Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Viestintä: Koulutukset

Opetussuunnitelmaan sisältyvä tiedonhankintataitojen koulutus

Tiedonhankintataitojen koulutus kuuluu kurssien suoritusvaatimuksiin opetussuunnitelman mukaisesti. Kirjaston opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa.

Opetukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä kirjaston alakohtaisiin yhteyshenkilöihin.

 

1. Ensimmäisen vuoden opiskelijat

2. Kandidaattiseminaari

  • Kandidaatinseminaariin sisältyy 1 t verkko-opetusta (Kirjaston Moodle -alue) ja 2 t ryhmäopetusta. Ennen ryhmäopetusta katso Moodlessa verkkoluento ja tee hakusuunnitelma omasta aiheestasi.
  • Löydät opetuksen tarkemmat ajankohtatiedot ja ilmoittautumisen Sisusta kandiseminaarisi toteutusvaihtoehdoista

3. Gradu- tai diplomityöseminaari

  • Seminaariin sisältyy 2 t kontaktiopetusta joko etänä tai kirjaston opetusluokassa. Tietyillä aloilla koulutus suoriteaan verkkokurssina. 
  • Tiedonhankintataitojen opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa, löydät tarkemman ajankohdan seminaarisi yhteydestä.

Tiedonhankintataidot opetusohjelmassa - kattava tietopaketti.

Itseopiskelumateriaali Moodlessa

Moodlessa on tarjolla Tiedonhaun itseopiskelupaketti niille, jotka tulevat maisteriohjelmaan muusta korkeakoulusta tai pitkän tauon jälkeen, tai jotka muuten kaipaavat tiedonhaussa muistin virkistystä. 

Kirjaston järjestämät muut koulutukset

Kirjasto järjestää monia kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille avoimia koulutuksia mm. avoimasta tieteestä ja viitteidenhallinnasta. Katso tarkemmin kirjaston järjestämät muut koulutukset.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback