Skip to Main Content

Opettajan palvelut: Kurssikirjahankinta

Yleistä kurssikirjahankinnasta

Tampereen yliopiston kirjasto hankkii Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin kuuluvaa kirjallisuutta. Yleiseen käyttöön tulevat kurssikirjat maksaa kirjasto. Kirjasto suosittelee e-aineistojen käyttöä oppimateriaalina ja auttaa tarvittaessa niiden saatavuuden kartoittamisessa. Erityisesti vapaasti käytettävien avointen oppimateriaalien, kuten avointen kirjojen hyödyntäminen, on suositeltavaa. Lisätietoa avoimista kirjoista kurssikirjoina.

Vastuu tarvittavien kurssikirjojen ilmoittamisesta kirjastoon on opintojaksojen vastuuopettajilla kurssikirjalomakkeella. Seuraavan lukukauden kurssikirjallisuus tulee ilmoittaa kirjastoon mahdollisimman aikaisin; syyslukukauden kurssikirjallisuus edeltävän toukokuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden kurssikirjallisuus edeltävän lokakuun loppuun mennessä. Lääketieteen opintojaksojen kurssikirjallisuus tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen uuden opintojakson alkua kirjaston hankinnan yhteysosoitteeseen.

Myös opetussuunnitelmista poistuva kirjallisuus tulee ilmoittaa kirjastoon kurssikirjalomakkeella.

Painettu kurssikirjallisuus hankitaan alakohtaisesti, ja ne sijaitsevat pääasiallisesti sen kampuksen toimipisteessä, missä opetus annetaan ja kirjat tentitään: Tampereen yliopiston Keskustakampuksen alojen kurssikirjallisuus hankitaan kirjaston Linnan toimipisteeseen, lääketieteen ja terveystieteiden kurssikirjallisuus Arvon toimipisteeseen ja Hervannan kampuksen alojen kurssikirjat Hervannan toimipisteeseen.  Tampereen ammattikorkeakoulun kurssikirjat hankitaan TAMK:in toimipisteeseen.

 

Kuva työpöydästä, jolla on kannettava tietokone, kahvikuppi, tabletti ja kirjoittava käsi.

Kuva: Essi Kannelkoski / TAMK

Yhteystiedot kurssikirja-asioissa

Kirjasto auttaa mielellään kaikissa kurssikirja-asioissa osoitteessa hankinta.kirjasto@tuni.fi.

Kurssikirjalomake

Panoramakuva kirjaston kirjahyllyistä Linna-rakennuksessa.

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto/ Tampere University

Hankittava kurssikirjallisuus

Tilaamme kurssikirjaksi ensisijaisesti e-kirjan, mikäli sellainen on saatavissa organisaatiokäyttöön sopivilla käyttöehdoilla.

Täydennämme e-kirjojen hankintaa painetuilla kirjoilla seuraavasti: 

Kurssikirjallisuus E-kirjan saatavuus Painettujen kirjojen hankintamäärä kurssikirjakokoelmaan
Tampereen yliopiston opintojaksojen pakollinen kirjallisuus tai Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksojen kirjallisuus  Rajoittamaton yhtäaikainen käyttöoikeus 

Ei hankita.

Rajoitettu yhtäaikainen käyttöoikeus

E-kirjalisenssien määrä otetaan huomioon painettujen kirjojen hankinnassa. Pääperiaate: 1 kappale/lisenssi viittä kerralla tenttiin osallistuvaa opiskelijaa kohden, kuitenkin painettuja kirjoja maksimissaan 30 kappaletta.

 TAMKiin tapauskohtaisesti 

Ei e-kirjaa 

1 kappale viittä kerralla tenttiin osallistuvaa opiskelijaa kohden, kuitenkin maksimissaan 30 kappaletta.

 TAMKiin tapauskohtaisesti 

Oheiskirjallisuus Rajoittamaton tai rajoitettu yhtäaikainen käyttöoikeus  Ei hankita.
Ei e-kirjaa  2 kappaletta yleiskokoelmaan

Aineisto, jota kirjasto ei hanki kurssikirjallisuudeksi

  • Opettajan oppaat sekä ns. tentaattorinkappaleet
  • Harjoituskirjat
  • Erillisillä käyttäjätunnuksilla toimivat aineistot
  • Yksittäiset aikakauslehtien numerot/artikkelit
  • Av-aineisto
  • Yksittäiset painetut standardit
  • Kaunokirjallisuus (kurssivaatimuksissa olevia teoksia hankitaan 2 painettua kirjaa yleiskokoelmaan tai e-kirja, jos sellainen on saatavissa organisaatiolisenssillä)
  • Kesäyliopiston ja täydennyskoulutuksen kirjallisuus
  • Pääsykoekirjat
  • Yksittäiset esim. PDF-muodossa olevat e-aineistot, jotka pitää tallentaa organisaation omalle palvelimelle.

Yksiköiden omaan käyttöön tuleva kirjallisuus

Yksiköiden omaan käyttöön tulevan painetun kirjallisuuden (esimerkiksi tentaattorinkappaleet) maksaa yksikkö itse.

Tampereen yliopiston yksiköiden painettujen kirjojen tilausohjeet ovat intrassa

Tampereen ammattikorkeakoulun yksiköiden omaa käyttöön tarvittavien painettujen kirjojen hankintaa voit tiedustella osaamispäälliköiltä.

E-kirjat kirjasto tilaa koko korkeakouluyhteisön käyttöön.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback