Skip to Main Content

Logopedia: Tutustu myös

Linkkejä

Kotimaisia

Ulkomainen, erityisesti puheterapian vaikuttavuudesta

Sivustoja

Autismisäätiö - Autismiymmärrys

Lastenkirjoja erityisyydestä  Ainakin sata sanaa (2021) on Tampereen yliopiston logopedian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden loppuvuodesta 2020 kokoama esite erityislapsia käsittelevistä lastenkirjoista. Esitteeseen on poimittu kirjoja erityisryhmistä, joilla on tyypillisesti haasteita vuorovaikutustaidoissa tai puheen- ja kielenkehityksessä.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback