Skip to Main Content

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit: Mitä ovat avoimet opetusmateriaalit?

Mitä ovat avoimet oppimateriaalit?

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit

Kuva: Kati Syvälahti (CC-BY-SA)

Avoimet oppimateriaalit

Avoimet oppimateriaalit ovat opetuksessa, oppimisessa tai tutkimuksessa vapaasti hyödynnettäviä materiaaleja, esimerkiksi kursseja, videoita, kirjoja, artikkeleita tai tehtäväkokonaisuuksia. Ne ovat joko tekijänoikeuksista vapaita tai lisensoituja lisenssillä, joka sallii materiaalin vapaan käytön, muuntelun ja levityksen.

  • Avoimet oppimateriaalit ovat joko tekijänoikeuksista vapaita tai lisensoituja lisenssillä, joka sallii materiaalin vapaan käytön, muuntelun ja levityksen.
  • Avointen oppimateriaalien kehittämisessä tulee huomioida myös saavutettavuus ja niiden soveltuminen monenlaisille oppijoille.
  • Avoimet opetuskäytännöt tukevat avointen oppimateriaalien tuottamista ja käyttöä.
  • Kurssimateriaalien lisäksi voidaan jakaa esimerkiksi opetussuunnitelmia, tuntisuunnitelmia, arviointimatriiseja ja osaamistavoitteita.
  • Opetuksen avoimuus mahdollistaa yhteiskehittelyn eri asiantuntijoiden kanssa.

UNESCO (8.10.2019). Draft Recommendation on Open Educational Resources. Saatavilla https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback