Skip to Main Content

Tiedonhankintataitojen koulutus: Oppimateriaalit

Oppimateriaalit

  • Yliopiston kandidaatti- ja maisterivaiheen Moodlet lähi- ja zoom-opetuksen osalta julkaistaan lukukauden alussa 1.8.2023.
  • Itsenäisesti suoritettavat maisteri- ja DI -vaiheen verkkokurssit avataan opiskelijoille viimeistään 4.9. 2023.

Yliopisto/Keskustakampuksen tiedekunnat lukukausi 2023-2024

1. vuoden opiskelijoiden verkkokurssit

Lähi- ja etäopetukset kandi- ja maisterivaihe:

Maisterivaiheen opiskelijoiden itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit:

Lukuvuonna 2023-24 pilotoidaan verkkokursseja. Keskustakampuksen maisterivaiheen pilottiin kuuluvat Moodle-verkkokurssit avataan 4.9.2023.

  • ITC: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (tietyt oppiaineet) suomenkielinen Moodle, Pilottiin kuuluvat tutkinto-ohjelmat:

COMP.810 Tietojenkäsittely
IT.410 Informaatiotutkimus
JO.310 Journalistiikka
KIE.ENY.340 Englanti
MATH.920 Matematiikka
MT.310 Mediatutkimus
VI.290 Viestintä

Tietojenkäsittelyn COMP.810 ja pelitutkimuksen GS.150 opiskelijat voivat suorittaa kurssin myös englanninkielisessä Moodlessa.

Itseopiskelumateriaalit

YO:n Hervannan kampus lukukausi 2023-24

Ensimmäisen vuoden opiskelijat:

Hervannan tiedekunnat + Kauppi / Bioteknologia ja biolääketiet. tekniikka, aloittavat: 2023-24 verkkokurssi (kurssi avautuu ja linkki lisätään viimeistään 1. periodin alussa).

Kandivaihe:

Kandivaiheen lähi- ja Zoom-opetuksen Moodle

Diplomityövaihe:

DI-vaiheen verkkokurssi Moodlessa (kurssi avautuu 1. periodin alussa)

 

Huom! ITC.CEE.800. Teesien työkalut -opintojakson keskustakampuksen opiskelijat ja matematiikan maisterivaiheen opiskelijat suorittavat DI-vaiheen tiedonhankintataitojen verkkokurssin.

YO:n Kaupin kampus

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback