Skip to Main Content

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit: Miksi avoimesti?

Miksi opetusmateriaaleja kannattaa jakaa avoimesti?

 • Avoimet kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä avoimesti koko oppimisprosessin ajan ennen kurssia, kurssin aikana ja kurssin jälkeen.
 • Avoin julkaiseminen antaa myös opiskelijoille mahdollisuuden osallistua kurssitöiden jakamiseen avoimesti.  
 • Oppimateriaalien avoimuus mahdollistaa kurssiaineistojen muokkauksen, yhteiskehittelyn ja jatkokehittämisen.  
 • Opettajan osaaminen saa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomalli suosittaa, että tutkija kirjaa näkyviin oppimateriaalien avoimen julkaisemisen opetuksen ja opetusmenetelmien kehittämisen taitoihinsa.
 • Samaa kurssia opettavat opettajat voivat hyödyntää avoimesti oppimateriaalinsa julkaisseen kollegan aineistoja.  
 • Kun jaat itse oppimateriaaleja, kannustat esimerkilläsi muita jakamaan. Vastavuoroisuuden periaatteen ansiosta sinulla on enemmän materiaaleja käytössä omille opiskelijoillesi.

Miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta voi meritoitua?

Miksi julkaista avoimesti?

 • Opettajien tekemän materiaalin julkaiseminen avoimena oppimateriaalina, Tarmo Toikkanen ( Suomen eOppimiskeskus ry eOppimiskeskus) (CC-BY)  VIDEO: You Tube. (1:47)

Kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia

Tampereen korkeakouluyhteisössä huomioidaan kansalliset ja kansainväliset linjaukset:

1) UNESCOn suositus avoimista oppimateriaaleista (2019) on kansainvälisesti tärkeimpiä avoimia oppimateriaaleja käsitteleviä linjauksia.

2) Avoimen tieteen sihteeristössä (TSV)  tuetaan tutkimusyhteisöä laatimaan yhteisiä linjauksia ja suosituksia tukemaan tieteen ja tutkimuksen avointa saatavuutta.

 • Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025
  • Tutkimusyhteisön kansalliset linjaukset linjaavat yksityiskohtaisesti Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa määriteltyjen päämäärien saavuttamiseen tarvittavat strategiset periaatteet, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat.
 • Avoimen tieteen kansalliset linjaukset

3) Kansallinen osalinjaus oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta:

 • Linjaus koostuu yhteisistä periaatteista ja (a) oppimateriaalien avoimen saatavuuden sekä (b) avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksista, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä.

4) Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation (AVOTT) Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmä on laatinut yhteistyössä AVOTT-ohjausryhmän ja koko tutkimusyhteisön kanssa linjauksen toimintakulttuurin avoimuuden edistämiseksi. Linjauksessa huomioidaan myös oppimisen avoimuus.

"Organisaatio suosittelee, että avoimien oppimateriaalien laatijat vievät oppimate­riaalien metatiedot mahdollisimman kattavasti Avointen oppimateriaalien kirjastoon." s.13

VIDEO: You Tube. (2:09) Why OER Matters, Brendan Walsh, New Jersey (CC BY)URL

VIDEO: You Tube. (1:39) What is OER? (CC-BY 4.0: CCSSO-Council of Chief State School Officers)

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback