Skip to Main Content

Tietoaineistojen hankintaperiaatteet : Yleiset periaatteet

Kirjaston tietoaineistohankinnan yleiset periaatteet

  • Aineistojen hankinta on osa kirjaston kokoelmatyötä.
  • Hankimme tietoaineistoja Tampereen korkeakouluyhteisölle ja Tampereen yliopistolliselle sairaalalle.
  • Kehitämme tietoaineistokokonaisuutta korkeakouluyhteisön strategisten tavoitteiden ja keskeisten tutkimus- ja opetusalojen mukaisesti hankkimalla laadukkaita, ajantasaisia ja monipuolisia tietoaineistoja.
  • Tietoaineistokokonaisuus muodostuu kirjaston hankkimista aineistoista sekä keskeisistä avoimista aineistoista.
  • Hankimme aineistot pääosin asiakkailtamme saatujen hankintaehdotusten perusteella. Hankintaa täydennetään kirjaston asiantuntijoiden valitsemilla aineistoilla.
  • Teemme hankintaa Tampereen yliopiston määrittelemän vuosibudjetin puitteissa. Noudatamme yliopiston yleisiä hankinta- ja kilpailutusohjeita
  • Emme hanki aineistoa yksikköjen tai henkilökunnan omaan käyttöön (esim. tutkimusryhmille, työhuoneisiin tai oppiainekirjastoihin). Tarkemmat ohjeet aineiston tilaamiseen löydät intrasta.
  • Hankimme e-aineistoja  perustuen IP-tunnistukseen.

Tietoaineistojen hankinnan yhteystiedot

Aineistojen hankintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: hankinta.kirjasto@tuni.fi

Hankintaehdotuslomake

Kurssikirjalomake

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback