Skip to Main Content

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit: Miksi avoimesti?

Miksi opetusmateriaaleja kannattaa jakaa avoimesti?

  • Avoimet kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä avoimesti koko oppimisprosessin ajan ennen kurssia, kurssin aikana ja kurssin jälkeen.
  • Avoin julkaiseminen antaa myös opiskelijoille mahdollisuuden osallistua kurssitöiden jakamiseen avoimesti.  
  • Oppimateriaalien avoimuus mahdollistaa kurssiaineistojen muokkauksen, yhteiskehittelyn ja jatkokehittämisen.  
  • Opettajan osaaminen saa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomalli suosittaa, että tutkija kirjaa näkyviin oppimateriaalien avoimen julkaisemisen opetuksen ja opetusmenetelmien kehittämisen taitoihinsa.
  • Samaa kurssia opettavat opettajat voivat hyödyntää avoimesti oppimateriaalinsa julkaisseen kollegan aineistoja.  
  • Kun jaat itse oppimateriaaleja, kannustat esimerkilläsi muita jakamaan. Vastavuoroisuuden periaatteen ansiosta sinulla on enemmän materiaaleja käytössä omille opiskelijoillesi.

Miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta voi meritoitua?

Miksi julkaista avoimesti?

  • Opettajien tekemän materiaalin julkaiseminen avoimena oppimateriaalina, Tarmo Toikkanen ( Suomen eOppimiskeskus ry eOppimiskeskus) (CC-BY)  VIDEO: You Tube. (1:47)

VIDEO: You Tube. (2:09) Why OER Matters, Brendan Walsh, New Jersey (CC BY)URL

VIDEO: You Tube. (1:39) What is OER? (CC-BY 4.0: CCSSO-Council of Chief State School Officers)

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback