Skip to Main Content

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka: Lehdet

Tiedonhankinnan opas on suunniteltu tietojenkäsittelyn, tietotekniikan ja signaalinkäsittelyn opiskelijoille.

Kansainväliset e-lehdet

Lehtilistan löydät Andorista, sieltä voit etsiä julkaisuja myös tieteenaloittain.

Lehdet löytyvät myös tietokannoista:

Kotimaiset e-lehdet

Kotimaisia e-lehtiä (Andorin lehtilistan kautta)

Kotimaisia lehtiarkistoja

Painetut lehdet

Suomalaisia keskeisiä ICT-alan lehtiä ovat Tivi (aiemmat Tietokone ja Tietoviikko), Mikrobitti (aiemmat MikroPC ja MB) ja Tekniikan maailma. Niiden uusimmat vuosikerrat löytyvät Hervannan, Linnan ja TAMK pääkampuksen toimipisteistä.

Painettujen lehtien tiedot löydät kattavasti Andor-tietokannasta. Kirjaston kokoelmista löytyy sekä ammattilehtiä että tieteellisiä lehtiä.

Sanomalehdet

Kirjastoon tilataan useita painettuja sanomalehtiä. Valikoima vaihtelee toimipisteittäin. Lue lisää toimipisteisiin tilattavasta sanomalehtivalikoimasta kirjaston sivuilta.

Kuinka arvioida lehtiä

Julkaisufoorumi (JUFO)-luokat - Selaa luokkia

Julkaisufoorumi, JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Luokitus sisältää niin lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja kuin kirjakustantajiakin. Kolmiportaisessa luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan. Julkaisufoorumi-luokat ovat: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Luokittelukriteerit.

Tutustu Impact Factoreihin (IF) - Journal Citation Reports (JCR) database

Lehden Impact Factor (IF) kertoo, kuinka usein keskimäärin lehden julkaisemiin artikkeleihin on viitattu. Web of Science -tietokannan viittausaineistoon perustuvat lehtien Impact Factor (IF) -arvot löytyvät  JCR-tietokannasta. Lue lisää lehtien vaikuttavuuden mittaamisesta.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback