Skip to Main Content

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit: Mitä ovat avoimet opetusmateriaalit?

Avoimet opetusmateriaalit

"Open Educational Resources are teaching, learning or research materials that are in the public domain or released with an intellectual property license that allows for free use, adaptation, and distribution." ( UNESCO, 2019.)

UNESCOn määritelmän mukaan avoimet oppimateriaalit ovat opetuksessa, oppimisessa tai tutkimuksessa vapaasti hyödynnettäviä materiaaleja, esimerkiksi kursseja, videoita, kirjoja, artikkeleita tai tehtäväkokonaisuuksia. Ne ovat joko tekijänoikeuksista vapaita tai lisensoituja lisenssillä, joka sallii materiaalin vapaan käytön, muuntelun ja levityksen.

  • Avoimet oppimateriaalit ovat joko tekijänoikeuksista vapaita tai lisensoituja lisenssillä, joka sallii materiaalin vapaan käytön, muuntelun ja levityksen.
  • Avointen oppimateriaalien kehittämisessä tulee huomioida myös saavutettavuus ja niiden soveltuminen monenlaisille oppijoille.
  • Avoimet opetuskäytännöt tukevat avointen oppimateriaalien tuottamista ja käyttöä.
  • Kurssimateriaalien lisäksi voidaan jakaa esimerkiksi opetussuunnitelmia, tuntisuunnitelmia, arviointimatriiseja ja osaamistavoitteita.
  • Opetuksen avoimuus mahdollistaa yhteiskehittelyn eri asiantuntijoiden kanssa.  

Lisää avoimen oppimateriaalin määritelmiä 

David Wiley on kehittänyt 5R (retain, revise, remix, reuse, redistribute) mallin kuvaamaan oppimateriaalien avoimuutta. Mallin ylätason mukaan avoimien oppimateriaalien käyttäjällä on oikeus vapaasti ladata ja tallentaa materiaalia, oikeus muokata ja yhdistellä sekä jakaa materiaalia uudelleen.

Wiley 5R

Lähteet:

Hilton III, J., Wiley, D., Stein, J. & Johnson, A. (2010). The four ‘R’s of openness and ALMS analysis: Frameworks for open educational resources. Open Learning: The Journal of Open, Distance and E-Learning, 25(1), 37-44. Saatavilla https://doi.org/10.1080/02680510903482132

Syvälahti, K. (2020). Opetuksen ja oppimisen avoimuuden haasteita ja suuntaviivoja, Yliopistopedagogiikka. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/06/01/opetuksen-ja-oppimisen-avoimuuden-haasteita-ja-suuntaviivoja/

UNESCO (8.10.2019). Draft Recommendation on Open Educational Resources. Saatavilla https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936

Wiley, D. (4.6.2020). Defining the "Open" in Open Content and Open Educational Resources. Saatavilla https://opencontent.org/definition/

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback