Skip to Main Content

Oikeustiede: EU-lähteet

EU:n julkaisuja

EU ja muut kansainväliset organisaatiot

EU-aiheisia tietokantoja ja sivustoja

Euroopan unionin julkaisutoimisto Pääsivusto, jonka kautta löydät Euroopan unionin julkaisukanavat

 

LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU

OEIL

Euroopan parlamentin ylläpitämä EU-lainsäädäntötyön vaiheita seuraava tietokanta 

PRELEX

Tietokanta sisältää Euroopan unionin lainsäädännön valmisteluasiakirjojen viitteitä sekä osan asiakirjoista myös kokoteksteinä

 

LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ

EUR-LEX

Euroopan unionin lainsäädäntöportaali, joka sisältää voimassa olevan EU-lainsäädännön kaikilla virallisilla kielillä. Tietokannasta pääsee lukemaan myös Euroopan unionin virallista lehteä. Ohjesivusto

CVRIA

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö: Unionin tuomioistuin, Unionin yleinen tuomioistuin, Virkamiestuomioistuin (aik. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin)

 

JULKISET HANKINNAT

TED

Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosan verkkoversio, joka on omistettu Euroopan julkisille hankinnoille

 

KIRJALLISUUS

Find-eR

Euroopan komission kirjaston tietokanta, joka sisältää kirjallisuusviitteitä EU-aiheisiin julkaisuihin ja artikkeleihin

 

TUTKIMUS

CORDIS

Euroopan unionin tutkimuksen sivusto, joka sisältää useita eri tietokantoja. Sivujen kautta on mahdollista etsiä tutkimusohjelmia, -projekteja tai -raportteja.

European research council

Euroopan tutkimusneuvosto rahoittaa tutkijalähtöistä, korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Rahoitettavat hankkeet valitaan tieteellisen laadun perusteella.

 

MUUT TIETOKANNAT

Europa

Euroopan unionin virallinen verkkosivuosto

RAPID

Tietokanta sisältää Euroopan unionin lehdistötiedotteita ja taustamuistioita

Eurostat

Euroopan yhteisöjen tilastokeskuksen Eurostatin sivusto, johon kerätään tilastotietoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisilta tilastokeskuksilta

EU:n avoimen datan portaali Portaalin kautta pääsee hyödyntämään EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaa avointa dataa

Euroopan dataportaali

Euroopan dataportaali haravoi metadataa julkisen sektorin informaatiosta, joka on saatavilla julkisissa dataportaaleissa Euroopan eri maissa. Tarjoamme myös datan toimittamista ja datan uudelleenkäytön hyötyjä koskevaa tietoa

EU Whoiswho

Euroopan Unionin virallinen hakemisto

Elki

Eduskunnan kirjaston kokoama linkkitietokanta EU:sta

EU:n perussopimukset

  • EU:n toimintaa säädellään perussopimuksilla. Euroopan unionin perussopimukset muodostavat ylimmän tason Euroopan unionin lainsäädännöstä. Perussopimuksia uudistetaan tarvittaessa. Perussopimusten nojalla EU:n tomielimet voivat hyväksyä lainsäädäntöä, jonka jäsenmaat panevat täytäntöön. Perussopimukset ajantasaistettuina (konsolidoituina) kaikilla EU:n virallisilla kielillä ovat sähköisesti saatavissa EUR-Lex-tietokannasta.
  • EU:n tärkeimmät perussopimukset
  • Lisätietoa perussopimuksista löytyy Eduskunnan kirjaston verkkosivuilta

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback