Skip to Main Content

Tietokannat A-Z | A-Z Databases

Loading...Uusia Tietokantoja | New Databases

Loading...
Alternate Name(s): aikaisempi nimi: Artfilms
Yli 2000 videota: taide-elokuvia, dokumentteja, haastatteluja ja oppitunteja mm. taiteen, arkkitehtuurin, elokuvan ja tanssin aloilta. Videot kuuluvat Arts & Humanities -kokoelmaan. Teatteritaiteen alan videot löytyvät Bloomsburyn Drama Online -alustalta.

Over 2000 videos from top artists and producers. Subjects: Architecture & Design, Film & Cinema and Visual Arts, Dance, Communication & Culture, New Media and Digital Art. Drama and Performance videos have moved to Drama Online platform of Bloomsbury.
Campbell Library This link opens in a new window
Alternate Name(s): Campbell Collaboration
Campbell Collaboration on kansainvälinen tutkimusverkosto, joka tuottaa systemaattisia katsauksia sosiaalialalta sekä kasvatuksen ja rikosoikeuden aloilta.

The Campbell Library of Systematic Reviews provides free online access to systematic reviews in the areas of education, criminal justice and social welfare.
Drama Online (Bloomsbury) This link opens in a new window
Alternate Name(s): Aikaisempi nimi: Artfilms
Artfilmsin alustalla olleet näyttämötaiteen videot (n. 270) ovat siirtyneet Drama Online -alustalle. Huom! Kaikki Drama Onlinen aineistot eivät käytettävissä Tampereen korkeakouluyhteisössä.

Drama and Performance videos (over 270) on Artfilms are now available here. Note! All of Drama Online content is not available for Tampere Universities.
Edition.fi This link opens in a new window
New
Alternate Name(s): Suomalaiset monografiat ja kokoomateokset verkossa Finnish Monographs and Edited Volumes Online
Edition.fi-julkaisupalvelu tarjoaa pääsyn avoimiin monografioiden ja kokoomateoksiin. Edition.fi service provides access to open monographs and edited volumes.
Gale Business: Insights This link opens in a new window
Tutkimustietoa, raportteja, uutisia ja tilastotietoa kansainvälisistä yrityksistä ja teollisuudenaloista. Sisältää yli 450 000 yrityksen tiedot.

Current news, statistical data, and comprehensive reports of global companies and industries. Over 450,000 company profiles.
Lakisampo This link opens in a new window
New
Portaali, joka perustuu oikeusministeriön Finlex.fi -palvelusta automaattisesti muodostettuun linkitettyyn avoimeen dataan. Sisältää Suomen ajantasaisen lain ja muita säädöksiä sekä joukon korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden oikeustapauksia.
Tieteen termipankki This link opens in a new window
  • Open Access
New
Alternate Name(s): Tieteen kansallinen termipankki (TTP) Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences (HTB)
Tieteen termipankki rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien humanististen tieteenalojen avoimen termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Tällä hetkellä termipankki sisältää termejä filosofian, kirjallisuudentutkimuksen, estetiikan, semiotiikan, kielentutkimuksen ja teatteritieteen aloilta. Hanketta koordinoidaan Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences (HTB) is a multidisciplinary project which aims to gather a permanent terminological database for all fields of humanistic research in Finland. Currently, the term bank contains terms in the fields of philosophy, literature, aesthetics, semiotics, language research, and theatre science. The project is coordinated at the Faculty of Arts in University of Helsinki.
Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja on maksuton tutkimusmenetelmien verkko-oppikirja ja oppimisympäristö. Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja keskittyy kvantitatiivisiin menetelmiin ja laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja keskittyy kvalitatiivisiin menetelmiin. Palvelua ylläpitää Tietoarkisto (FSD).

The Research Methods Guidebook is an online environment for teaching and learning quantitative and qualitative research methods in the social and behavioural sciences. The service is maintained and developed by Finnish Social Science Data Archive (FSD).
title
Loading...

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback