Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Mendeley: Yleistä

Tiedote/Update

Tätä opasta ei toistaiseksi päivitetä. Löydät ajantasaisimman tiedon Mendeleyn omilta tukisivuilta: www.mendeley.com/guides (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

This guide is not updated. For current support on Mendeley, got to www.mendeley.com/guides (link opens to a new window).

Mikä on Mendeley?

Mendeley

Mendeleyssä yhdistyvät viitteiden hallinta ja akateeminen verkostoituminen. Mendeleytä voi käyttää sekä omalle koneelle asennettavan käyttöliittymän että webin kautta.

Mendeley koostuu useasta apuohjelmasta:

 1. Web Importer on selaimeen asennettava apuohjelma.
 2. Mendeley Desktop on omalle koneelle asennettaa käyttöliittymä.
 3. Word Plugin on tekstinkäsittelyohjelmaan (Word, LibreOffice) asennettava apuohjelma.

Mendeley Desktop on yhteensopiva Macin, Windowsin ja Linuxin kanssa. Mendeley Web on yhteensopiva useimpien selaimien kanssa.

Mendeleyn yksityisyyden suojaan liittyvä politiikka (privacy policy).

Viitteidenhallinnan tavoitteet

 • ymmärtää, että viittaaminen on osa hyvää tieteellistä käytäntöä
 • ymmärtää, että viitteidenhallinta on osa tutkijan työtä ja hyvin tehtynä säästää sekä työtä että aikaa
 • ymmärtää, että on erilaisia viittaustyylejä (esimerkiksi lehdillä) ja että olemassa olevia viittaustyylejä voi myös muokata
 • osaa siirtää mm. tietokannoista viitteitä viitteidenhallintaohjelmaan
 • osaa organisoida viitteensä viitteidenhallintaohjelmassa esimerkiksi käyttötarkoituksen tai aiheen mukaan
 • osaa käsikirjoituksessaan viitata lähteisiin ja tehdä käsikirjoitukseen lähdeluettelon

Esimerkkejä viittaustyyleistä

Viittauskäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja lehdittäin. Esimerkkejä yleisistä viittaustyyleistä ovat:

 • American Psychological Association APA
 • Chicago
 • Harvard
 • Vancouver

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback