Skip to Main Content

Hyllyluokat Tampereen yliopiston kirjastossa: Linnan hyllyluokat

Linnan yleiskokoelman hyllyluokat

00

Kulttuurin yleiset perusteet

02

Informaatiotutkimus

07

Tiedotustutkimus

10

Filosofia

13

Psykologia

2

Uskonto

3

Yhteiskuntatieteet

30

Sosiologia. Sosiaalipsykologia

31

Tilastotiede. Väestötiede

32

Politiikantutkimus

33

Kansantaloustiede

34

Oikeustiede. Kriminologia

35

Hallintotieteet

36

Aluetiede. Ympäristöntutkimus

37

Sosiaalipolitiikka

380

Kasvatus. Koulutus

380.5

Kasvatus : sarjajulkaisut

381

Kasvatustiede

382

Didaktiikka

383

Koululaitos. Varhaiskasvatus. Ammattikasvatus

384

Ylin opetus. Korkeakouluhallinto. Tiede

384 ACTA

Korkeakoulujen yleiset sarjat

385

Aikuiskasvatus

387

Nuorisokasvatus

388

Opiskelutaidot. Viestintä

389

Kasvatuksen historia

38/kyr

Kasvatus, kyrillisin painetut

39

Työelämän tutkimus

4

Maantiede

49

Kansatiede

5

Luonnontieteet

51

Matematiikka

59

Terveystieteet. Terveyspolitiikka

6

Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liikenne

61

Tietojenkäsittely

69

Liiketaloustiede. Organisaatiotutkimus

7

Taiteet

78

Nuotit

79

Liikunta. Pelit

80

Kirjallisuustiede

81

Kansanrunous. Kansaneepokset

82/85

Suomenkielinen kaunokirjallisuus

82/85

Ruotsinkielinen kaunokirjallisuus

82/85

Norjankielinen kaunokirjallisuus

82/85

Tanskankielinen kaunokirjallisuus

82/85

Saksankielinen kaunokirjallisuus

82/85

Englanninkielinen kaunokirjallisuus

82/85

Ranskankielinen kaunokirjallisuus

82/85

Italiankielinen kaunokirjallisuus

82/85

Espanjankielinen kaunokirjallisuus

82/85

Venäjänkielinen kaunokirjallisuus

82/85

Vironkielinen kaunokirjallisuus

82/85

Muunkielinen kaunokirjallisuus

860/861

Yleinen kirjallisuudenhistoria

862

Suomen kirjallisuuden tutkimus

863

Pohjoismaiden kirjallisuuden tutkimus

863.1

Ruotsin kirjallisuuden tutkimus

863.2

Norjan kirjallisuuden tutkimus

863.3

Tanskan kirjallisuuden tutkimus

863.4

Islannin kirjallisuuden tutkimus

864

Saksankielisen kirjallisuuden tutkimus

865

Englanninkielisen kirjallisuuden tutkimus

865.2

Kanadan englanninkielisen kirjallisuuden tutkimus

865.3

Yhdysvaltojen kirjallisuuden tutkimus

865.4

Australian englanninkielisen kirjallisuuden tutkimus

866

Romaanisen kirjallisuuden tutkimus

866.2

Italian kirjallisuuden tutkimus

866.3

Espanjankielisen kirjallisuuden tutkimus

866.4

Portugalinkielisen kirjallisuuden tutkimus

866.6

Nykykreikankielisen kirjallisuuden tutkimus

867

Slaavilaisen kirjallisuuden tutkimus

867.1

Venäjän ja Neuvostoliiton kirjallisuuden tutkimus

867.2

Puolan kirjallisuuden tutkimus

867.3

Tsekinkielisen kirjallisuuden tutkimus

867/kyr

Slaavilaisen kirjallisuuden tutkimus, kyrillisin painetut

868

Antiikin kirjallisuuden tutkimus

869

Muiden maiden kirjallisuuden tutkimus

869.3

Viron kirjallisuuden tutkimus

87

Yleinen kielitiede

871.5

Kääntäminen

88

Suomen kieli, suomalais-ugrilaiset kielet

883

Viron kieli

885.1

Unkarin kieli

89

Indoeurooppalaiset kielet

891

Maantuntemus. Kulttuuri

893/895

Germaaniset kielet

893

Pohjoismaiset kielet

893.1

Ruotsin kieli

893.2

Norjan kieli

893.3

Tanskan kieli

893.4

Islannin kieli

894

Saksan kieli

894.7

Alankomaiset kielet

895

Englannin kieli

896

Romaaniset kielet

896.1

Ranskan kieli

896.2

Italian kieli

896.3

Espanjan kieli

896.4

Portugalin kieli

897.1

Slaavilaiset kielet

897.12

Venäjän kieli (itäslaavilaiset kielet)

897.121.81

Venäjän kieli, tekstijulkaisut

897.13

Länsislaavilaiset kielet

897.14

Eteläslaavilaiset kielet

897.9

Balttilaiset kielet

898

Klassiset kielet

898.2

Kreikan kieli

898.3

Latinan kieli

899

Muut kielet

90

Historian yleisteokset

903

Sotahistoria

910/914

Vanhan ajan historia

911.3

Juutalaisten ja Palestiinan historia

916

Keskiaika

917/918

Uusi ja uusin aika

92

Suomen historia

928

Suomen paikallishistoria

93

Pohjoismaiden historia

931

Ruotsin historia

932

Norjan historia

933

Tanskan historia

934

Islannin historia

940/941

Saksan historia

942

Saksan demokraattisen tasavallan historia

943

Saksan liittotasavallan historia

944

Itävallan historia

945

Unkarin historia

946

Tsekkoslovakian historia, Tsekin ja Slovakian historia

95

Ison-Britannian historia

957

Irlannin historia

96

Ranskan historia

971

Venäjän, Neuvostoliiton historia

972

Baltian maiden historia

973

Puolan historia

974

Belgian, Hollannin ja Luxemburgin historia

975

Sveitsin historia

976

Italian, Maltan, San Marinon ja Vatikaanin historia

977

Espanjan ja Portugalin historia

978

Balkanin maiden historia

98

Muiden maanosien historia

981

Aasian historia

982

Afrikan historia

983

Amerikan historia

983.1

Kanadan historia

983.2

Yhdysvaltain historia

983.3/4

Keski- ja Etelä-Amerikan historia

984

Australian historia

985

Napamaiden ja Grönlannin historia

99

Henkilö- ja sukuhistoria

9/kyr

Historia, kyrillisin painetut

Katso hyllyluokkien tarkempi sijainti Linnan pohjakartasta (pdf).

Linnan käsikirjastokokoelman (Ref) hyllyluokat

00

Kulttuurin yleiset perusteet

01

Bibliografiat

02

Informaatiotutkimus

03

Yleiset hakuteokset

07

Tiedotustutkimus

10

Filosofia

13

Psykologia

2

Uskonto

3

Yhteiskuntatieteet

30

Sosiologia. Sosiaalipsykologia

31

Tilastotiede. Väestötiede

319.2

Suomen tilastot

32

Politiikantutkimus

327

Kansainvälinen politiikka

33

Kansantaloustiede

34

Oikeustiede. Kriminologia

35

Hallintotieteet

36 Aluetiede. Ympäristöntutkimus

37

Sosiaalipolitiikka

38

Kasvatustiede

384.83

Tampereen yliopisto. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

4

Maantiede

49

Kansatiede

5

Luonnontieteet

51

Matematiikka

59

Terveystieteet. Terveyspolitiikka

6

Tekniikka. Teollisuus. Maa-, metsä- ja kotitalous. Liikenne

61

Tietojenkäsittely

69

Liiketaloustiede. Organisaatiotutkimus

7

Taiteet. Taidehistoria

77

Teatteri. Elokuva

78

Musiikki

79

Liikunta. Pelit

800/869

Kirjallisuustiede

87

Yleinen kielitiede

88

Suomalais-ugrilaiset kielet

882

Suomen kieli

883

Viron kieli

884/885

Muut suomalais-ugrilaiset kielet

885.1

Unkarin kieli

89

Indoeurooppalaiset kielet

893.1

Ruotsin kieli

893.13

Ruotsin kieli. Sanakirjat

893.2

Norjan kieli

893.3

Tanskan kieli

893.4

Islannin kieli

894

Saksan kieli

894.3

Saksan kieli. Sanakirjat

894.7

Alankomaiset kielet

895

Englannin kieli

895.3

Englannin kieli. Sanakirjat

896

Romaaniset kielet

896.1

Ranskan kieli

896.2

Italian kieli

896.3

Espanjan kieli

896.4

Portugalin kieli

897.1

Slaavilaiset kielet

897.121 3

Venäjän kieli. Sanakirjat

897.131

Puolan kieli

897.132

Tsekin kieli

897.9

Balttilaiset kielet

898.2

Kreikan kieli

898.3

Latinan kieli

899

Muut kielet

9

Historia

92

Suomen historia

992

Matrikkelit

993

Sukututkimus

Linnan varastokokoelman hyllyluokat

00

Kulttuurin yleiset perusteet

01

Bibliografiat

02

Kirjastotiede

03

Vanhat sanakirjat

04

Yleiset kokoomateokset ja esseet

05

Yleiset sarjat ja kalenterit

06

Museot. Seurat. Arkistot

07

Tiedotustutkimus. Lehdistö. Radio. Televisio

08

Kootut teokset

10

Filosofian yleisteokset

11

Metafysiikka

12

Tietoteoria

13

Psykologian erikoisaloja

14

Kulttuurifilosofia

15

Yleinen psykologia

16

Logiikka

17

Etiikka

18

Filosofien yleisteokset

19

Filosofian historia

2

Uskonto

30

Yhteiskuntatieteet

301

Sosiologia

301.15

Sosiaalipsykologia

31

Tilastotiede. Väestötiede

32

Valtiotiede

327

Kansainvälinen politiikka

329

Poliittiset puolueet

33

Kansantaloustiede

34

Oikeustiede

35

Valtionhallinto

36

Kunnallishallinto

37

Sosiaalipolitiikka

38

Kasvatustiede

4

Maantiede

5

Luonnontieteet

51

Matematiikka

59

Lääketiede

6

Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Kotitalous

69

Liiketaloustiede

7

Taide

79

Urheilu. Pelit

80/81

Kirjallisuustiede. Kansanrunous

82/85

Kaunokirjallisuus

86

Kirjallisuudentutkimus

87

Yleinen kielitiede

88

Suomen kieli, suomalais-ugrilaiset kielet

89

Muut kielet

895.681 Englannin kieli, tekstijulkaisut

90

Historian yleisteokset

91

Maailmanhistoria

92

Suomen historia

93

Pohjoismaiden historia

94

Saksan, Itävallan, Liechtensteinin, Unkarin, Tšekkoslovakian, Tšekin ja Slovakian historia

95

Ison-Britannian historia

96

Ranskan historia

97

Venäjän, Neuvostoliiton ja muiden Euroopan maiden historia

98

Muiden maanosien historia

99

Henkilö- ja sukuhistoria

992

Matrikkelit

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback