Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hyllyluokat Tampereen yliopiston kirjastossa: TAMK Pääkampuksen hyllyluokat

TAMK Pääkampuksen yleiskokoelman hyllyluokat

0

Kirjallisuusluettelot. Graafinen teollisuus. Kirjastotoimi. Kulttuuripolitiikka. Viestintä

1

Filosofia. Psykologia. Rajatieto

11

Filosofia

14

Psykologia

16

Tietoteoria. Tiedeoppi

17

Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka

2

Uskonto

30

Yleinen yhteiskuntatiede

30.1

Sosiologia

30.12

Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia

30.13

Sosiaalipsykologia

30.7

Kansalais- ja järjestötoiminta. Kokoustekniikka

30.8

Käytös- ja tapatieto

31

Tilastotiede

32

Valtio-oppi. Politiikka

33

Oikeustiede

33.2

Julkis- ja hallinto-oikeus

33.3

Siviili- ja kauppaoikeus

33.4

Talousoikeus

34

Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka

35

Hallinto

36

Taloustiede. Kansantaloustiede

36.1

Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet

36.13

Työ. Työelämä

36.6

Kansainvälinen talous. Maailmankauppa

37

Sosiaalipolitiikka

37.1

Työsuojelu. Ergonomia

37.2

Sosiaaliturvapolitiikka. Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto

37.4

Perhepolitiikka. Päivähoito. Lasten ja nuorten huolto ja suojelu

37.6

Päihdepolitiikka. Päihdehuolto

38

Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede

38.1

Perhe- ja kotikasvatus

38.2

Opetusoppi

38.3

Opiskelutekniikka

38.4

Yliopistot. Korkeakoulut

38.5

Koululaitos

38.55

Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut

38.6

Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö

38.7

Nuorisotyö

4

Maantiede. Matkat. Kansatiede

40

Maantiede

40.7

Matkailu. Turismi

42

Suomi

49

Kansatiede. Kulttuuriantropologia

5

Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede

50

Luonnontieteet

50.1

Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu

51

Matematiikka

52

Tähtitiede. Geodesia

53

Fysiikka

54

Kemia

54.4

Analyyttinen kemia

55

Fyysinen maantiede. Geologia

56

Biologia

56.1

Sytologia. Solubiologia

56.2

Biokemia. Biofysiikka. Molekyylibiologia

56.3

Yleinen mikrobiologia

56.8

Luonto-oppaat

56.9

Ekologia. Eliömaantiede

57

Kasvitiede

58

Eläintiede

59

Lääketiede. Terveydenhoito

59.1

Lääketieteen biologia. Ihmisen anatomia ja fysiologia

59.13

Lääketieteellinen mikrobiologia. Immunologia

59.2

Yleinen terveydenhoito

59.21

Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta

59.23

Tapaturmantorjunta. Ensiapu

59.24

Sosiaalilääketiede. Ympäristölääketiede

59.241

Työterveyshuolto. Opiskelijaterveydenhuolto. Kouluterveydenhoitajan työ

59.3

Henkilökohtainen terveydenhoito. Rentoutus. Uni

59.34

Ravinto-oppi. Ruokavaliot

59.35

Seksologia

59.4

Hoitomenetelmät

59.41

Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot

59.43

Lääkehoito. Lääkeaineoppi

59.48

Kirurgia. Leikkaushoito

59.49

Saattohoito

59.5

Elimet. Taudit

59.51

Tartuntataudit

59.52

Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit

59.53

Sisäelimet. Sisätaudit

59.533

Sisäeritysrauhaset. Aineenvaihduntataudit

59.534

Veri. Veritaudit. Verenkiertoelimet. Verenkiertoelinten taudit

59.54

Syöpätaudit

59.55

Hermosto. Neurologia

59.56

Psykiatria. Psyykkiset sairaudet. Kriisipsykologia. Surutyö

59.562

Psykoterapia. Mielenterveystyö. Luovuus- ja toimintaterapiat

59.563

Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt. Stressi. Burnout

59.567

Päihteiden ja piristeiden käyttö

59.57

Gynekologia

59.6

Lasten terveydenhoito. Lastentaudit

59.8

Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit

60

Sovelletut tieteet

60.2

Aineoppi. Aineenkoetus. Tekninen mekaniikka

60.3

Standardit. Normit. Mittayksiköt

60.8

Energia

61

Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka

61.2

Systeemityö

61.3

Ohjelmointi. Ohjelmointikielet

61.4

Tietokoneet

61.6

Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio

61.7

Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia

61.72

Internet. Intranet

61.73

Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne

61.74

Audiovisuaalinen tekniikka

62

Metalliteollisuus. Konetekniikka. Liikennevälineet. Sähkötekniikka

62.1

Mekaaninen teknologia. Metallin työstö

62.2

Konetekniikka. Voitelutekniikka. Paineilmatekniikka. Tyhjätekniikka. Kylmätekniikka

62.3

Voimakoneet. Moottorit

62.4

Nosto- ja kuljetuslaitteet. Hydrauliikka

62.5

Liikennevälineet

62.55

Ilmakulkuneuvot

62.6

Sähkötekniikka

62.67

Elektroniikka

63

Kaivannaisteollisuus. Kemianteollisuus

63.5

Kemianteollisuus

64

Puunjalostusteollisuus. Tekstiiliteollisuus. Hienomekaaninen teollisuus

64.1

Puunjalostusteollisuus

64.3

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

66

Rakennustekniikka

66.2

Geotekniikka. Maatyöt

66.3

Talonrakennus

66.34

LVI-työt. Sähkötyöt

66.4

Rakennuksen kunnossapito

66.9

Kunnallistekninen ympäristönhuolto

67

Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus. Biotekniikka

67.5

Metsätalous

67.8

Biotekniikka

68

Kotitalous. Laitostalous

68.2

Ruoanvalmistus. Ruokakulttuuri

68.3

Huonetilojen ja irtaimiston hoito

68.8

Hotelli- ja ravintolatalous. Suurkeittiöt. Ateriapalvelut

69

Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne

69.1

Liiketalouden hallinto

69.11

Johtamisen tekniikka ja menetelmät

69.12

Tuotannon organisointi ja suunnittelu

69.13

Henkilöstöpolitiikka

69.15

Työntutkimukset. Työnanalyysi. Työn suunnitelu

 

69.16

Toimistotyö. Toimistotekniikka

 

69.2

Liiketaloudellinen laskentatoimi

69.3

Markkinointi. Kauppa

69.33

Materiaalitoiminnot

69.34

Asiakaspalvelu. Myyntityö

69.35

Mainonta. Organisaatioviestintä

7

Taiteet. Liikunta

70

Taide. Taidehistoria

71

Uudet taidemuodot

 

72

Arkkitehtuuri

74

Maalaustaide. Piirustustaide

75.7

Valokuvaus. Valokuvataide

76

Muotoilu. Taideteollisuus. Taidekäsityö. Sisustus

77.2

Ilmaisutaito. Puhetaito. Lausuntataide

78

Musiikki (ks. tarkempi jako seuraavasta taulukosta)

79

Liikunta. Urheilu. Leikit. Huvit

8

Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede

84

Kertomakirjallisuus

87

Kielitiede

88

Suomalais-ugrilaiset kielet

88.2

Suomen kieli

89

Indoeurooppalaiset kielet. Muut kielet

89.3

Pohjoismaiset kielet

89.4

Germaaniset kielet

89.5

Englannin kieli

89.6

Romaaniset kielet

89.7

Slaavilaiset ja balttilaiset kielet

89.9

Muut kielet

9

Historia

TAMK Pääkampuksen musiikkiaineisto

Lainattavat nuotit

78.3

Laulumusiikki. Näyttämömusiikki. Liturginen musiikki

78.31

Laulukokoelmat

78.32

Yksinlaulu

78.33

Lauluyhtyeet (2-9 laulajaa)

78.34

Kuorot

78.35

Näyttämömusiikki

78.5

Yhtye- ja orkesterimusiikki

78.511

Duot ilman pianoa tai muuta sointusoitinta

78.512

Triot

78.513

Kvartetit

78.514

Kvintetit

78.515

Sekstetit

78.516-78.518

Septetit. Oktetit. Nonetit

78.52

Kamariorkesterit

78.53

Puhallinorkesterit

78.54

Orkesterit. Sinfoniat
78.55

Konsertot

78.61

Piano

78.62-78.64

Urut. Cembalo. Harppu

78.65

Kitara

78.66

Harmonikka

78.67

Kantele

78.71

Viulu

78.72

Alttoviulu

78.73

Sello

78.74

Kontrabasso

78.8

Puhallinsoittimet

78.87

Lyömäsoittimet. Muut soittimet

78.89

Popmusiikki

 

Joulumusiikki
Lainattavat partituurit

78.3

Laulumusiikki. Näyttämömusiikki. Liturginen musiikki

78.35

Näyttämömusiikki

 

78.36

Oratoriot. Passiot. Messut. Kantaatit. Motetit

78.5

Yhtye- ja orkesterimusiikki

78.51

Yhtyeet (2-9 soittaja)

78.52

Kamariorkesterit

78.53

Puhallinorkesterit

78.54

Orkesterit

78.541

Sinfoniat

78.55

Konsertot

78.6

Kosketinsoitinmusiikki. Näppäilysoitinmusiikki

78.8

Puhallinsoitinmusiikki. Lyömäsoitinmusiikki. Popmusiikki

Lainattavat musiikkikirjat

78.1

Musiikin tutkimus

78.2

Musiikin teoria

78.3

Laulumusiikki. Näyttämömusiikki. Liturginen musiikki

78.4

Etnomusiikki. Kansanmusiikki

78.5

Yhtye- ja orkesterimusiikki

78.6-78.8

Kosketin- ja näppäilysoittimet. Jousisoittimet. Puhallin- ja lyömäsoittimet. Popmusiikki

78.9

Musiikin historia

Laulunuottien käsikirjasto

78.31

Laulukokoelmat

78.32

Yksinlaulu

78.34

Kuorot

78.35

Näyttämömusiikki

78.36-78.37

Oratoriot. Passiot. Messut. Kantaatit. Motetit. Liturginen musiikki