Skip to Main Content

Hyllyluokat Tampereen yliopiston kirjastossa: Hervannan hyllyluokat

Hervannan yleiskokoelman hyllyluokat

P 001/002

Tiede. Tutkimus. Tieteellinen viestintä. Tietopalvelu

P 004

Tietojenkäsittely. Tietokonearkkitehtuuri. Tietokoneet. Käyttöliittymä. Datan käsittely. Tietokonesovellukset

P 004.4

Ohjelmistotekniikka. Käyttöjärjestelmät

P 004.7

Tietoverkot. Tietokoneverkot

P 1

Filosofia. Psykologia

P 3

Yhteiskuntatieteet. Sosiologia

P 33

Kansantalous. Kauppa. Talouspolitiikka

P 331

Työkysymykset

P 332

Maapolitiikka. Kiinteistöt. Asuntopolitiikka

P 34

Oikeustiede

P 35

Hallinto

P 37

Opetus. Yliopistot

P 51

Matematiikka

P 519

Sovellettu matematiikka

P 528

Maanmittaus. Geodesia. Fotogrammetria

P 53

Fysiikka. Suureet

P 531

Yleinen mekaniikka. Kiinteiden kappaleiden mekaniikka

P 532/533

Nesteiden ja kaasujen mekaniikka

P 534/535

Akustiikka. Kappaleiden värähtely. Optiikka

P 536

Lämpöoppi. Termodynamiikka

P 537

Sähköoppi. Magnetismi

P 539

Kiinteän olomuodon fysiikka. Lujuusoppi. Ydinfysiikka

P 54

Kemia

P 55

Geotieteet

P 57/59

Mikrobiologia. Biokemia. Biotekniikka

P 61

Lääketiede. Lääketieteen tekniikka

P 613.6

Työterveys. Turvallisuustekniikka.Ympäristöterveys

P 614.7

Ympäristö

P 62

Tekniikka. Koneensuunnittelu. Kunnossapito
P 62-5

Säätötekniikka. Automaatiotekniikka

P 620

Materiaalioppi. Aineenkoetus

P 620.9

Energiatalous. uudistuvat energialähteet

P 621

Konetekniikka. Hydrauliikka. Pneumatiikka

P 621.3

Sähkötekniikka

P 621.31

Sähkövoimatekniikka

P 621.37/.38

Elektroniikka

P 621.39

Tietoliikennetekniikka. Digitaalinen signaalinkäsittely

P 621.7

Tuotantotekniikka

P 624

Rakennustekniikka, yleistä

P 624.01/.04

Rakennusstatiikka. Rakenteet. Rakenneosat

P 624.1

Geotekniikka. Perustukset. Maa- ja pohjarakenteet

P 625/627

Liikenneväylät

P 628

Ympäristötekniikka

P 628.1

Vesihuolto

P 628.2/.4

Jätevedet. Jätteet. Viemärit

P 629

Liikennevälinetekniikka

P 65

Teollisuustalous

P 651

Yrityksen hallinto ja organisaatio. Johtaminen. Yrityssuunnittelu

P 656

Liikennetekniikka

P 657

Laskentatoimi. Rahoitus

P 658

Tuotantotalous

P 658.8

Markkinointi. Kansainvälistyminen

P 66

Prosessitekniikka. Energiatekniikka. Metallit. Keraamit

P 676

Metsäteollisuus

P 677

Tekstiiliteollisuus. Vaatetusteollisuus

P 678

Muovitekniikka

P 69

Talonrakennus. Rakentamistalous. Korjausrakentaminen. Kiinteistönhoito

P 691/694

Rakennusaineet. Rakenneosat. Rakennustyöt

P 696/699

LVI-tekniikka. Asennukset. Rakennusten suojaus

P 7

Taide. Taideteollisuus. Sisustus. Valokuvaus

P 71

Aluesuunnittelu. Maankäyttö. Liikennesuunnittelu

P 711.2/.3

Haja-asutusalueet

P 711.4

Yhdyskuntasuunnittelu. Kaupunkisuunnittelu

P 711.5

Yhdyskuntien osat. Asuntoalueet

P 712/719

Maisemansuunnittelu. Virkistysalueet

P 72

Arkkitehtuuri. Arkkitehtuurin historia

P 72.01/.02

Arkkitehtuurin estetiikka ja teoria

P 72.07

Arkkitehdit

P 725/727

Julkiset rakennukset. Opetus- ja tutkimuslaitokset

P 728

Asuntosuunnittelu

P 8

Sanakirjat. Kielenoppaat

P 91

Maantiede

P 92/99

Historia. Matrikkelit

Hervannan käsikirjaston hyllyluokat

P Ref G 0

Tiede. Tutkimus. Yliopistot

P Ref G 006

Standardit

P Ref G 03

Tietosanakirjat

P Ref G 038

Sanakirjat. Lyhenteet. Tesaurukset. Symbolit

P Ref G 058

Liikehakemistot. Organisaatiohakemistot

P Ref G 084

Kartat. Aikataulut

P Ref G 3

Kansantalous. Oikeus. Hallinto

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback