Skip to main content

Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys: Yleistä

Tieteelliset julkaisut ja tutkimuksen arviointi

Tutkimuksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä voidaan arvioida selvittämällä, kuinka paljon tutkimusjulkaisuihin on viitattu uudemmassa tutkimuksessa. Tutkimuksen vaikuttavuuden lukuja hyödynnetään monella tasolla.

Organisaatiotasolla bibliometriikkaa käytetään mm.:   

 • yliopistojen rahoitusmallin taustalla,
 • yliopistojen tuloksellisuuden mittaamisessa, yliopisto rankingit,
 • tutkimuksen arvioinnissa ja johtamisessa, sekä
 • rekrytoinnissa.

Yksittäisen tutkija tai tutkimusryhmä hyödyntää arviointia mm.:

 • tehtävän tai apurahan haussa,
 • artikkelin julkaisukanavaa valittaessa,
 • verkostoituessa saman alan tutkijoiden kanssa.

Bibliometriikka

Bibliometriikassa tutkitaan tieteellisten julkaisujen määrää, viitatuimpia julkaisuja sekä niiden keskinäisiä viittauksia. Tutkimuksen ja julkaisutuotannon arvioimiseen on erilaisia mittareita kuten tieteellisten lehtien Impact Factor eli vaikuttavuuskerroin ja H-indeksi.

Bibliometriikkaa voidaan käyttää moneen tarkoitukseen:

                                                                                                     

Mitä voidaan mitata?

 • Julkaisut per vuosi, per tutkija/tutkimusryhmä/instituutio
 • Julkaisutyyppeja, kuten artikkelit, konferenssijulkaisut, väitöskirjat, monografiat
 • Yhteistyö tutkijoiden/tutkimusryhmien/organisaatioiden välillä
 • Kuka viittaa keneen, mihin, milloin?

Metriikkapalvelut

Tampereen yliopiston tiedekunnat, Tampereen yliopistollinen sairaala ja Tampereen ammattikorkeakoulu voivat tilata bibliometrisiä selvityksiä julkaisutoiminnasta, joita Tampereen yliopiston kirjaston metriikkatiimi tuottaa vastuullisuuden ja avoimuuden periaatteita noudattaen:

 
Julkaisuanalyysipyynnöt: lib.metrics(at)tuni.fi

Ota yhteyttä

Kirjasto auttaa tarvittaessa yliopiston tutkijaa viittaustietojen ja h-indeksin selvittämisessä. Varaa ohjausaika tai tutustu h-indeksin pikaohjeisiin.

Lisätietoa julkaisutoiminnan arvioinnista ja bibliometriikasta: lib.metrics(at)tuni.fi