Skip to Main Content

Kansalaistiede: Mitä kansalaistiede on?

Kysy kansalaistieteestä kirjastosta

Kansalaistieteestä yleisesti: oa@tuni.fi

Tutkimusaineistojen hallinta, aineistonhallintasuunnitelma: researchdata@tuni.fi

Kansalaistiede - mitä se on?

Kansalaistiede on tärkeä osa avointa tiedettä. Kansalaistiede-termillä (citizen science) kuvataan osin tai kokonaan maallikoiden tekemää tieteellistä tutkimusta. Kansalaistieteen keinoja on hyödynnetty erityisesti luonnon- ja teknistieteellisessä tutkimuksessa. Käytännön esimerkkejä kansalaisten tekemästä tutkimuksesta ovat lintubongaus ja arkeologisiin kaivauksiin osallistuminen.

Kansalaistieteilijän rooli tutkimuksessa:

 • Kansalaistieteilijät ovat mukana vähintään yhdessä tutkimuksen vaiheessa.
 • Kansalaistieteilijät eivät ole tutkimuksen kohteita, vaan sen tekijöitä.
 • Tutkimusta tulee yleensä johtaa koulutettu tutkija.

Lähde: Kansalaistieteen suositus (2022)

Kansalaistiede yhteiskunnallisena vuorovaikutuksena

Kansalaistieteessä on kyse myös yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, jota käydään tutkimusprosessin eri vaiheissa. Vuorovaikutukseen ohjataan myös lainsäädännössä:

 • Yliopistolaki (2009/558) velvoittaa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen seuraavasti: "Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta".
 • Ammattikorkeakoululaki (2014/932) muistuttaa myös yhteistyöstä toimintaympäristön kanssa: "Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa..."

Ks. myös Avoimen tieteen suositus sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2022).

Video kansalaistieteestä (eng.)

Tampereen korkeakouluyhteisö ja kansalaistiede

undefined

Tampereen yliopiston avoimen tieteen linjaus (pdf) nostaa esille kansalaistieteen seuraavasti:

"Tiedeviestinnällä, yritysyhteistyöllä ja kansalaistieteellä on mahdollisuus edistää vuorovaikutusta ja avoimuutta.
Tieteen avoimuuteen kuuluu myös varsinaiseen tiedeyhteisöön kuulumattomien henkilöiden osallistaminen tutkimuksen prosesseihin silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Kansalaistiede lisää yhteiskunnallista vuorovaikutusta, innovaatioita, jatkuvaa oppimista ja kestävää kehitystä sekä tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta."

TAMKin Avoimen TKIO-toiminnan linjauksessa ja periaatteissa kansalaistieteen näkökulma on esillä seuraavasti:

"Tieteen avoimuuteen kuuluu varsinaiseen korkeakouluyhteisön kuulumattomien henkilöiden osallistaminen TKIO-toiminnan prosesseihin silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Erilaiset yleiset tapahtumat esimerkiksi hankkeissa lisää yhteiskunnallista vuorovaikutusta, innovaatioita, jatkuvaa oppimista ja kestävää kehitystä sekä TKIO-toiminnan vaikuttavuutta."

Kansalaistieteen kymmenen periaatetta

Eurooppalainen kansalaistieteen järjestö (European Citizen Science Association) on kehittänyt kansalaistieteen periaatteet.

 1. Kansalaistiedehankkeet osallistavat aloitteellisesti kansalaisia uutta tietoa tai ymmärrystä tuottavaan tieteelliseen toimintaan.
 2. Kansalaistiedehankkeilla on aidosti tieteellinen tavoite.
 3. Sekä ammattitutkijat että kansalaistutkijat hyötyvät osallistumisestaan.
 4. Kansalaistutkijat voivat halutessaan osallistua useisiin tutkimusprosessin vaiheisiin.
 5. Kansalaistutkijat saavat palautetta osallistumisestaan.
 6. Kansalaistiede on tutkimussuuntaus muiden joukossa.  Siihen liittyy rajoituksia ja oletuksia, jotka tulee huomioida ja hallita.
 7. Kansalaistiedehankkeiden aineistot, aineistojen kuvailutiedot ja tutkimustulokset julkaistaan avoimen saatavuuden periaatteiden mukaisesti aina kun mahdollista.
 8. Kansalaisosallistujille annetaan tunnustus projektin tuloksissa ja julkaisuissa.
 9. Kansalaistiedetoimenpiteitä arvioidaan niiden tieteellisen annin, aineiston laadun, osallistumiskokemuksen ja laajemman yhteiskunnallisen tai poliittisen vaikuttavuuden perusteella.
 10. Kansalaistiedehankkeiden johtaja huomioivat lailliset ja eettiset näkökohdat liittyen tekijänoikeuksiin, immateriaaliseen omaisuuteen, aineistonjakosopimukseen, luottamuksellisuuteen, nimeämiseen ja kaikkien toimijoiden ympäristövaikutuksiin.

undefined

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback