Skip to Main Content

Tietokannat A-Z | A-Z Databases

Loading...Uusia Tietokantoja | New Databases

Loading...
Bibliography of British and Irish History This link opens in a new window

Bibliografisia tietoja historiankirjoituksista, jotka käsittelevät Britteinsaaria, Brittiläistä imperiumia ja Kansainyhteisöä vuodesta 55 eaa nykypäivään. Palvelu on koekäytössä vuoden 2024 loppuun asti. 
Bibliographic information on histories of the British Isles, the British Empire and the Commonwealth from 55 BC to the present day. The service will be on trial use until the end of 2024.

ChronosHub Journal Guide This link opens in a new window
New

Työkalu, joka auttaa tutkijoita löytämään julkaisukanavia, joissa heidän on mm. mahdollista julkaista Open Access -artikkeleita joko täysin ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Journal Guidea voi myös käyttää pelkästään julkaisukanavien etsimiseen omalta tieteenalalta ilman aineistosopimuksia. Valtaosa Journal Guiden sisältämistä lehdistä eivät kuulu sopimuksiin. Palvelu on räätälöity Tampereen korkeakouluyhteisön tarpeisiin.

A tool that helps researchers find publication channels where they can publish Open Access articles either completely without an article processing charge (APC), or with a discounted APC. The Journal Guide can also be used just to find publication channels in your own field of science outside the agreements. Most journals included in the Journal Guide are not part of the agreements. The service is tailored to the needs of the Tampere Universities community.

EU Law Live This link opens in a new window
EU Law Live on EU-oikeuden uutis- ja analysointisivusto. Se tuottaa viikottain ajantasaisia uutisia, kolumneja sekä tarkempia analyyseja ja lausuntoja liittyen EU lainsäädännön kehitykseen.
-Hyväksy kaikki tekniset ja istuntokohtaiset evästeet, jotta pääset käsiksi koko tekstiin.
-Henkilökohtaisen tilin luominen ei ole mahdollista

EU Law Live is a news and analysis website for EU law. EU Law Live produces up-to-date news, columns and more detailed analyses and statements related to the development of EU legislation.
-Accept technical and session cookies to access the full text by clicking on "Accept", which appears at the top of the website.
-Creating a personal account is not possible.

Alternate Name(s) Cambridge textbooks
Cambridge University Pressin kurssikirjoja useilta aihealueilta. E-aineisto-oppaan Higher Education from Cambridge University Press -ohjeet

Textbooks by Cambridge University Press from many subject areas. E-resource guide's Higher Education from Cambridge University Press instructions
Institute of Physics Journals This link opens in a new window
Alternate Name(s) IOP journals
Institute of Physics (IOP) on fysiikan alan kustantaja, joka julkaisee yli sataa lehteä. Lehdistä n. 20 on täysin avoimia.

Institute of Physics (IOP) is a publisher in the field of Physics. IOP publishes more than 100 journals. 20 of the journals are fully open access.
Alternate Name(s) LexMA, IEMA
Lexikon des Mittelalters -aineisto sekä sitä täydentävä hakuteos ”International Encyclopaedia for the Middle Ages” on koekäytössä vuoden 2024. Aineistot käsittävät useita keskiajan tutkimuksen teemoja ja ajanjaksoja Euroopassa, Lähi-Idässä sekä Pohjois-Afrikassa.

Lexikon des Mittelalters database and it’s complementary reference work “International Encyclopaedia for the Middle Ages” will be in trial use in 2024. These resources cover several themes and periods of Medieval studies in Europe, the Middle East and North Africa.
Scopus AI This link opens in a new window

Scopus-tietokannan lisäosa, joka hyödyntää Scopuksen sisältöä ja perustuu luonnollisen kielen prosessointiin. Scopus AI analysoi vuodesta 2013 eteenpäin julkaistuja tutkimuksia ja luo niiden tiivistelmien pohjalta vastauksen.

Scopus is abstract and citation database, for which an add-on using generative AI, has been developed. It is based on the use of natural language.  Scopus AI searches for publications published since 2013 and uses their summaries to create an answer, i.e., a brief summary of the topic.

Vanhusten hoito ja hoiva (Terveysportti) This link opens in a new window
Alternate Name(s) ikääntyneet

Vanhusten hoito ja hoiva on Duodecimin uusi tietokanta, joka sisältää aineistoja mm. vanhusten hyvän hoidon käytännöistä, muistisairaiden kanssa toimimisesta, yli 75-vuotiaiden lääkehoidon erityispiirteistä sekä koti- ja saattohoidosta. Palvelu suunnattu sote-alan opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Tietokanta on koekäytössä 31.8.2024 asti.

title
Loading...

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback