Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Biolääketieteen tekniikka: Koulutukset

Opas biolääketieteen tekniikan opiskelijoille

Koulutukset

Tiedonhankintataitojen koulutusta on tarjolla kaikilla kampuksilla. Koulutuksissa on kampuskohtaisia eroja. Lue alla oman kampuksesi tarjoamista koulutusvaihtoehdoista.

Hervannan kampus: Uusien opiskelijoiden koulutukset

Koulutus suoritetaan itsenäisesti Moodlessa sijaitsevalla verkkokurssilla: Tiedonhaun verkkokurssi, Hervannan kampus, aloittavat 2020

1. vuoden opiskelijoiden koulutukset ovat lukukaudella 2020-2021 osana tiedekuntakohtaisia johdantokursseja. Suorituksen kirjaus vaatii ilmoittautumisen kirjaston toteutukseen myös Sisussa.

Opetukseen liittyvät tiedustelut: Miikka Sipilä, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Kandidaatinseminaareihin sisältyvä tiedonhankintataitojen koulutus

Kandidaatinseminaariin kuuluva tiedonhankintakoulutus koostuu videoluennosta (1h), ennakkotehtävästä ja etäyhteydellä (Zoom) pidetystä opetuksesta. Etäopetuksen ryhmään ilmoittaudutaan Sisussa kandiseminaarin oppimistapahtumien kautta.

VIdeoluento ja ennakkotehtävä ovat Moodlessa.

Kandiseminaarin tiedonhankintakoulutus on pakollinen, ja sen voi tarvittaessa suorittaa myös jonkun toisen kandikurssin harjoitukseen osallistumalla.

Hervannan kampuksen kandivaiheen opetukseen liittyvät tiedustelut: Maarit Laskujärvi, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Diplomityöseminaareihin sisältyvä tiedonhankintataitojen koulutus

Diplomityöseminaariin tai muuhun vastaavaan kurssiin sisältyy kaikille tutkinto-opiskelijoille pakollinen 2h tiedonhankintakoulutus. 1. opetusperiodilla opetus toteutetaan etäyhteydellä (Zoom). Ilmoittautuminen harjoitusryhmiin on Sisussa oman DI-seminaarin tiedoissa.

Kirjasto järjestää myös läpi lukuvuoden kaikille aloille yhteisiä, avoimia DI-vaiheen koulutuksia (LTT-23100 Diplomityön tiedonhankinta). Löydät aikataulut ja ilmoittautumisen Sisusta (vaatii tuni-kirjautumisen). Moodlesta löydät myös itseopiskelumateriaalia, johon tutustumista suositellaan, mikäli aiemmasta tiedonhankintakoulutuksesta on kulunut aikaa tai et ole aiemmissa opinnoissa opiskellut tiedonhankintaa.

Hervannan kampuksen DI-vaiheen opetukseen liittyvät tiedustelut: Esa Hakala, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Kaupin kampus: Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden koulutukset

Terveystieteet:

Koulutus kuuluu uusien opiskelijoiden opetusohjelmaan orientoiviin opintoihin.  Koulutukseen sisältyy verkko-opetuksena1 tunti Tiedonhankinnan perusteet sekä  2 tuntia Tiedonhankinnan syventäminen (verkkotehtävät + lähiopetus).

Yhteyshenkilö: Sari Mäkelä

Hoitotiede

Kansanterveystiede

Lääketiede:

Koulutus sisältyy Johdantojaksoon, ja se käsittää 2 tuntia lähiopetusta. 

Yhteyshenkilö: Jaana isojärvi

Bioteknologia ja bioinformatiikka:

Koulutus sisältyy opintojaksoon Biotekniikka nyt ja tulevaisuudessa (BTK0033)

Yhteyshenkilö: Esa Hakala

Kandidaatinseminaareihin sisältyvä tiedonhankintataitojen koulutus

Terveystieteet:

Koulutukseen sisältyy  2 tuntia tiedonhankinnan syventäviä opintoja (verkkotehtävät ja lähiopetus).

Yhteyshenkilö: Sari Mäkelä

Bioteknologia ja bioinformatiikka:

Systemaattisen tiedonhankinnan perusteet on integroitu osaksi kandityöseminaaria  (BTK2112).

Yhteyshenkilö: Esa Hakala

Graduseminaareihin sisältyvä tiedonhankintataitojen koulutus

Terveystieteet:

Koulutukseen sisältyy  2 tuntia tiedonhankinnan syventäviä opintoja (verkkotehtävät ja lähiopetus).

Yhteyshenkilö: Sari Mäkelä

Bioteknologia ja bioinformatiikka:

Tiedonhankinnan opetus on osa Thesesis seminar -jaksoa  (BTK4030).

Yhteyshenkilö: Esa Hakala