Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Viitteidenhallintaohjelmat: Määrittele asetukset

Tampereen yliopiston kirjaston opas viitteidenhallintaohjelmista

Voit määritellä asetuksia/You can configure settings

Edit/Muokkaa > Preferences/Asetukset Asetukset

 

Mac: click on Zotero on the top left hand corner --> Preferences

Valitse ohjelman kieli: Advanced/Lisäasetukset

  • Preferences in the Edit menu -> Advanced ->
  • Muokkaa > Lisäasetukset > valitse kieli alasvetovalikosta

Lisäasetukset

Määrittele liitetiedostojen, avainsanojen asetukset / Define the settings for attachments, keywords

Voit määritellä asetuksista esimerkiksi seuraava kohdat

1. Jos et halua pdf:ien tallentuvan automaatiisesti:

  • Edit > Preferences > General-välilehdellä: ota pois ruksi kohdasta Automatically attach associated PDFs and other files when saving items/Liitä automaattisesti asiaankuuluvat PDF:t ja muut tiedostot

2. Poista ruksi: Automatically take snapshots when creating items from web pages/Ota tilannekuvat automaattisesti luotaessa nimekettä web-sivusta

3. Voit itse määritellä viitteille mm. avainsanat, kun poistat ruksin kohdasta: Automatically tag items with keywords and subject headings/ Merkitse automaattisesti nimekkeisiin avainsanat ja otsikot

 

Yleiset asetukset

Miksi nämä ruksit kannattaa ottaa pois asetuksista:

  • Oletusarvoisesti Zotero lisää liitetiedostoja, kuten verkkosivujen kuvakaappauksia ja pdf-tiedostoja, jos ne ovat saatavilla. Vaikka tämä oletusasetus on kätevä, se voi nopeasti vähentää Zoteron tallennustilaa.
  • Zotero tuo tunnisteet (tagit), jotka se havaitsee, kun tuot kohteen tietokannasta tai kirjastoluettelosta, mutta nämä tuodut tunnisteet voivat sotkea viitteiden tietoja. Voit halutessasi itse määritellä viitteelle sopivat avainsanat.

Linkitys kirjaston aineistoihin / Linking to materials provided by the library

Linkitys Tampereen yliopiston kirjaston hankkimiin aineistoihin

Edit – Preferences – Advanced – General: OpenURL Resolver laita linkiksi:  https://libkey.io/libraries/2233/openurl

 

Resolver

 

Kun olet laittanut ko. linkin > Avaa Zoterossa viitteen tiedot oikealle ja vihreää nuolta klikkaamalla saat näkyviin Library Lookup ja voit tarkistaa julkaisun saatavuuden Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmista.

 

Library LookUp kirjaston kokoelmista

 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback