Skip to main content

Kemia: Koulutukset

Opas kemian opiskelijoille

Hervannan kampus: Uusien opiskelijoiden koulutukset

Koulutukseen sisältyy 1h verkko-opetusta ja 2h lähiopetusta tietokoneluokassa.

1. vuoden opiskelijoiden koulutukset ovat lukukaudella 2019-2020 osana tiedekuntakohtaisia johdantokursseja. Harjoitusryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu POPissa johdantokurssin harjoitusryhmien kautta.

Opetukseen liittyvät tiedustelut: Janika Asplund, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Kandidaatinseminaareihin sisältyvä tiedonhankintataitojen koulutus

Kandidaatinseminaariin sisältyy 1h verkko-opetusta ja 2h lähiopetusta tietokoneluokassa. Kirjaudu kirjaston Moodle-alueelle katsoaksesi luentovideon.

Kirjaston harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan POPissa kandikurssin oppimistapahtumien kautta:

[linkit kursseihin tulossa]

Kandiseminaarin tiedonhankintakoulutus on pakollinen, ja sen voi tarvittaessa suorittaa myös jonkun toisen kandikurssin harjoitukseen osallistumalla.

Opetukseen liittyvät tiedustelut: Sisko Sallama, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Diplomityöseminaareihin sisältyvä tiedonhankintataitojen koulutus

Diplomityöseminaariin tai muuhun vastaavaan kurssiin sisältyy kaikille tutkinto-opiskelijoille pakollinen 2h tiedonhankintakoulutus. Ilmoittautuminen harjoitusryhmiin on POPissa diplomityökurssin "Harjoitusryhmät"-kohdassa.

Kirjasto järjestää myös läpi lukuvuoden kaikille aloille yhteisiä, avoimia DI-vaiheen koulutuksia. Löydät aikataulut ja ilmoittautumisen kirjaston DI-vaiheen Moodle-alueelta (ei vaadi erillistä kurssiavainta). Moodlesta löydät myös itseopiskelumateriaalia, johon tutustumista suositellaan, mikäli aiemmasta tiedonhankintakoulutuksesta on kulunut aikaa tai et ole aiemmissa opinnoissa opiskellut tiedonhankintaa.

Lukuvuonna 2019-2020 entisen TLU-tiedekunnan opiskelijat osallistuvat kirjaston järjestämiin yleisiin, kaikille aloille yhteisiin DI-vaiheen tiedonhankintakoulutuksiin. Ilmoittautuminen kirjaston Moodlessa.

Opetukseen liittyvät tiedustelut: Mervi Miettinen, etunimi.sukunimi@tuni.fi

TAMKin opiskelijoiden työpajat

TAMKin opiskelijat voivat osallistua viikoittaisiin tiedonhaun työpajoihin. Niissä saat ohjausta tiedonhakuun ja opit löytämään luotettavaa ja ajankohtaista tietoa.

Jos olet jo osallistunut tiedonhaun työpajaan ja haluat lisäohjausta, niin voit ilmoittautua uuteen maksuttomaan työpajaan tai henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Ilmoittaudu ennakkoon TAMK Pääkampuksen työpajaan:

  • torstai klo 16-17, ilmoittaudu viimeistään edeltävänä tiistaina
  • perjantai klo 8-9, ilmoittaudu viimeistään edeltävänä keskiviikkona

HUOM! Peruutukset kirjaston sähköpostiin kirjasto@tuni.fi