Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terveystieteet ja terveysala: Tiedonhankinnan koulutukset

Tämä opas on tarkoitettu yliopiston terveystieteiden ja TAMKin terveysalan opiskelijoille

Vinkkejä tiedonhakuun: Työpajat

Yliopiston terveystieteiden tiedonhankinnan opetus:

Työpaja tulossa K 2021

Terveystieteiden tiedonhankintataitojen koulutukset

Kevät 2021: seuraa yliopiston tiedotusta koronaviruksen aiheuttamista muutoksista opetuksessa.

Yliopisto: Tiedonhankinnan koulutus on kolmiportainen, se koostuu ensimmäisen vuoden, kandidaattivaiheen ja maisterivaiheen opinnoista. Hoitotieteen ja kansanterveystieteen opiskelijoille on eri ryhmät. Tarkemmat tiedot yksittäisistä koulutuksista löydät yläpalkin Tiedonhankinnan koulutukset -välilehden alta hoitotieteen ja kansanterveystieteen kohdalta.

TAMK: terveysalan tiedonhaun ohjaus sisältyy opetussuunnitelmaan.

Yliopisto:

KANDIDAATTIOHJELMA

Uudet opiskelijat

  • Tiedonhankintataitojen perusteet ja niiden syventäminen
  • Hoitotieteen opiskelijat suorittavat koulutuksen hoitotieteen Systemaattinen tiedonhaku -jakson yhteydessä
  • Kansanterveystieteen opiskelijat suorittavat koulutuksen kansanterveystieteen Yhteisö, terveys ja sairaus -jakson yhteydessä

Kandiseminaarivaiheessa

  • Systemaattinen tiedonhankinta

MAISTERIOPINNOT

Graduseminaarivaiheessa

  • Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen