Skip to Main Content

Aineistojen käyttöoikeudet: Standardit

Yleistä

Suurin osa Tampereen korkeakouluyhteisön käytössä olevista standardeista löytyy SFS Online -palvelusta. SFS Online -palvelu on hankittu FinElib-konsortion kautta. Käytössä on myös ASTM Compass® -tietokanta, joka sisältää kaikki ASTM-standardit.

Standardit, SFS-käsikirjat ja muut vastaavat julkaisut ovat tekijänoikeuslain suojaamia teoksia. Tekijänoikeuksien loukkaukset saattavat johtaa standardin vääränlaiseen soveltamiseen. Tekijänoikeuksien kunnioittaminen on tärkeää myös standardointijärjestelmän toimivuuden näkökulmasta.

Tärkeää

SFS Onlineen tai ASTM Compass® -palveluun hankittuja standardeja saa käyttää vain organisaation eli Tampereen korkeakouluyhteisön sisäisessä toiminnassa. Sama koskee sekä painettuja että esimerkiksi yksiköiden omaan käyttöön hankkimia pdf-muotoisia julkaisuja.

Standardeja ei saa laittaa julkisille verkkosivuille, ja muusta käytöstä täytyy aina olla yhteydessä SFS:n asiakaspalveluun ennen standardin ostamista.

Standardit opinnäytetöissä

 • Käytä standardia lähteenä, mutta tuota itse kuvat tai taulukot. Älä siis kopioi standardia, vaan viittaa siihen työssäsi.
 • Viittauksen tai lainauksen yhteyteen pitää merkitä standardin täydellinen tunnus, otsikko ja julkaisuvuosi.
 • Jos teet opinnäytteesi yrityksen toimeksiannosta, toimeksiantajalle tai työharjoittelupaikkaan ei saa luovuttaa standardeja tai niiden kopioita oppilaitoksen (yliopisto tai TAMK) online-palveluista.
 • Standardeja ei saa liittää liitteeksi opinnäytetyöhön.

Lisätietoja käyttöehdoista ja kopiointiluvista

Standardit opiskelussa

Opiskelijat saavat lukea standardeja SFS Online -palvelun sekä ASTM:n käyttöehtojen mukaisesti. Haka-autentikointia käyttävän konsortion jäsenen opiskelijoilla on lisäksi oikeus etäkäyttää aineistoa sekä tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti.  Pdf-tiedostojen ja paperikopioiden tulee kuitenkin aina sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisen standardin.

Standardeja ei saa jakaa eikä välittää muille kuin auktorisoiduille käyttäjille, eikä sitä saa edelleen lisensioida. Aineistoa ei myöskään saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

SFS-standardeja saa kopioida ja skannata korkeintaan 10 prosenttia kokonaissivumäärästä, kuitenkin enintään 20 sivua. Standardista ei saa kopioida yksistään standardin ydinosaa, kuten olennaista kuvaa, taulukkoa tai vastaavaa.

Kansainvälisiä standardeja ei saa kopioida.

Standardit opetuksessa

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opetushenkilöstö saa luovuttaa otteita yksittäisistä standardeista auktorisoiduille opiskelijoille sekä esitellä julkisesti osia aineistosta osana ei-kaupallista esitystä opetuksessa.

Opettaja saa kopioida samasta standardista lukukaudessa yhden kappaleen kutakin oppilasta varten. Koko standardia ei saa kopioida, vaan enintään puolet käännetystä sivumäärästä, ei kuitenkaan yli 20 sivua. Sähköisen opetusmateriaalin tekeminen on sallittua.

Opetushenkilöstö saa myös käyttää otteita yksittäisistä standardeista elektronisessa tai painetussa muodossa opetus- ja tutkimustoiminnan materiaalipaketeissa.

Muita standardipalveluja

Ota yhteyttä

        Kysy lisää hankinta.kirjasto@tuni.fi

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback