampereen yliopiston väitöskirjasarjan numerointia.

Huolehdi painetun kirjan toimittamisesta tiedekuntaan että kirjastoon (2kpl) viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Toimita verkkoversiota varten väitöskirjasi PDF-tiedostona osoitteeseen dissertations@tuni.fi. Väitöskirjasi verkkoversio julkaistaan Tampereen yliopiston julkaisuarkistossa Trepossa, elleivät ulkopuolisen kustantajan ehdot sitä estä. Verkkojulkaisulupa lähetetään erikseen väittelijälle sähköistä allekirjoitusta varten, kun kirjasto saa ilmoituksen väitöksestä.

Jokaisen väittelijän on lisäksi toimitettava kirjastoon väitöskirjastaan PDF/A-muotoinen versio arkistointia varten. Sen tulee olla identtinen painetun väitöskirjan kanssa.

Arkistokappale väitöskirjasta tallennetaan suljettuun kokoelmaan, joka on luettavissa ainoastaan kirjaston tiloissa.

Ota yhteyttä

sähköpostiosoite: dissertations@tuni.fi

Tätä sähköpostia lukee ainoastaan kirjaston henkilökunta. Muut yhteystiedot löydät täältä.

Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi, ota yhteyttä sähköpostitse.