Skip to main content

Terveystieteet ja terveysala: Artikkelit ja tietokannat

Tämä opas on tarkoitettu yliopiston terveystieteiden ja TAMKin terveysalan opiskelijoille

Keskeisiä tietokantoja

Medline on lääke- ja terveystieteiden sekä lähialojen tärkein kansainvälinen kirjallisuusviitetietokanta. Medline on tarjolla Ebscohostin, Ovidin ja Pubmedin käyttöjärjestelmissä.

Loading ...

Lähialojen tietokantoja

Loading ...

Aiheen uutuusseuranta

Tietokannoissa on alert-palvelut, joilla voi tehdä aiheestasi uutuusvahteja. Tällöin saat tiedot uusimmista artikkeleista esimerkiksi sähköpostiisi.

Google Scholar

Mennessäsi tätä kautta Google Scholariin, saat pääsyn hakutuloksista löytyviin maksullisiin kokteksteihin, joihin Tampereen korkeakoulyhteisöllä on käyttöoikeus

Andor ja Tunilib

Hae TuniLib tietokannasta (e-kirjoja, kirjat, lehdet, kotimaiset artikkelit)

Hae Andor-tietokannasta (ulkomaiset artikkelit, aihehaut, e-kirjoja)

Etäkäyttöohje

E-aineistojen etäkäyttö Tampereen yliopiston tai ammattikorkeakoulun ulkopuolelta tapahtuu kirjautumalla kirjaston hakupalveluihin TuniLibiin tai Andoriin tuni-tunnuksella. Kirjaston hankkimiin tietokantoihin pääsee parhaiten tietokantalistasta tai alakohtaisista oppaista.

Tehdäksesi etäkäytössä toimivan linkin, käytä linkkigeneraattoria sivulla: https://libguides.tuni.fi/tunilibguide/etakaytto.

Opastusta ja ohjeita

Tiedonhankinta on keskeinen osa tutkimusprosessia. Tiedonhankinta on nelivaiheinen prosessi: suunnittele, toteuta, arvioi, hyödynnä.

Tiedonhankinnan prosessi ei  aina etene suoraviivaisesti vaan välillä arvoidaan tuloksia ja palataan ehkä tekemään hakua uudella tavalla.

 

 • Tutustu aiheeseen etukäteen selvittääksesi aiheeseesi liittyvää terminologiaa
 • Tee koehakuja eri tietokannoissa (toimiiko aiheesi, löytyykö hyviä hakutermejä)
 • Jäsennä aihetta esimerkiksi miellekarttojen avulla
 • Mieti aiheen keskeiset käsitteet ja niiden synonyymit, rinnakkaistermit, suppeammat ja laajemmat käsitteet.
 • Hakusanoja voit etsiä sanakirjoista, sanastoista, löytämistäsi artikkeleista, kirjoista, internetistä
 • Vaitse aiheeseesi sopivat tietokannat
 • Perehdy tietokantojen käyttöohjeisiin
 • Asiasanahaussa: asiasanaston termit esim. Medlinen MeSH ja Cinahlin Cinahl Headings
 • Vapaasanahaussa (omat sanat): sanojen katkaisu, synonyymit, vaihtoehdot
 • Hakutermien ja hakujoukkojen yhdistäminen AND OR NOT
 • Hakujen rajaukset
 • Hakuhistorian ja hakutulosten tallennus tietokannassa.
 • Löytämiäsi viitteitä voit siirtää myös viittteidenhallintaohjelmaan (esimerkiksi Refworks).

Hakustrategiaa kannattaa arvioida tiedonhakuprosessin joka vaiheessa: onko hakutulosten määrä riittävä ja ovatko tulokset relevantteja. Hakustrategian muokataan (tai tehdään kokonaan uusi hakustrategia) arvioinnin perusteella:

 • Hakutuloksia liikaa: suppeammat termit, yhdistetään AND, enemmän rajauksia
 • Hakutuloksia vähän: laajemmat termit, lisää termejä OR:lla, vähemmän rajauksia

 

Tietokannan viitteessä on usein suora linkki artikkelin kokotekstiin.

Jos haluamaasi artikkelia ei löydy Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmista, voit artikkelin kirjaston kaukopalvelun (maksullista) kautta.

Löytämiesi viitteitä voit koota esimerkiksi Refworks-viitteidenhallintaohjelmaan. Refworksin lisäohjelman Write-N-Citen avulla pystyt tekemään tekstiisi viitteet ja lähdeluettelon.

 

Noudata työssäsi hyvää tieteellistä käytäntöä:

Loading ...

Artikkelit, joita ei löydy kirjaston kokoelmista

Etkö löydä haluamaasi artikkelia kokoelmistamme? Ks. lisätietoa kaukopalvelusta. Kaukopalvelu on maksullinen palvelu

Tietokannat A-Z

Tietokantojen sisältämää tutkimusaineistoa käytetään esim. opinnäytteiden lähdeaineistona.

Kaikki kirjaston hankkimat tietokannat = Tietokannat A-Z

Kirjaston yhteystiedot ja aukioloajat

Tietoasiantuntija

Sari Mäkelä's picture
Sari Mäkelä
Contact:
Arvo Huone B010a

Tietoasiantuntija

Taina Peltonen's picture
Taina Peltonen
Contact:
TAMK Kuntokatu