Skip to Main Content

Tietoaineistojen hankintaperiaatteet : Yleiset periaatteet

Kirjaston tietoaineistohankinnan yleiset periaatteet

  • Aineistojen hankinta on osa kirjaston kokoelmatyötä.
  • Hankimme tietoaineistoja Tampereen korkeakouluyhteisölle ja Tampereen yliopistolliselle sairaalalle.
  • Kehitämme tietoaineistokokonaisuutta korkeakouluyhteisön strategisten tavoitteiden ja keskeisten tutkimus- ja opetusalojen mukaisesti hankkimalla laadukkaita, ajantasaisia ja monipuolisia tietoaineistoja.
  • Tietoaineistokokonaisuus muodostuu kirjaston hankkimista aineistoista sekä keskeisistä avoimista aineistoista.
  • Hankimme aineistot pääosin asiakkailtamme saatujen hankintaehdotusten perusteella. Hankintaa täydennetään kirjaston asiantuntijoiden valitsemilla aineistoilla.
  • Teemme hankintaa Tampereen yliopiston määrittelemän vuosibudjetin puitteissa. Noudatamme yliopiston yleisiä hankinta- ja kilpailutusohjeita
  • Emme hanki aineistoa yksikköjen tai henkilökunnan omaan käyttöön (esim. tutkimusryhmille, työhuoneisiin tai oppiainekirjastoihin). Tarkemmat ohjeet aineiston tilaamiseen löydät intrasta.
  • Hankimme e-aineistoja  perustuen IP-tunnistukseen.

Aineiston joustava saatavuus taataan myös yhteistyöllä muiden kirjastojen kanssa. Tässä otetaan huomioon alueen muiden kirjastojen tarjonta, kaukolainojen välitys ja vastaanotto sekä artikkelien ostopalvelu (Get It Now). Ensisijainen yhteistyökumppani kaukopalvelussa on Varastokirjasto.

Tietoaineistojen hankinnan yhteystiedot

Aineistojen hankintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: hankinta.kirjasto@tuni.fi

Hankintaehdotuslomake

Kurssikirjalomake

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback