Skip to Main Content

Aineistojen käyttöoikeudet: E-aineistot

Yleistä

Elektroninen aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa. Aineistojen yksityiskohtaiset käyttöehdot on määritelty lisenssisopimuksissa ja ne vaihtelevat palveluittain. Kirjasto hankkii e-aineistoja FinELib-konsortion kautta ja suoratilauksina kustantajilta tai välittäjiltä. Linkit palvelujen käyttöehtoihin löydät:

Yleensä perusperiaate on, että aineistoa voi käyttää opiskelu-, tutkimus- ja opetustarkoituksiin, mutta kaupallinen hyödyntäminen on kiellettyä.

Kopiostosta hankittu kopiointilupa ei koske aineistoja, joihin oppilaitoksella on yllä mainittu muuhun lisenssiin ja sopimukseen perustuva käyttöoikeus. SFS Online -palvelussa olevia teoksia tai standardeja ei saa kopioda, ei myöskään digitaalisia nuottijulkaisuja tai kustantajien digitaalisia oppimateriaaleja.

Mitä saa tehdä?

 • Aineistoja saa selailla ja niihin voi tehdä tiedonhakuja.
 • Osia aineistosta voi tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti.
 • Useimmiten yksittäisen artikkelin saa lähettää toisen organisaation palveluksessa olevalle kollegalle tieteellisen kommunikaation nimissä.
 • Suurinta osaa aineistoista voi käyttää elektronisissa kurssiympäristöissä ja kurssipaketeissa, yleensä tekemällä aineistoon linkkejä.

Mitä ei saa tehdä?

 • Käyttää aineistoa tai aineiston osia kaupallisiin tarkoituksiin.
 • Systemaattisesti imuroida aineistoa käyttäen automaattisia robottiohjelmia.
 • Ilman erillistä lupaa tallentaa ja jakaa kokotekstejä esim. oppimisympäristöissä.
 • Laittaa lisensoitua aineistoa muiden saataville esim. avoimeen verkkoon.

Kuka saa käyttää?

E-aineistojemme käyttöoikeus ja etäkäyttö on sallittua:

 • Tampereen yliopiston henkilökunnalle, tutkijoille ja emerituksille sekä Tampereen ammattikorkeakoulun henkilökunnalle
 • Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoille (läsnäolevat ja poissaolevaksi ilmoittautuneet)
 • Tampereen yliopistollisen sairaalan henkilökunnalle Taysin verkossa ja Taysin vakioiduilla kannettavilla VPN-yhteydellä.
 • Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille
 • Tutkimus- tai opetusyhteistyötä yliopiston kanssa tekevillä henkilöille. Tunnusta haetaan yliopiston yksikön kautta.
 • Erikoistuvat lääkärit pääsevät e-aineistoihin Tuni-tunnuksella.

Opiskelu kesäyliopistossa tai yliopiston vierailijatunnukset eivät oikeuta e-aineistojen etäkäyttöön.

Ulkopuoliset asiakkaat voivat käyttää e-aineistojamme kirjaston asiakaskoneilla ellei ole kyse aineistosta, jonka käyttö vaatii Tuni-tunnusta myös kampusverkossa. Etäkäyttömahdollisuutta ei ole.

AV-aineistot

AV-aineistoilla tarkoitetaan tekijänoikeuslain tarkoittamia elokuvateoksia. Elokuvateoksina puolestaan pidetään kaikenlaisia liikkuvaa kuvaa sisältäviä teoksia jotka ylittävät tekijänoikeudellisen teoskynnyksen, kuten elokuvia, tv-ohjelmia, musiikkivideoita, mainoksia tai verkkovideoita. Tarkempia tietoja löytyy Kopioston sivuilta.

Opetustilanne on julkinen, minkä takia esimerkiksi elokuvien esittämiseen opetuksessa tarvitaan oikeudenhaltijoiden lupa. Elokuvia ei myöskään saa esittää julkisesti tai kaupallisissa tilaisuuksissa.

Avoimet aineistot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti yhä suurempi osa tieteellisistä julkaisuista on avoimesti saatavilla. Tarjolla on myös runsaasti e-lehtiä ja e-kirjoja, jotka ovat kokonaan tai osittain avoimesti saatavilla.

Tarkista aina käyttämiesi aineistojen käyttöehdot. Creative Commons on tunnetuin lisensointijärjestelmä, jonka avulla tekijä hallinnoi tekijänoikeuksiaan. Myös muu käyttölupa voi sallia aineistojen hyödyntämisen.

Ota yhteyttä


Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback