Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hyllyluokat Tampereen yliopiston kirjastossa: Hervannan hyllyluokat

Hervannan yleiskokoelman hyllyluokat

P 001/002

Tiede. Tutkimus. Tieteellinen viestintä. Tietopalvelu

P 004

Tietojenkäsittely. Tietokonearkkitehtuuri. Tietokoneet. Käyttöliittymä. Datan käsittely. Tietokonesovellukset

P 004.4

Ohjelmistotekniikka. Käyttöjärjestelmät

P 004.7

Tietoverkot. Tietokoneverkot

P 1

Filosofia. Psykologia

P 3

Yhteiskuntatieteet. Sosiologia

P 33

Kansantalous. Kauppa. Talouspolitiikka

P 331

Työkysymykset

P 332

Maapolitiikka. Kiinteistöt. Asuntopolitiikka

P 34

Oikeustiede

P 35

Hallinto

P 37

Opetus. Yliopistot

P 51

Matematiikka

P 519

Sovellettu matematiikka

P 528

Maanmittaus. Geodesia. Fotogrammetria

P 53

Fysiikka. Suureet

P 531

Yleinen mekaniikka. Kiinteiden kappaleiden mekaniikka

P 532/533

Nesteiden ja kaasujen mekaniikka

P 534/535

Akustiikka. Kappaleiden värähtely. Optiikka

P 536

Lämpöoppi. Termodynamiikka

P 537

Sähköoppi. Magnetismi

P 539

Kiinteän olomuodon fysiikka. Lujuusoppi. Ydinfysiikka

P 54

Kemia

P 55

Geotieteet

P 57/59

Mikrobiologia. Biokemia. Biotekniikka

P 61

Lääketiede. Lääketieteen tekniikka

P 613.6

Työterveys. Turvallisuustekniikka.Ympäristöterveys

P 614.7

Ympäristö

P 62

Tekniikka. Koneensuunnittelu. Kunnossapito
P 62-5

Säätötekniikka. Automaatiotekniikka

P 620

Materiaalioppi. Aineenkoetus

P 620.9

Energiatalous. uudistuvat energialähteet

P 621

Konetekniikka. Hydrauliikka. Pneumatiikka

P 621.3

Sähkötekniikka

P 621.31

Sähkövoimatekniikka

P 621.37/.38

Elektroniikka

P 621.39

Tietoliikennetekniikka. Digitaalinen signaalinkäsittely

P 621.7

Tuotantotekniikka

P 624

Rakennustekniikka, yleistä

P 624.01/.04

Rakennusstatiikka. Rakenteet. Rakenneosat

P 624.1

Geotekniikka. Perustukset. Maa- ja pohjarakenteet

P 625/627

Liikenneväylät

P 628

Ympäristötekniikka

P 628.1

Vesihuolto

P 628.2/.4

Jätevedet. Jätteet. Viemärit

P 629

Liikennevälinetekniikka

P 65

Teollisuustalous

P 651

Yrityksen hallinto ja organisaatio. Johtaminen. Yrityssuunnittelu

P 656

Liikennetekniikka

P 657

Laskentatoimi. Rahoitus

P 658

Tuotantotalous

P 658.8

Markkinointi. Kansainvälistyminen

P 66

Prosessitekniikka. Energiatekniikka. Metallit. Keraamit

P 676

Metsäteollisuus

P 677

Tekstiiliteollisuus. Vaatetusteollisuus

P 678

Muovitekniikka

P 69

Talonrakennus. Rakentamistalous. Korjausrakentaminen. Kiinteistönhoito

P 691/694

Rakennusaineet. Rakenneosat. Rakennustyöt

P 696/699

LVI-tekniikka. Asennukset. Rakennusten suojaus

P 7

Taide. Taideteollisuus. Sisustus. Valokuvaus

P 71

Aluesuunnittelu. Maankäyttö. Liikennesuunnittelu

P 711.2/.3

Haja-asutusalueet

P 711.4

Yhdyskuntasuunnittelu. Kaupunkisuunnittelu

P 711.5

Yhdyskuntien osat. Asuntoalueet

P 712/719

Maisemansuunnittelu. Virkistysalueet

P 72

Arkkitehtuuri. Arkkitehtuurin historia

P 72.01/.02

Arkkitehtuurin estetiikka ja teoria

P 72.07

Arkkitehdit

P 725/727

Julkiset rakennukset. Opetus- ja tutkimuslaitokset

P 728

Asuntosuunnittelu

P 8

Sanakirjat. Kielenoppaat

P 91

Maantiede

P 92/99

Historia. Matrikkelit

Hervannan käsikirjaston hyllyluokat

P Ref G 0

Tiede. Tutkimus. Yliopistot

P Ref G 006

Standardit

P Ref G 03

Tietosanakirjat

P Ref G 038

Sanakirjat. Lyhenteet. Tesaurukset. Symbolit

P Ref G 058

Liikehakemistot. Organisaatiohakemistot

P Ref G 084

Kartat. Aikataulut

P Ref G 3

Kansantalous. Oikeus. Hallinto