Skip to Main Content

Tietokannat A-Z | A-Z Databases

Loading...Uusia Tietokantoja | New Databases

Loading...
Avointen oppimateriaalien kirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen palvelu, joka kokoaa avoimia oppimateriaaleja yhteen kaikkien koulutusasteiden yhteiseen näkymään. Palvelussa voi jakaa ja käyttää avoimia oppimateriaaleja.

The Library of Open Educational Resources is a joint service of the Ministry of Education and Culture and the Finnish National Agency for Education that compiles open educational resources (OER) into a single view shared by all levels of education.
Tutkimustietoa, raportteja, uutisia ja tilastotietoa kansainvälisistä yrityksistä ja teollisuudenaloista. Sisältää yli 450 000 yrityksen tiedot.

Current news, statistical data, and comprehensive reports of global companies and industries. Over 450,000 company profiles.
Informaatioteknologian tutkimusjulkaisujen ja konsultointipalvelujen alusta. Gartner sisältää tutkimusraportteja IT-alan suuntauksista ja alan trendeistä, parhaista käytännöistä, digitaalisesta strategiasta ja hallinnon ja politiikan kehittämisestä.

Huom: Käyttöönotto on kolmivaiheinen

Platform for technology research publications and consultation services. Subscription contains access to research reports on knowledge and insight on IT trends, best practices, digital strategy, and governance and policy development

Note: deployment is three-phased
New
HELDAn tarkoituksena on lisätä Helsingin yliopiston tutkimusjulkaisujen näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta tarjoamalla julkaisujen avoin saatavuus yliopiston oman avoimen julkaisuarkiston kautta. Arkistoon tallennetaan yliopistolla tuotettua kokotekstiaineistoa kuten tutkijoiden artikkeleita, yksiköiden julkaisusarjoja sekä tiedekuntien oppimateriaaleja ja laitosten tuottamaa tutkimusaineistoa.

The main purpose of HELDA is to increase the visibility, use and impact of research results of the University of Helsinki by providing open access of research publications through the University’s own repository. HELDA serves as a full text repository for research articles and institutional series, as well as for teaching and research material produced by the departments and faculties of the University.
New
Knowledge Unlatched on organisaatio, joka tarjoaa kirjastoille ja kustantajille ympäri maailmaa mahdollisuuden työskennellä yhdessä luodakseen kestävän reitin avoimeen julkaisemiseen. Open Research Library -palvelusta löydät yli 3000 avointa e-kirjaa eri tieteenaloilta ja KU Journals Collection -kokoelmasta yli 50 avointa e-lehteä.

Knowledge Unlatched is an organisation that offers an opportunity for libraries and publishers from around the world to work together to create a sustainable route to Open Access. In Open Research Library you can find over 3000 freely open e-books and in KU Journals Collection you can find over 50 Open Access e-journals.
New
Knowledge Unlatched on organisaatio, joka tarjoaa kirjastoille ja kustantajille ympäri maailmaa mahdollisuuden työskennellä yhdessä luodakseen kestävän reitin avoimeen julkaisemiseen. Open Research Library -palvelusta löydät yli 3000 avointa e-kirjaa eri tieteenaloilta ja KU Journals Collection -kokoelmasta yli 50 avointa e-lehteä..

Knowledge Unlatched is an organisation that offers an opportunity for libraries and publishers from around the world to work together to create a sustainable route to Open Access. In Open Research Library you can find over 3000 freely open e-books and in KU Journals Collection you can find over 50 Open Access e-journals.
Library of Latin Texts (LLT) on maailman laajin latinankielisten tekstien tietokanta. Se sisältää tekstejä kaikilta aihealueilta ja aikakausilta. Tekstit ovat peräisin mm. sarjasta Corpus Christianorum.

Library of Latin Texts (LLT) is the world’s leading database for Latin texts. It gathers Latin texts of all genres and all periods. The texts have been taken from the Corpus Christianorum series and from many other leading editions.
Sisältää klassista kirjallisuutta, mm. eeppistä ja lyyristä runoutta, tragedioita, komedioita sekä historiaa ja filosofiaa ja muita historiallisten ajattelijoiden tekstejä sekä alkukielillä kreikaksi ja latinaksi että englanninoksina. Yli 520 teosta. James Loeb perusti alkuperäisen kokoelman vuonna 1911.

The series is gives access to all that is important in Greek and Latin literature through original text and English translation: epic and lyric poetry, tragedy and comedy, history, travel, philosophy, and oratory etc. Includes over 520 volumes. James Loeb founded the classical library in 1911.
New
OADTL on Digital Theological Libraryn ylläpitämä ja omistama lähinnä teologian ja uskontotieteiden alojen kirjasto. Sisältää myös esim. etiikan, historian, kielitieteen, kirjallisuuden, psykologian ja sosiologian aineistoja. Yli 190 000 e-kirjaa sekä yli 6000 e-lehteä.

OADTL is owned and maintained by the staff of the Digital Theological Library. It provides high-quality content in religious studies and other diciplines related e.g., ethics, history, linguistics, literature, psychology and sociology. 190,000+ ebooks and thousands of journals.
  • Kirjaudu etäkäytössa | Log in for remote access
New
Overton is the world’s largest searchable index of policy documents, guidelines, think tank publications and working papers. It collects data from 182 countries and over a thousand sources worldwide with more being added all the time.
SRM Video -kokoelma sisältää yli 480 videota tutkimusprosesseista ja tutkimusmenetelmistä. Kokoelma sisältää opetusvideoita, haastatteluja, tapaustutkimuksia ja pienoisdokumentteja tutkimusprosesseihin liittyen.

SRM Video includes hours of tutorials, interviews, video case studies, and mini-documentaries covering the entire research process. The 480+ streaming videos cover every aspect of the research process and hundreds of qualitative, quantitative, and mixed methods.
title
Loading...

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback