Skip to Main Content

Uuden opiskelijan tietopaketti: Tiedon hakeminen ja käyttö opinnoissa

Opas uusille sekä opintojen pariin tauon jälkeen palaaville opiskelijoille.

Kysy meiltä

Kirjaston henkilökunta auttaa mielellään sinua kaikissa kirjaston käyttöön, aineistoihin ja tiedonhankintaan liittyvissä asioissa.

Lähetä sähköpostia kirjastolle.

Kirjaston oppaat

Maailmankartta sanapilvenä.

Kirjaston oppaat sivustolta löydät tieteenalakohtaisia oppaita, joista pääset suoraan oman alasi tiedonlähteisiin, kuten e-kirjoihin, e-lehtiin ja tietokantoihin.

Sivuilta löytyy myös muita oppaita (kuten tämä uuden opiskelijan tietopaketti), joiden avulla pystyt etsimään tietoa tehokkaammin ja löydät neuvoja kirjaston välittämien palveluiden käyttöön.

Siirry oppaiden etusivulle

Opi kirjastoslangia

Tässä muutamia sanoja ja fraaseja, joihin saatat törmätä kirjastoa käyttäessäsi. Kysy rohkeasti meiltä, jos tarvitset apua niiden ymmärtämisessä!

 • Tietokanta: Tietokanta on kokoelma tietoa. Osa tietokannoista hakuteoksia, osa sisältää kokotekstejä, osa muunlaista tietoa (esim. viitteitä).
 • Kokoteksti: Jos tietokanta sisältää kokotekstejä, se tarkoittaa, että ainakin osa artikkeleista on siellä kokonaan. Kokotekstit ovat useimmiten pdf-muodossa.
 • Viite: Viite on se tieto, mitä tarvitaan kirjan, artikkelin tai muun aineiston löytämiseen. Viite pitää yleensä sisällään aineiston nimen, tekijän, julkaisuvuoden ja tietoa kustantajasta.
 • Vertaisarvioitu (peer-reviewed) lehti: Lehti, jonka artikkelit asiantuntijat ovat tarkistaneet ennen lehden julkaisua. Tarkoitus on varmistaa, että artikkelin sisältö on paikkansapitävää ja luotettavaa.

Plagiointi

Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin, tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 9).

Korkeakouluopinnoissa (ja myöhemmin tieteellisessä tutkimuksessa) käytetään tietolähteitä joko tukemaan omaa argumenttia tai tuomaan esiin väitteitä, joita halutaan kritisoida. Lähteitä käyttämällä pyritään myös osoittamaan omaa oppineisuutta. Lähteiden merkitsemättä jättäminen tai toisen tekstin tai ajatusten esittäminen omana on plagiointia.

Plagiointi johtuu useimmiten puutteellisista tiedonhankintataidoista.

Opintoihisi sisältyvät kirjaston tiedonhankintakoulutukset pyrkivät varmistamaan, ettet tahattomasti syyllisty plagiointiin opinnoissasi. Jos et ole varma, miten ja milloin viitata toisen teokseen, voit kysyä neuvoa kirjastosta.

Plagiointia voi olla mm.

 • Toisen tekstin käyttäminen omanaan niin, että tekstiä on muunneltu vähäisessä määrin (esim. muutamia sanoja vaihdettu, sanajärjestystä muutettu) ilman, että lähdettä lainkaan ilmoitetaan.
 • Viitetietojen merkitsemättä jättäminen.
 • Sanatarkat lainaukset, joissa lähde on ilmoitettu mutta joista ei ilmene, että kyseessä on lainaus eikä pelkkä viittaus (ns. copy paste -menetelmä).
 • Ns. itseplagiointi eli oman aiemman työn käyttäminen uutena työnä uutta opintosuoritusta varten ilmoittamatta, että työtä on käytetty toiseen opintosuoritukseen aiemmin.

Viittauskäytänteiden hallinta on olennainen osa tieteellisen tiedon käyttöä. Hyödynnettäessä toisten tuottamaan tekstiä tai tutkimustuloksia omassa työssä käytetty lähde tulee mainita niin selvästi, että lukija voi halutessaan tarkistaa viittauksen. Käytetyt lähteet kootaan työn loppuun lähdeluetteloon.

Oman tieteenalan / koulutusalan viittauskäytänteissä on suositeltavaa kysyä neuvoa ensin yliopiston tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman opetushenkilökunnalta tai TAMKin koulutusten opettajilta. Tampereen yliopiston kirjasto tukee opiskelijoita tiedon käytössä ja hallinnassa jo ensimmäisen vuoden johdanto-opinnoissa, ja osaamista harjoitellaan ja syvennetään myöhemmissa opintojen vaiheissa

Vinkkejä tiedonhakuun

Opiskelija Arvo-kirjastossa.

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Nämä keinot toimivat useimmissa tietokannoissa ja hakukoneissa.

 • Fraasihaku - käytä tarkkaa ilmaisua ja laita se lainausmerkkeihin, esim. "biomedical engineering"
 • Katkaistu haku - katkaise käyttämäsi sana tähdellä (*), jotta kaikki mahdolliset päätteet tulevat hakuun mukaan. Haettaessa esim. gene* myös gene, genes, genetic, genetically ovat mukana. Tämä on tärkeää etenkin suomen kielellä haettaessa.
 • Boolen operaattorit- tapa laajentaa tai kaventaa hakua sanojen AND, OR, NOT avulla. NOT -toiminnolla voi esim. karsia opinnäytteet pois hausta.

Jos hakukoneessa on tarkennettu haku -toiminto, sitä kannattaa käyttää. Hakutulokset ovat tarkempia ja parempia.

E-kirjoja opiskelusta

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback