Skip to Main Content

Tietokannat A-Z | A-Z Databases

Loading...Uusia Tietokantoja | New Databases

Loading...
Alternate Name(s): aikaisempi nimi: Artfilms
Yli 2000 videota: taide-elokuvia, dokumentteja, haastatteluja ja oppitunteja mm. taiteen, arkkitehtuurin, elokuvan ja tanssin aloilta. Videot kuuluvat Arts & Humanities -kokoelmaan. Teatteritaiteen alan videot löytyvät Bloomsburyn Drama Online -alustalta.

Over 2000 videos from top artists and producers. Subjects: Architecture & Design, Film & Cinema and Visual Arts, Dance, Communication & Culture, New Media and Digital Art. Drama and Performance videos have moved to Drama Online platform of Bloomsbury.
Campbell Library This link opens in a new window
Alternate Name(s): Campbell Collaboration
Campbell Collaboration on kansainvälinen tutkimusverkosto, joka tuottaa systemaattisia katsauksia sosiaalialalta sekä kasvatuksen ja rikosoikeuden aloilta.

The Campbell Library of Systematic Reviews provides free online access to systematic reviews in the areas of education, criminal justice and social welfare.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) on Yhdysvaltain kansallinen kansanterveysvirasto, jonka tavoitteena on suojella kansanterveyttä ja turvallisuutta valvomalla ja ehkäisemällä sairauksia, loukkaantumisia ja vammoja Yhdysvalloissa. Palvelu tarjoaa kansanterveyteen liittyviä Yhdysvaltoihin painottuvia tilastotietoja.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aims to protect public health and safety by monitoring and preventing diseases, injuries and disabilities in the United States. The service provides statistics on public health in the United States.
Drama Online (Bloomsbury) This link opens in a new window
Alternate Name(s): Aikaisempi nimi: Artfilms
Artfilmsin alustalla olleet näyttämötaiteen videot (n. 270) ovat siirtyneet Drama Online -alustalle. Huom! Kaikki Drama Onlinen aineistot eivät käytettävissä Tampereen korkeakouluyhteisössä.

Drama and Performance videos (over 270) on Artfilms are now available here. Note! All of Drama Online content is not available for Tampere Universities.
Edition.fi This link opens in a new window
New
Alternate Name(s): Suomalaiset monografiat ja kokoomateokset verkossa Finnish Monographs and Edited Volumes Online
Edition.fi-julkaisupalvelu tarjoaa pääsyn avoimiin monografioiden ja kokoomateoksiin. Edition.fi service provides access to open monographs and edited volumes.
Europe PMC This link opens in a new window
Europe PMC on avoin biotieteiden julkaisuarkisto, jota ylläpitää EMBL-EBI (European Bioinformatics Institute). PubMed Centralin viitteiden lisäksi tietokannassa on patentteja ja NHS:n hoitosuosituksia (UK National Health Service). Sisältää myös rahoittajahaun.

Europe PMC is an open science platform that enables access to a worldwide collection of life science publications and preprints from trusted sources around the globe.
Gale Business: Insights This link opens in a new window
Tutkimustietoa, raportteja, uutisia ja tilastotietoa kansainvälisistä yrityksistä ja teollisuudenaloista. Sisältää yli 450 000 yrityksen tiedot.

Current news, statistical data, and comprehensive reports of global companies and industries. Over 450,000 company profiles.
Gartner This link opens in a new window
Informaatioteknologian tutkimusjulkaisujen ja konsultointipalvelujen alusta. Gartner sisältää tutkimusraportteja IT-alan suuntauksista ja alan trendeistä, parhaista käytännöistä, digitaalisesta strategiasta ja hallinnon ja politiikan kehittämisestä.

Huom: Käyttöönotto on kolmivaiheinen

Platform for technology research publications and consultation services. Subscription contains access to research reports on knowledge and insight on IT trends, best practices, digital strategy, and governance and policy development

Note: deployment is three-phased
Global Burden of Disease (GBD) This link opens in a new window
Global Burden of Disease (GBD) on tilastotyökalu, joka tarjoaa kattavan kuvan kuolleisuudesta ja vammaisuudesta eri maissa, ajan, iän ja sukupuolen mukaan.

Global Burden of Disease (GBD) is a statistics tool that provides a comprehensive picture of mortality and disability across countries, time, age, and sex.
Global Cancer Observatory (GCO) This link opens in a new window
Global Cancer Observatory (GCO) on vuorovaikutteinen palvelu, joka esittelee maailmanlaajuisia syöpätilastoja syövän hallinnan ja syöpätutkimuksen edesauttamiseksi.

Global Cancer Observatory (GCO) is an interactive web-based platform presenting global cancer statistics to inform cancer control and cancer research.
Kelan tietotarjotin - Kela's Info Tray This link opens in a new window
  • Open Access
New
Alternate Name(s): Kelan tietopalvelu Kela's Info Tray Kansaneläkelaitos
Kelan tietotarjotin kokoaa yhteen Kelan tuottamaa tutkimus- ja tilastotietoa sekä tähän tietoon pohjautuvia analyyseja ja tutkimuksia.

Kela's Info Tray brings together research and statistics produced by Kela and analyses and studies based on this information.
Library of Latin Texts Online This link opens in a new window
Library of Latin Texts (LLT) on maailman laajin latinankielisten tekstien tietokanta. Se sisältää tekstejä kaikilta aihealueilta ja aikakausilta. Tekstit ovat peräisin mm. sarjasta Corpus Christianorum.

Library of Latin Texts (LLT) is the world’s leading database for Latin texts. It gathers Latin texts of all genres and all periods. The texts have been taken from the Corpus Christianorum series and from many other leading editions.
Loeb Classical Library This link opens in a new window
Alternate Name(s): Digital Loeb Classical Library, Loeb
Sisältää klassista kirjallisuutta, mm. eeppistä ja lyyristä runoutta, tragedioita, komedioita sekä historiaa ja filosofiaa ja muita historiallisten ajattelijoiden tekstejä sekä alkukielillä kreikaksi ja latinaksi että englanninoksina. Yli 520 teosta. James Loeb perusti alkuperäisen kokoelman vuonna 1911.

The series is gives access to all that is important in Greek and Latin literature through original text and English translation: epic and lyric poetry, tragedy and comedy, history, travel, philosophy, and oratory etc. Includes over 520 volumes. James Loeb founded the classical library in 1911.
Nordic Health & Welfare Statistics NHWStat This link opens in a new window
  • Open Access
New
Alternate Name(s): NHWStat is the shared website for the Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO) and the Nordic Social Statistical Committee (NOSOSCO)
Nordic Health & Welfare Statistics kerää ja esittelee Pohjoismaiden terveys- ja sosiaalipolitiikan alojen tilastotietoa.

Nordic Health & Welfare Statistics collects and presents statistics on health and social policies in the Nordic Countries.
Overton This link opens in a new window
  • Kirjaudu etäkäytössa | Log in for remote access
New
Sisältää tietoja julkishallinnon ja ajatushautomoiden julkaisuista, työpapereista yms. Julkaisuja on kerätty tuhansista lähteistä lähes kaikista maailman maista. Lisäksi tietokanta sisältä tiedot näiden julkaisujen sisältämistä viittauksista tieteellisiin julkaisuihin. Palvelun avulla voi etsiä ns. harmaata kirjallisuutta tai tutkia, kuinka tiettyihin tieteellisiin julkaisuihin on viitattu ei-tieteellisissä julkaisuissa.

Overton is the world’s largest searchable index of policy documents, guidelines, think tank publications and working papers. It collects data from 182 countries and over a thousand sources worldwide with more being added all the time.
Sotkanet.fi This link opens in a new window
  • Open Access
New
Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista vuodesta 1990, palvelua ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Statistical information on welfare and health in Finland since 1990, the service is provided by Finnish institute for health and welfare.
Tieteen termipankki This link opens in a new window
  • Open Access
New
Alternate Name(s): Tieteen kansallinen termipankki (TTP) Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences (HTB)
Tieteen termipankki rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien humanististen tieteenalojen avoimen termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Tällä hetkellä termipankki sisältää termejä filosofian, kirjallisuudentutkimuksen, estetiikan, semiotiikan, kielentutkimuksen ja teatteritieteen aloilta. Hanketta koordinoidaan Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences (HTB) is a multidisciplinary project which aims to gather a permanent terminological database for all fields of humanistic research in Finland. Currently, the term bank contains terms in the fields of philosophy, literature, aesthetics, semiotics, language research, and theatre science. The project is coordinated at the Faculty of Arts in University of Helsinki.
Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja on maksuton tutkimusmenetelmien verkko-oppikirja ja oppimisympäristö. Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja keskittyy kvantitatiivisiin menetelmiin ja laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja keskittyy kvalitatiivisiin menetelmiin. Palvelua ylläpitää Tietoarkisto (FSD).

The Research Methods Guidebook is an online environment for teaching and learning quantitative and qualitative research methods in the social and behavioural sciences. The service is maintained and developed by Finnish Social Science Data Archive (FSD).
title
Loading...

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback