Skip to main content

Kielitiede: Lehdet

Andor lehtihaku

Hae Andorista lehtiä

Kansainvälisiä e-lehtiä

 

 

 

 

 

The Modern Language Journal

Available online from 1916
(JUFO level: 3)

 

 

 

 

 

Pragmatics & Cognition

Available online from 2003
(JUFO level: 2)

Target. International Journal of Translation Studies

Available online from 2000.

(JUFO level 3)

Painetut lehdet

Painetut lehdet löytyvät Andor-tietokannasta. Siellä on myös tieto jos lehti on muuttunut elektroniseksi.

Kotimaisia e-lehtiä

Virittäjä on suomen kielen ja sen opetuksen tutkimusta esittelevä tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkelien lisäksi myös alaa koskevia esseitä, katsauksia, havaintoja ja kirja-arvosteluja sekä keskustelupuheenvuoroja.

Sananjalka on perinteikäs, suomenkielinen ja monitieteinen vuosikirja, jossa julkaistaan artikkeleita, katsauksia ja arvosteluja fennistiikan, fennougristiikan ja yleislingvistiikan sekä kotimaisen kirjallisuuden, kansatieteen, folkloristiikan, uskontotieteen ja arkeologian aloilta.

Sanomalehdet

Kirjastoon tilataan useita painettuja sanomalehtiä. Valikoima vaihtelee toimipisteittäin. Lue lisää sanomalehtivalikoimasta kirjaston sivuilta.

Kuinka arvioida lehtiä

Julkaisufoorumi (JUFO)-luokat - Selaa luokkia

Julkaisufoorumi, JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Luokitus sisältää niin lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja kuin kirjakustantajiakin. Kolmiportaisessa luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan. Julkaisufoorumi-luokat ovat: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Luokittelukriteerit.

Tutustu Impact Factoreihin (IF) - Journal Citation Reports (JCR) database

Lehden Impact Factor (IF) kertoo, kuinka usein keskimäärin lehden julkaisemiin artikkeleihin on viitattu. Web of Science -tietokannan viittausaineistoon perustuvat lehtien Impact Factor (IF) -arvot löytyvät  JCR-tietokannasta. Lue lisää vaikuttavuuden mittaamisesta.

Onko tietty lehti vertaisarvioitu (peer-reviewed)?

- Katso Ulrichsweb

Ulrichsweb Serials Directory sisältää tiedot 300,000 aikakauslehdestä (periodicals/serials). Refereen paita -kuvake tarkoittaa, että lehti on vertaisarvioitu (peer-reviewed.)