Skip to Main Content

Oikeustiede: Oikeuskäytäntö

Oikeuskäytäntö

KKO ja KHO verkossa 

Kansallinen oikeuskäytäntö (lähinnä EU:n jäsenmaat) EUR-Lex

Suomen Laki-hakupalvelu

Kansainvälisiä tuomioistuimia: 

  • Euroopan ihmisoikeustuomioistuin HUDOC
    • Finlexissä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen tiivistelmät. Suomea koskevista ratkaisuista on myös koko alkuperäisteksti englanninkielisenä. Uusia tiivistelmiä julkaistaan kahdesti kuukaudessa.
  • EU tuomioistuinten tietokanta CVRIA

Korkeimman oikeuden ratkaisuista ja niihin rinnastettavista lausunnoista julkaistaan ennakkopäätöksinä ne, jotka ovat tärkeitä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai muutoin oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi.

KHO - vuodesta 1918 lähtien julkaistu vuosikirjoissa ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistä.

Oikeustapauskirjallisuus

Painettuja oikeustapauskokoelmia

Kansainvälisiä tuomioistuimia

Muiden maiden oikeustapaukset

Eduskunnan kirjaston verkkkosivuilla:

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback