Skip to Main Content

Matematiikka ja tilastotiede: Lehdet

Kansainväliset e-lehdet

Hae Andorista lehtiä

Lehtilistan löydät Andorista, sieltä voit etsiä julkaisuja myös tieteenaloittain.

Lehdet löytyvät myös tietokannoista:

Esimerkkejä alan kansainvälisistä lehdistä

Esimerkkejä alan lehdistä:

 • Journal of the ACM
 • Journal of Algebra
 • Linear Algebra and Its Applications
 • Distributed Computing
 • Journal of the Royal Statistical Society (eri sarjat; kts lehti Andorissa)

Lehtiä, jotka sopivat vaikeustasoltaan myös kandi- ja maisterivaiheen matematiikan opiskelijoille:

 • American Mathematical Monthly
 • International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
 • Mathematics Magazine
 • Mathematical Intelligencer
 • College Mathematics Journal
 • Mathematics Teacher
 • PRIMUS (Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies)

Kotimaiset e-lehdet

Kotimaisia e-lehtiä

Kotimaisia lehtiarkistoja

Tali - artikkeliviitteitä suomenkielisiin tekniikan alan lehtiin

Painetut lehdet

Painetut lehdet löytyvät Andorista lehden nimellä.

Sanomalehdet

Kirjastoon tilataan useita painettuja sanomalehtiä. Valikoima vaihtelee toimipisteittäin. Lue lisää toimipisteisiin tilattavasta sanomalehtivalikoimasta kirjaston sivuilta.

Kuinka arvioida lehtiä

Julkaisufoorumi (JUFO)-luokat - Selaa luokkia

Julkaisufoorumi, JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Luokitus sisältää niin lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja kuin kirjakustantajiakin. Kolmiportaisessa luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan. Julkaisufoorumi-luokat ovat: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Luokittelukriteerit.

Tutustu Impact Factoreihin (IF) - Journal Citation Reports (JCR) database

Lehden Impact Factor (IF) kertoo, kuinka usein keskimäärin lehden julkaisemiin artikkeleihin on viitattu. Web of Science -tietokannan viittausaineistoon perustuvat lehtien Impact Factor (IF) -arvot löytyvät  JCR-tietokannasta. Lue lisää lehtien vaikuttavuuden mittaamisesta.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback