Skip to Main Content

Aineistojen käyttöoikeudet: Painetut aineistot

Yleistä

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ja Kopiosto ovat sopineet korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja hallinnollisen käytön kopiointiluvasta.

Kopioston lupa ei koske sellaisia aineistoja, joihin oppilaitoksella on muuhun lisenssiin ja sopimukseen perustuva käyttöoikeus. Näiden käyttöehdot opetuksessa määritetään aineistokohtaisissa sopimuslisensseissä.

Kopioston kopiontilupa

Kopioston kopiointilupa mahdollistaa opetusta, tutkimusta ja hallintotoimintaa varten:

 • osittaisen kopionnin ja skannaamisen painetuista kotimaisista ja ulkomaisista julkaisuista, kuten kirjoista, lehdistä, tieteellisistä julkaisuista, nuottijulkaisusta ja muista painetuista julkaisuista 
 • internetissä vapaasti saatavilla olevien kuvien ja tekstiaineistojen – kuten verkkolehtien artikkeleiden, digitaalisten julkaisujen, raporttien ja sähkökirjojen osittaisen tallentamisen ja tulostamisen

Kopioita saa:

 • jakaa kurssille osallistuville opiskelijoille tai tutkimusryhmälle paperikopioina ja tulosteina
 • liittää osaksi omaa opetusmateriaalia sekä opiskelijoiden opinto-, harjoitus- ja muita projektitöitä
 • tallentaa suljetulle kurssialustalle kyseiselle kurssille osallistuvien tai tutkimusryhmän saataville
 • välittää kurssille osallistuville opiskelijoille tai tutkimusryhmälle sähköpostilla
 • käyttää käännös- ja muunnelmaharjoituksissa sekä
 • käyttää tutkimuksessa, esimerkiksi tiedonlouhinnassa

Lupa kattaa korkeakoulun järjestämän maksuttoman koulutuksen, tutkimustoiminnan, sisäisen hallintokäytön sekä yliopistojen ja korkeakoulujen avoimen yliopisto- ja korkeakouluopetuksen ja korkeakoulujen järjestämän erikoistumis- ja täydennyskoulutuksen.

Laajempaan käyttöön kysy lupa kustantajalta ja tekijöiltä. Epäselvissä asioissa ota yhteyttä osoitteeseen neuvonta@kopiosto.fi

Lähde: Kopioston sivut

Usein kysyttyä

Voinko skannata kurssia varten kirjan artikkelin ja tallentaa sen Moodleen?

 • Voit skannata ja tallentaa 20 sivua, enintään 20 % painetusta kirjasta. Laajempaan käyttöön tarvitaan kustantajan ja tekijöiden lupa.

Voinko skannata lehtiartikkelin kurssille osallistuville opiskelijoille?

 • Voit skannata kokonaisen tieteellisen artikkelin tieteellisestä lehdestä.

Voinko skannata kokonaisen kirjan?

 • Kokonaisen kirjan skannaaminen ei ole luvallista.

Ota yhteyttä


Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback