Skip to Main Content

Viitteidenhallintaohjelmat

Tampereen yliopiston kirjaston opas viitteidenhallintaohjelmista

Asetukset

Asetuksiin on kaksi reittiä ohjelman versiosta riippuen:

 • Vanhempi versio: Edit --> preferences
 • Uudempi versio: Edit --> Settings

 

Mac: click on Zotero on the top left hand corner --> Settings/Preferences

Valitse ohjelman kieli

 • Ohjelman vanha versio:

Preferences in the Edit  -> Preferences -> Advanced
Muokkaa > Lisäasetukset > valitse kieli alasvetovalikosta

 • Uusi versio:
  • Settings in the Edit menu -> General->
  • Muokkaa > Yleiset > valitse kieli alasvetovalikosta

Language

Määrittele liitetiedostojen, avainsanojen asetukset

Voit määritellä asetuksista esimerkiksi seuraava kohdat

1. Jos et halua pdf:ien tallentuvan automaattisesti:

 • Ohjelman vahnempi versio: Edit > Preferences > General-välilehdellä
 • Ohjelman uudempi versio: Edit > Settings > General-välilehdellä: ota pois ruksi kohdasta Automatically attach associated PDFs and other files when saving items/Liitä automaattisesti asiaankuuluvat PDF:t ja muut tiedostot

2. Poista ruksi: Automatically take snapshots when creating items from web pages/Ota tilannekuvat automaattisesti luotaessa nimekettä web-sivusta

3. Voit itse määritellä viitteille mm. avainsanat, kun poistat ruksin kohdasta: Automatically tag items with keywords and subject headings/ Merkitse automaattisesti nimekkeisiin avainsanat ja otsikot

 

Miksi nämä ruksit kannattaa ottaa pois asetuksista:

 • Oletusarvoisesti Zotero lisää liitetiedostoja, kuten verkkosivujen kuvakaappauksia ja pdf-tiedostoja, jos ne ovat saatavilla. Vaikka tämä oletusasetus on kätevä, se voi nopeasti vähentää Zoteron tallennustilaa.
 • Zotero tuo tunnisteet (tagit), jotka se havaitsee, kun tuot kohteen tietokannasta tai kirjastoluettelosta, mutta nämä tuodut tunnisteet voivat sotkea viitteiden tietoja. Voit halutessasi itse määritellä viitteelle sopivat avainsanat.

Asetukset tallennustila

Linkitys kirjaston aineistoihin

Linkitys Tampereen yliopiston kirjaston hankkimiin aineistoihin

 • Ohjelman vanha versio:
  • Edit – Preferences – Advanced : OpenURL Resolver laita linkiksi: https://libkey.io/libraries/2233/openurl
 • Ohjelman uusi versio:
  • Edit > settings> General > Locate > Resolver --> Lisää linkki https://libkey.io/libraries/2233/openurl

Kirjastoon linkitys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun olet laittanut ko. linkin > Avaa Zoterossa viitteen tiedot oikealle ja vihreää nuolta klikkaamalla saat näkyviin Library Lookup ja voit tarkistaa julkaisun saatavuuden Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmista.

 

Library LookUp kirjaston kokoelmista

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback