Skip to Main Content

Historia: Kirjat

Historian opas

E-kirjojen kokoelmia

Kirjastoon hankitut e-kirjat löytyvät Andor-tietokannasta (muistathan kirjautua Andoriin, jotta e-kirjalinkit avautuvat).

Voit myös hakea e-kirjoja suoraan niiden omissa palveluissa (kuten alla olevista). Etuna on silloin, että haut ulottuvat myös kirjojen sisältöihin, ja tulokset ovat rajatumpia (vrt. Andor).

Englanninkielistä kirjallisuutta 1400-1700-luvuilta

Hakuteokset

Hakuteokset voivat olla yleisiä tai alakohtaisia: tietosanakirjat ("encylopedia") ja käsikirjat toimivat systemaattisina johdatuksina tiettyyn aiheeseen ja sen käsitteistöön, ja niistä löytyy runsaasti perustietoa.

Suomen historiallinen bibliografia löytyy digitoituna Doria-julkaisuarkistosta.

Google Books

Google Book Search

Historiallinen lainsäädäntö

Säädöskokoelma löytyy Tampereen yliopiston kirjaston käsikirjastosta (3. krs).

Säädöskokoelmaan liittyy myös aakkosellinen asiahakemisto ja ajanmukainen hakemisto, joka löytyy samasta paikasta kuin säädöskokoelma. Hakemisto auttaa hakemaan säädöksiä.Vanhempi hakemisto

Painetut kirjat

Löydät painetun aineiston Andorista.

Tampereen yliopiston kirjaston painetut kokoelmat sisältävät kurssikirjoja, yleiskokoelman kirjoja, hakuteoksia, opinnäytteitä, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä yliopiston ja ammattikorkeakoulun tieteenaloilta.

Historian alan kirjoja löydät 9-alkuisista hyllyluokista. Osa tämän luokan kirjoista on varastossa, josta niitä voi tilata itselleen.

Muiden kirjastojen kirjat

Etkö löytänyt haluamaasi kirjaa? Kaukopalvelu ja Hankintaehdotus

Kaukopalvelun kautta voit tilata materiaalia, jota ei löydy oman kirjastomme kokoelmista. Kaukopalvelu on maksullista (ks. palveluhinnasto).

Kuinka arvioit kirjoja

Kirjoja käytettäessä lähteinä tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Julkaisija: Kuka kirjan julkaisee?

  • Julkaisufoorumista voit hakea myös kirjakustantajia
  • Esim. yliopistopainot (University Press) julkaisevat tieteellisiä julkaisuja.

Tekijä: Mitä tiedät kirjan kirjoittajasta?

  • Onko hän professori arvostetussa yliopistossa tai onko hänellä muita meriittejä tutkimusmaailmassa?
  • Onko tekijä aihepiirin auktoriteetti?

Sisältö: Löytyykö kirjasta lähdemerkinnät?

Lue lisää tiedekirjan ja tietokirjan eroista Aino Rajalan kirjoittamassa blogipostauksessa.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback