Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opettajan palvelut: Kurssikirjahankinta

Yleistä kurssikirjahankinnasta

Kuva työpöydästä, jolla on kannettava tietokone, kahvikuppi, tabletti ja kirjoittava käsi.

Kuva: Essi Kannelkoski / TAMK

Tampereen yliopiston kirjasto hankkii Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin kuuluvaa kirjallisuutta. Yleiseen käyttöön tulevat kurssikirjat maksaa kirjasto. Kirjasto suosittelee e-aineistojen käyttöä oppimateriaalina ja auttaa tarvittaessa niiden saatavuuden kartoittamisessa.

Vastuu tarvittavien kurssikirjojen ilmoittamisesta kirjastoon on opintojaksojen vastuuopettajilla kurssikirjalomakkeella. Seuraavan lukukauden kurssikirjallisuus tulee ilmoittaa kirjastoon mahdollisimman aikaisin; syyslukukauden kurssikirjallisuus edeltävän toukokuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden kurssikirjallisuus edeltävän lokakuun loppuun mennessä. Lääketieteen opintojaksojen kurssikirjallisuus tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen uuden opintojakson alkua kirjaston hankinnan yhteysosoitteeseen.

Myös opetussuunnitelmista poistuva kirjallisuus tulee ilmoittaa kirjastoon kurssikirjalomakkeella.

Painettu kurssikirjallisuus hankitaan alakohtaisesti: Tampereen yliopiston Keskustakampuksen alojen kurssikirjallisuus hankitaan kirjaston Linnan toimipisteeseen, lääketieteen ja terveystieteiden kurssikirjallisuus Arvon toimipisteeseen ja Hervannan kampuksen alojen kurssikirjat Hervannan toimipisteeseen.  Tampereen ammattikorkeakoulun kurssikirjat hankitaan TAMK Pääkampuksen ja Mediapoliksen toimipisteisiin.

Hankittava kurssikirjallisuus

Tilaamme kurssikirjaksi ensisijaisesti e-kirjan, mikäli sellainen on saatavissa organisaatiokäyttöön sopivilla käyttöehdoilla.

Täydennämme e-kirjojen hankintaa painetuilla kirjoilla seuraavasti: 

Kurssikirjallisuus E-kirjan saatavuus Painettujen kirjojen hankintamäärä kurssikirjakokoelmaan
Tampereen yliopiston opintojaksojen pakollinen kirjallisuus tai Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksojen kirjallisuus  Rajoittamaton yhtäaikainen käyttöoikeus 

Enintään 2 kappaletta yölainakokoelmaan
 

Ei e-kirjaa tai rajoitettu yhtäaikainen käyttöoikeus 

1 kappale viittä opintojakson opiskelijaa kohden, kuitenkin maksimissaan 30 kappaletta + enintään 2 kappaletta yölainakokoelmaan 

 TAMKiin tapauskohtaisesti 

Oheiskirjallisuus Rajoittamaton tai rajoitettu yhtäaikainen käyttöoikeus  Ei hankita 
Ei e-kirjaa  2 kappaletta yleiskokoelmaan

Aineisto, jota kirjasto ei hanki kurssikirjallisuudeksi

  • Opettajan oppaat sekä ns. tentaattorin kappaleet
  • Erillisillä käyttäjätunnuksilla toimivat aineistot
  • Yksittäiset aikakauslehtien numerot/artikkelit
  • Av-aineisto
  • Yksittäiset painetut standardit
  • Kaunokirjallisuus (kurssivaatimuksissa olevia teoksia hankitaan 2 painettua kirjaa yleiskokoelmaan tai e-kirja, jos sellainen on saatavissa organisaatiolisenssillä) 
  • Kesäyliopiston ja täydennyskoulutuksen kirjallisuus 
  • Pääsykoekirjat
  • Yksittäiset esim. PDF-muodossa olevat e-aineistot, jotka pitää tallentaa organisaation omalle palvelimelle.

Yhteystiedot kurssikirja-asioissa

Kirjasto auttaa mielellään kaikissa kurssikirja-asioissa osoitteessa hankinta.kirjasto@tuni.fi.

Kurssikirjalomake

Panoramakuva kirjaston kirjahyllyistä Linna-rakennuksessa.

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto/ Tampere University

Yksiköiden omaan käyttöön tuleva kirjallisuus

Yksiköiden omaan käyttöön tulevan painetun kirjallisuuden (esimerkiksi tentaattorinkappaleet) maksaa yksikkö itse.

Tampereen yliopiston yksiköiden painettujen kirjojen tilausohjeet ovat intrassa

Tampereen ammattikorkeakoulun yksiköiden omaa käyttöön tarvittavien painettujen kirjojen hankintaa voit tiedustella osaamispäälliköiltä.

E-kirjat kirjasto tilaa koko korkeakouluyhteisön käyttöön.

Mies katsoo kannettavaa tietokonetta kirjahyllyn edessä.

Kuva: Dimitra Panopoulou-Huovila / TAMK