Skip to main content

Politiikan tutkimus: Lehdet

Ohjeita e-lehtien käyttöön

Jos etsit tiettyä e-lehteä:

  1. Katso Andorin lehtilista
  2. Katso TuniLibista lehden nimellä
  3. Kysy kirjaston hankinnasta

E-lehdet hakulaatikko

Hae e-lehtiä

Muut lehdet ja lehtiarkistot

Painetut sanomalehdet:

Tampereen yliopiston sanomalehtikokoelma

 

Sähköiset sanomalehdet:

 

Kotimaisia lehtiarkistoja:

 

Digimediat:

Kuinka arvioida lehtiä

Julkaisufoorumi (JUFO)

Julkaisufoorumi, JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Luokitus sisältää niin lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja kuin kirjakustantajiakin. Kolmiportaisessa luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan. Julkaisufoorumi-luokat ovat: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Luokittelukriteerit.

 

Tutustu Impact Factoreihin (IF) -

Journal Citation Reports (JCR) database

Lehden Impact Factor (IF) kertoo, kuinka usein keskimäärin lehden julkaisemiin artikkeleihin on viitattu. Web of Science -tietokannan viittausaineistoon perustuvat lehtien Impact Factor (IF) -arvot löytyvät  JCR-tietokannasta. Lue lisää!. (tähän linkki suom/engl.kiel. tutkimuspalveluiden oppaan sivuille, jossa puhutaan evaluoinnista)

 

Onko tietty lehti vertaisarvioitu (peer-reviewed)?

Ulrichsweb

Ulrichsweb Serials Directory sisältää tiedot 300,000 aikakauslehdestä (periodicals/serials). Refereen paita -kuvake tarkoittaa, että lehti on vertaisarvioitu (peer-reviewed.)