Skip to Main Content

Hallintotieteet: Tutustu myös

Muita relevantteja tiedonlähteitä

Eduskunnan kirjaston koulutukset ja koulutusaineistot

Eduskunnan kirjaston koulutusten aineistot

Yritys- ja markkinatietoa

Avoimet aineistot

Voit hyödyntää opinnoissasi erilaisia avoimia aineistoja. Voit hakea aineistoja erilaisista palveluista. Jos keräät itse aineistoa esim. opinnäytettä varten, muista laatia aineistonhallintasuunnitelma. Lue lisää aineistonhallintasuunnitelman tekemisestä ja avoimista aineistoista Tiedonhaun oppaasta.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback