Skip to Main Content

Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi ja julkaiseminen: Opinnäytetyön luovuttaminen / TAMK

Opas sisältää ohjeet Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytteiden palauttamiseen ja sähköiseen arkistointiin

Yleistä luovutuksesta

TAMKin ohjeita valmistumisesta ja opinnäytetyön tallentamisesta löytyy TAMKin opiskelijan käsikirjasta.

Kirjaston asiakaspalvelu auttaa opinnäytetyön tallentamiseen liittyvissä asioissa. Yhteydenotot mielellään sähköpostitse: thesis@tuni.fi.

Tutkintotodistusta ei luovuteta opiskelijalle ennen kuin hän on tallentanut opinnäytetyönsä Theseukseen.

Hyväksytty opinnäytetyö on julkinen asiakirja. 

  • Opinnäytetyöhön ei voi sisällyttää salassa pidettävää tietoa. Mahdollinen salainen tai muu erillinen aineisto ei jää TAMKille arkistoitavaksi.
  • Opinnäytetyö kirjoitetaan siten, että se on kaikilta osin julkinen.
  • Opinnäytetyö tulee julkiseksi hyväksymisen myötä.

Valitse itsellesi sopiva luovutustapa:

  • Tallenna opinnäytetyösi Theseuksen avoimeen TAI käyttörajattuun kokoelmaan 

Tarkistathan seuraavat asiat ennen opinnäytteesi luovuttamista

  • Tekijänoikeudet -  onhan sinulla oikeus työsi sisällön verkkojulkaisemiseen (esimerkiksi kuvat, nuotit, valokuvat).
  • Poista opiskelijanumero, osoitetiedot, puhelinnumerot, liitteiden yhteystiedot ja muut mahdolliset tiedot, joita et tahdo verkkojulkisuuteen.
  • Työsi on muotoiltu TAMKin ohjeistuksen mukaisesti, myös kansi ja tiivistelmäsivu.
  • Kyseessä on oikea versio, jonka palauttamiseen olet saanut ohjaajaltasi luvan.
  • Työsi on läpikäynyt Turnitin -tarkistuksen.
  • Tiedostosi on PDF/A -muodossa (tavallinen PDF ei riitä). PDF/A-muoto tarvitaan opinnäytetyön pitkäaikaissäilytyksen takia. Katso muutosohjeet, jos et onnistu muutoksessa ohjeen avulla, ota yhteyttä thesis@tuni.fi. Poista tai korjaa PDF-tiedoston metatiedot ennen kuin muutat sen PDF/A-muotoon: PDF:n File/Tiedosto - Properties/Ominaisuudet - Description/Kuvailu.

Tallenna opinnäytetyö Theseukseen

Tampereen korkeakouluyhteisö suosittelee, että tallennat opinnäytetyösi pdf/A-muodossa avoimeen Theseus-julkaisuarkistoon. Jos esim. työn teettäjä kieltää työn julkisen näkyvyyden, voit tallentaa työn Theseuksen käyttörajattuun kokoelmaan. Käyttörajatun kokoelman opinnäytetyöt ovat luettavissa vain tietyiltä koneilta kirjaston tiloissa (TAMK Pääkampus) sekä vapaakappalekirjastoissa, joita ovat Kansalliskirjasto, Åbo Akademin kirjasto, Turun yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Oulun yliopiston kirjasto sekä Itä-Suomen yliopiston kirjasto.

Jos tekijöitä on useampia, riittää kun yksi teistä tallentaa tiedoston, mutta mainitsee muidenkin nimet tekijäkentissä.

Tallentaaksesi työn Theseukseen sinulla on oltava opiskeluoikeutta jäljellä, eli toimivat tuni-tunnukset. Jos pääset kirjautumaan Theseukseen, mutta sinulla on vaikeuksia syöttää opinnäytetyösi, tarkista opintotoimistosta, että olet läsnäoleva opiskelija. HUOM. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei voi syöttää työtään Theseukseen poikkeavasta Haka-attribuutista johtuen. Opiskelijan on oltava tutkinto-opiskelija, jotta voi tehdä tallennuksen Theseukseen. Jos sinulla on ongelmia tallennuksen kanssa, ota yhteyttä kirjastoon (thesis@tuni.fi).

Opinnäytetyö näkyy Theseuksessa, kunhan kirjasto on sen käsitellyt.

Muuta opinnäytetyösi arkistokelpoiseen PDF/A-muotoon (katso ohje). Nimeä se muotoon Sukunimi_Etunimi.pdf. Jos tekijöitä on useampia, nimeä tiedosto Sukunimi_Etunimi_Sukunimi_Etunimi.pdf. Älä käytä skandinaavisia kirjaimia eli "ääkkösiä".

Jos opinnäytetyön liitteitä ei voi yhdistää samaan PDF/A-tiedostoon varsinaisen työn kanssa, ne tallennetaan erikseen Theseukseen.  Suurin suositeltava koko tiedostolle on 2 GB.

HUOM! Älä tee uutta tallennusta, jos huomaat tehneesi tallennuksessa virheen. Ota yhteyttä thesis@tuni.fi.

Taiteellinen opinnäytetyö

Jos opinnäytetyösi koostuu maalauksista, valokuvista, videoista, installaatioista tai muista taideteoksista, tallenna kirjallinen, sähköisessä muodossa oleva, dokumentaatio taiteellisesta työstä Theseus-julkaisuarkistoon  (PDF/A, enintään 2 GB). Tallenna työ joko avoimeen tai käyttörajattuun kokoelmaan. Katso ohjeet kohdasta Tallenna opinnäytetyö Theseukseen. Taiteellisesta osasta tallennetaan myös mahdollisuuksien mukaan kopio elektronisessa muodossa. 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback