Skip to Main Content

Vastuullisen ja avoimen tieteen koulutukset

Näkymiä kansalaistieteeseen

Keskiviikkona 21.2.2024 klo 9.15–10.00 Osallistumislinkki (vaatii kirjautumisen TUNI-tunnuksella)

Koulutus on suunnattu korkeakouluyhteisön jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita kansalaistieteestä ilmiönä ja mahdollisuuksina, tai joiden tutkimustehtäviin sisältyy kansalaistiedettä.

Koulutuksen jälkeen olet tutustunut seuraaviin asioihin:

  • Mitä kansalaistiede on
  • Millaisia huomionkohteita ja -kohtia liittyy kansalaistieteeseen tutkimusmenetelmänä
  • Millaisia lupauksia ja haasteita kansalaistiede tarjoaa
  • Mistä löytyy työkaluja kansalaistieteen toteuttamiseen omista lähtökohdistasi käsin: ohjeita, resursseja

Kouluttajina toimivat kirjaston asiantuntijat. Koulutus järjestetään Zoomissa, eikä sitä tallenneta.

Työkaluja tutkijan tiedonhakuun

Tiistaina 7.5.2024 klo 13.15-13.45 Osallistumislinkki intranetissä (vaatii kirjautumisen TUNI-tunnuksella)

Koulutus on suunnattu korkeakouluyhteisön jäsenille, jotka tarvitsevat työssään tai opinnoissaan tiedonhakuun liittyviä taitoja

Koulutuksen jälkeen hallitset seuraavat asiat:

  • Tiedät mistä löydät kirjaston aineistot, oppaat ja tietokannat
  • Osaat käyttää kirjaston oppaita, mm. tiedonhaun opas, josta löytyy ohjeet tiedonhaun eri vaiheisiin
  • Osaat etsiä viitteitä sekä kokeilla analyysityökaluja viittaustietokannoissa Scopus ja Web of Science
  • Tiedät mikä on Sage Methods Research
  • Löydät lisäohjeita ja tiedät mistä pyytää tarvittaessa apua

Kouluttajina toimivat kirjaston avoimen tieteen asiantuntijat. Koulutus järjestetään Zoomissa, eikä sitä tallenneta.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback