Skip to main content

Kirjallisuus: Muut lähteet

Metoditietokantoja

SAGEn metoditietokannasta löydät apuvälineitä ja aineistoa tutkimusmetodisi määrittelyyn ja esim. kirjallisuuskatsauksen laatimiseen. Tutustu interaktiiviseen Method map -karttaan tai suunnittele projektisi Project planner -työkalun avulla.

KvaliMOTV ja KvantiMOTV ovat avoimia kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen menetelmän tietovarantoja. 

Avoimet aineistot

Voit hyödyntää opinnoissasi erilaisia avoimia aineistoja. Voit hakea aineistoja erilaisista palveluista.

Jos keräät itse aineistoa esim. opinnäytettä varten, muista laatia aineistonhallintasuunnitelma.

Lue lisää aineistonhallintasuunnitelman tekemisestä ja avoimista aineistoista Tiedonhaun oppaasta.