Skip to Main Content

Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi ja julkaiseminen: Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi / Yliopisto

Opas sisältää ohjeet Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytteiden palauttamiseen ja sähköiseen arkistointiin

Opinnäytteen näkyvyys

Kaikki opinnäytteet jätetään arvioitaviksi ja arkistoidaan yliopistossa sähköisesti. Yliopiston avoimen tieteen linjauksen mukaisesti kaikki opinnäytteet julkaistaan avoimesti, elleivät kustantajan ehdot sitä estä. 

Yliopiston opinnäytteet palautetaan Trepon kautta. Aluksi sinun tulee valita työsi näkyvyys:

 • Avoimesti saatavilla verkon kautta (yliopiston suositus)
 • Näkyvyys kirjaston (Linna, Hervanta, Arvo) opinnäytepisteillä, joissa ei ole tulostus- tai tallennusmahdollisuutta (vähimmäisvaatimus kaikille töille)

Muuta tiedosto PDF/A -muotoon ennen kuin teet tallennuksen Trepoon

Muuntaja-palvelu opinnäytteiden PDF/A-muutokseen

Opinnäytteiden PDF/A -muotoon muuttamista varten on avattu Muuntaja -palvelu koko korkeakouluyhteisön käyttöön. Muuntajan avulla muutat helposti opinnäytteesi PDF/A -muotoon. Muuntaja -palveluun kirjaudutaan Tuni -tunnuksilla Muuntaja-sivun oikeasta yläkulmasta osoitteessa https://muuntaja.tuni.fi/

Muutosohjeita on koottu tämän oppaan PDF/A-ohjeet -lehdelle. Pulmatilanteissa, ota yhteyttä thesis@tuni.fi.

Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi

Tämä ohje koskee kandidaatintutkielmien, pro gradu -tutkielmien, diplomitöiden, syventävien töiden, vapaasti valittavien opintojen tutkielmien ja lisensiaatintutkimusten palauttamista.

Huom! Kaikki yliopiston kandidaatintutkielmat arkistoidaan Trepoon 1.8.2019 alkaen.

Kun opinnäytteesi on valmis

 1. Lue ensin koko ohje huolellisesti ja aloita sitten työsi tallennus kohdan 3 linkeistä.
 2. Varmista, että työsi on PDF/A -muodossa, siinä on yliopiston vaatima kansilehti ja että olet saanut luvan opinnäytteesi palauttamiseen opinnäytteesi ohjaajalta. Palautettua opinnäytettä ei voi enää vaihtaa tai muuttaa, joten tarkista, että olet palauttamassa oikean version.
  • ​Katso ohje PDF/A -muunnokseen oppaastamme.
  • Huom! Vain oikeassa muodossa (PDF/A) ja oikealla kansilehdellä jätetty opinnäytetyö etenee tarkastusprosessissa.
  • Nimeä PDF/A -muotoinen tiedosto nimelläsi (SukunimiEtunimi.pdf ja paritöissä SukunimiSukunimi.pdf)
 3. Mene osoitteeseen https://trepo.tuni.fi/submit. Kirjaudu järjestelmään Haka -kirjautumisen kautta. Opinnäytteen palauttaminen Trepoon vaatii läsnäolevan opiskeluoikeuden.
 4. Valitse työsi näkyvyys/julkaisulupa ja aloita tallennus valintasi mukaisesta kokoelmasta.
  Yliopiston avoimen tieteen linjauksen mukaisesti kaikki opinnäytteet julkaistaan avoimesti, elleivät kustantajan ehdot sitä estä.
  Valitse tallennuskokoelma tämän ohjeen perusteella:
  • Ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytteet (ml. lääketieteen syventävät työt) ja lisensiaatintutkimukset:
   • Avoin saatavuus: Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto - Palautus
    • Opinnäytteeni saa julkaista avoimessa verkossa yliopiston suosituksen mukaisesti.
   • Näkyvyys kirjaston opinnäytepisteillä: Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto - Palautus (Limited access)
    • Opinnäytteeni on luettavissa vain kirjaston opinnäytepisteillä, joissa ei ole tulostus- tai tallennusmahdollisuutta. Opinnäytteeni kuvailutiedot näkyvät avoimessa verkossa.
  • Kandidaatintutkielmat:
   • Avoin saatavuus: Kandidaatintutkielmat - Palautus
    • Opinnäytteeni saa julkaista avoimessa verkossa yliopiston suosituksen mukaisesti.
   • Näkyvyys kirjaston opinnäytepisteillä: Kandidaatintutkielmat - Palautus (Limited access)
    • Opinnäytteeni on luettavissa vain kirjaston opinnäytepisteillä, joissa ei ole tulostus- tai tallennusmahdollisuutta. Opinnäytteeni kuvailutiedot näkyvät avoimessa verkossa.
 5. Julkaisulupa / Publishing permission: Anna lupa opinnäytteesi julkaisemiseen Trepo -julkaisuarkistossa. Huomaa, että avoimen verkkojulkaisemisen määrää valitsemasi tallennuskokoelma.
 6. Lataa tiedosto(t) / Upload file(s):  Lataa tiedosto koneeltasi kohdassa Tiedosto / File. Jätä Tiedoston kuvaus / File Description -kohta tyhjäksi. Tiedosto latautuu, kun painat Seuraava / Next.
 7. Julkaisun tiedot / Describe item: Täytä tallennuslomakkeen kentät annettujen ohjeiden mukaisesti.
  • Mikäli teet opinnäytteen yhdessä jonkun toisen kanssa:
   • Palauta työ vain yhteen kertaan.
   • Lisää kaikkien tekijöiden nimet Tekijä / Author –kenttään.
   • Lähetä viesti thesis@tuni.fi –osoitteeseen ja kerro viestissä, ketkä kaikki ovat olleet tekemässä ko. opinnäytettä ja kaikkien opinnäytteen tekijöiden sähköpostiosoitteet
  • Kohdassa Asiasanat - Keywords voit kuvailla tutkielmasi sisältöä. Ohjelma ehdottaa lataamasi tiedoston kuvailuun Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaisia asiasanoja. Valitse rastittamalla tutkielmasi sisältöä kuvaavat sanat. Ohjelman ehdotusten lisäksi voit kirjoittaa tyhjälle riville lisää asiasanoja, joista ennakoiva tekstinsyöttö ehdottaa YSO-sanaston mukaisia termejä. Voit käyttää myös muita kuin ohjelman tarjoamia sanoja, lisää haluamasi sanat lomakkeen seuraavassa kohdassa Vapaat asiasanat - Free keywords.
  • Vaihtoehtoisesti voit jättää tutkielmasi sisällön kuvailematta ja jättää Asiasanat sekä Vapaat asiasanat  -kentät tyhjiksi.
  • Kohtaan Tiivistelmä - Abstract voit lisätä tutkielmasi tiivistelmän, jos tiivistelmän saa julkaista avoimessa verkossa. Halutessasi voit lisätä tiivistelmän myös toisella/muilla kielillä, jos tiivistelmät ovat myös tutkielmassasi. Jos tiivistelmän tallennuksessa on kysyttävää (esim. muotoilu tms.), ota yhteyttä thesis@tuni.fi -postiimme. Tiivistelmän kappalejako ei näy tallennuksen esikatseluvaiheessa, mutta tallennettu kappalejako säilyy kuitenkin lopulliseen julkaisuun.
  • Opinnäytetyön tilaaja tai toimeksiantaja. Lisää tähän tilaajan tai toimeksiantajan nimi, jos työ on tehty toimeksiantona ja nimen julkaisuun on lupa.
 8. Täytettyäsi kaikki lomakkeen kentät, valitse Seuraava.
 9. Tarkista / Review: Tarkista tallentamasi tiedot. Pääset korjaamaan niitä napsauttamalla halutun kohdan alapuolella olevaa Korjaa jokin näistä / Correct one of these -linkkiä. Jos tiedot ovat oikein, paina Lähetä julkaisu / Complete submission.

Tallennuksen jälkeen

 • Kandidaatintutkielmien, pro gradu -tutkielmien, diplomitöiden, syventävien töiden, vapaasti valittavien opintojen tutkielmien osalta: Saat kirjastosta sähköpostiviestin tuni-sähköpostiisi otsikolla ”[JIRA] (GRA-XXX) Oma Nimesi"  kolmen arkipäivän kuluessa. Tässä viestissä kerrotaan osoite, josta työsi tarkastaja/tarkastajat voivat noutaa työsi tarkastettavaksi. Välitä tämä viesti tarkastajillesi heti sen saatuasi.
  • Mikäli työsi toinen tarkastaja on yliopistoyhteisön ulkopuoleinen henkilö, sinun tulee lähettää hänelle sähköpostin liitteenä myös tuo Trepoon tallentamasi pdf/A-muotoinen opinnäytteesi. Yliopistonyhteisön ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä Trepon palautuskokoelmiin.
 • Lisensiaatintutkimuksen osalta tarkastusprosessi noudattaa tiedekuntakohtaista ohjeistusta: Katso opiskelijan opas: Lisensiaatintutkimuksen tarkastusprosessi 
 • Kun työsi on arvioitu tiedekunnassa, kirjasto siirtää työsi valintasi mukaan joko saataville avoimesti verkossa tai nähtäväksi vain kirjaston opinnäytepisteillä. Huomaathan, että työn julkaisemiseen voi mennä kolmesta kuuteen viikkoa.
 • Kandidaatintutkielmia säilytetään 10 vuotta. Tämän jälkeen ne poistetaan Treposta. Kaikki muut opinnäytteet säilytetään pysyvästi.
 • Opiskelijat voivat halutessaan teettää itselleen painetun version opinnäytteestään valitsemassaan painossa omakustanteisesti.

Kuvalliset ohjeet opinnäytteiden arvioitavaksi jättämiseen

Tarkemmat, kuvalliset ohjeet, opinnäytteiden palauttamiseen löydät tästä:

Artikkelimuotoiset opinnäytteet

Artikkelimuotoisen opinnäytteen kirjoittaminen ei poista opinnäytetyön julkisuuden vaatimusta. Artikkelimuotoiset opinnäytteet käsitellään kuten muutkin opinnäytteet. Muutama vinkki artikkelimuotoista opinnäytettä laativalle: 

 • Voit lehden ja kanssakirjoittajien luvalla antaa artikkelin sisältävälle opinnäytteellesi verkkojulkaisuluvan, jolloin koko työ julkaistaan avoimesti yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa. Muista lisätä opinnäytteeseesi artikkelin täydelliset viitetiedot DOI-tunnisteen kera (mikäli artikkelilla sellainen on).
 • Tarkista verkkojulkaisuun soveltuva artikkeliversio (pre print, post print, kustantajan versio) kustantajalta.
 • Kustantajilla on julkaisuluvan hakemista varten usein olemassa verkkolomake tai lupaa tulee hakea Copyright clearance center –palvelusta. Muista pyytää lupaa artikkelin julkaisemiseen opinnäytteen osana. Kaikki lehdet eivät salli artikkeleiden julkaisemista avoimessa verkossa.
 • Toimita mahdollinen kustantajan lupa verkkojulkaisemiseen PDF-muodossa osoitteeseen thesis@tuni.fi
 • Opinnäytteelle on hyvä antaa eri nimeke kuin aiotulle artikkelille, koska kaikkien opinnäytteiden metatiedot julkaistaan avoimesti kirjaston tietokantojen kautta.  
 • Mikäli artikkelisi on luonnosvaiheessa tai se aiotaan julkaista lehdessä, ei opinnäytteelle kannata antaa julkaisulupaa avoimeen verkkoon.
 • Lisätietoja artikkelien julkaisulupien pyytämisestä mm. Väitöskirjan julkaiseminen Tampereen yliopistossa -oppaan välilehdellä Julkaisuluvat.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback