Skip to main content

Sähkötekniikka: Standardit

Standardeja kokotekstinä

Painetut standardit

Sähköisten standardien lisäksi kirjaston kokoelmiin on hankittu myös yksittäisiä painettuja standardijulkaisuja, joiden tiedot löytyvät Andorista.

Mitä standardisointi on?

Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista. Standardit on tarkoitettu helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää.

Standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainväistä kauppaa.

(lähde: sfsedu.fi)

Standardityyppejä

Standardityyppi                    sisältö/käyttötarkoitus
     
Perusstandardit                    mittayksiköt, käsitteet, tunnukset ja merkit
Tuotestandardit                     tuotteiden mitat, rakenne, koostumus, kestävyys,turvallisuus yms.
                                                 ominaisuudet
Testausstandardit                määritelmiä raaka-aineiden ja tuotteiden testausmenetelmistä
Palvelustandardit                  vaatimukset, jotka palvelun on täytettävä tarkoitukseen sopivuuden
                                                  varmistamiseksi
Turvallisuusstandardit         pyritään takaamaan tuotteen turvallisuus sekä ihmiselle että ympäristölle
Sanastostandardit                käsitteiden määritelmiä sekä näitä täydentäviä selityksiä,kuvia ja
                                                  esimerkkejä
Suunnittelustandardit           yhteneväiset suunnitteluperusteet, esimerkiksi eurokoodi
Järjestelmästandardit          esimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmät

(lähde: sfsedu.fi)

Lue lisää

SFSedu.fi - tietoa standardeista sekä standardisoinnista ensisijaisesti opiskelijoille ja opettajille.

Avain standardien maailmaan - SFS-käsikirja 1

 

 

 

 

 

 

 


Miniopas standardeista- mitä standardeista vähintään kannattaaa tietää (SFS)

A World Built on Standards - A Textbook for Higher Education