Skip to main content

Politiikan tutkimus: YK-lähteet

YK-tiedonlähteet Suomessa

Eduskunnan kirjasto on koonnut  YK-tietopaketin. Siihen on koottu myös ajankohtaiskatsaus Suomen liittyminen Yhdistyneisiin Kansakuntiin.


YK:n alueellinen tiedotuskeskus UNRIC tarjoaa kotisivullaan YK-perustietoa myös suomen kielellä.

YK-käsikirjat

Ydistyneiden kansakuntien asiakirjat ja julkaisut

YK-kokoelma Linna-kirjastossa

Tampereen yliopiston kirjasto toimi YK:n tallekirjastona vuosina 1967-2004. Suomessa tallekirjastoina toimivat nykyään Eduskunnan ja Åbo Akademin kirjasto. 

Tampereella kokoelmassa on Yhdistyneiden Kansakuntien toimielinten tuottamia painettuja asiakirjoja ja julkaisuja melko täydellisenä sarjana vuosilta 1980-2004. Yleiskokouksen, Turvallisuusneuvoston ja Talous- ja sosiaalineuvoston virallisia asiakirjoja on saatavana vuosilta 1946-1992. Sitä uudemmat asiakirjat voi lukea ja ladata verkkojulkaisuina YK:n ODS-hakupalvelun kautta.

YK:n julkaisemia ja YK:ta koskevia paperisia julkaisuja hankitaan edelleen kirjaston kokoelmiin, jos niitä ei ole saatavana sähköisesti. YK:n painetut julkaisut löytyvät Andor-tietokannasta. YK-kokoelma sijaitsee nykyisin varastossa: kirjoja voi tilata käyttöön TuniLibin kautta.

YK-asiakirjoja saa lukusalilainaan kirjaston omiin tiloihin.Varastosta tilatut YK-kirjat saa kuukaudeksi kotilainaan.