Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhaun opas: Tiedonlähteiden valinta

Tampereen yliopiston kirjaston aineistot

Kirja käsissä.

Kaikki kirjaston aineistot löydät yhdellä haulla Andor-tiedonhakupalvelusta. Voit myös uusia lainojasi ja tehdä varauksia lainassa oleviin kirjoihin Andorissa.

Käyttäessäsi aineistoja kampuksen ulkopuolelta, sinulta kysytään henkilökohtaista TUNI-käyttäjätunnusta ja -salasanaa, joilla pääset kirjautumaan myös muihin TUNI- verkkopalveluihin. Lisätietoa etäkäytöstä löydät kirjaston sivuilta.

Voit myös hakea tietoa yksittäisestä tietokannasta.

Selaa Tampereen yliopiston kirjastoon hankittuja tietokantoja:

Siirry tietokannat A-Z-listalle.

Tiedonlähteiden valinta

Tiedonhaun aihe ja laajuus vaikuttavat tiedonlähteiden valintaan. Vain yhden tietokannan käyttäminen ei läheskään aina ole riittävä tarvittavan tiedon löytymiseen, vaan tietoa on etsittävä useammasta eri lähteestä.

Kartoita aluksi alasi keskeiset tiedonlähteet. Tiedonhaussa kannattaa lähteä liikkeelle tutusta ympäristöstä, eli oman kirjaston kokoelmista. Lisäksi kannattaa muistaa, että tarvittava tieto ei välttämättä löydy ensimmäisellä yrittämällä.

SciencePort -tiedonhakuportaali tarjoaa pääsyn Tampereen yliopiston kirjastossa käytettävissä oleviin e-lehtiin, e-kirjoihin, tietokantoihin, hakuteoksiin ja muihin aineistoihin. Aineistot on jaettu aloittain. Suurin osa aineistoista on maksullisia, ja niiden käyttö on rajattu korkeakouluyhteisön opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kaikki e-aineistot ovat myös käytössäsi etänä.

Tiedonlähteen valinta tiedontarpeen mukaan:

ETSINNÄN KOHDE

HAKUOHJE

Tietty kirja

Kaikki kirjaston aineistot löytyvät Andor-tiedonhakupalvelusta. Voit rajata haun vain painettuun aineistoon, jos haluat kirjasta fyysisen kappaleen. Löydät kaikki e-kirjapalvelut kootusti E-kirja-oppaastamme.

Tietty lehtiartikkeli

Tiettyä artikkelia etsittäessä voi käyttää kirjaston etusivulla olevaa Andorin pikahakua tai Andorin omaa hakua. Kirjoita hakukenttään artikkelin nimi lainausmerkeissä tehdäksesi tarkan haun. Jos tiedät, missä lehdessä artikkeli on julkaistu, voit hakea kyseisen lehden esim. lehtihaun kautta.

Tietty pro gradu, diplomityö tai väitöskirja

Etsi opinnäytettä Andor-tiedonhakupalvelusta. Oman kampuksesi opinnäytteisiin pääset kätevästi käsiksi myös Opinnäytteiden haku -oppaasta. Muissa yliopistoissa tehtyjä opinnäytetöitä voit hakea Melinda-tietokannasta.

Patentteja

Patenttitietokantoja on koottu alakohtaisten aineisto-oppaiden Patentit  -välilehdelle.

Standardeja

Tampereen yliopiston kirjasto tarjoaa pääsyn mm. SFS Online -tietokantaan. Muita standarditietokantoja on koottu alakohtaisen aineisto-oppaan Standardit -välilehdelle. Vanhempia standardeja löytyy myös kirjaston painetuista kokoelmista.

Tilastoja ja lakitietoa

SciencePortin Muita lähteitä -välilehdeltä löydät mm. tilastotietokantoja ja lakipalveluja (mm. FINLEX ja EDILEX).

Tarvitset nopeasti uutta tietoa tietystä aiheesta, mutta sinulla ei ole tarvetta kartoittaa kaikkea aiheesta julkaistua tietoa.

Etsi tietoa kirjaston etusivun pikahaulla tai avoimesta verkosta (esim. Google Scholar).

Kattava kartoitus: mitä aiheesta on kirjoitettu?

Etsi tietoa oman alasi tieteellisistä tietokannoista laaja-alaisesti alakohtaisen aineisto-oppaasi kautta; etsi esimerkiksi artikkeleita, tutkimusraportteja, tieteellisiä monografioita ja opinnäytteitä.

 

Asiantuntijuuden arviointi

Kaaviokuva, jossa kuvaillaan erilaisia asiantuntijuuksia sen mukaan, pohjautuuko se tieteelliseen, ammatilliseen vai kokemukselliseen tietoon. Tieteellisempi tieto pohjaa laajaan aineistoon ja on kattavampaa kuin yhden henkilön kokemuksiin pohjautuva tieto. Ammatillinen tieto nojaa käytännön kokemukseen ja ammatissa kertyneeseen osaamiseen.

Kuva: Maria Lassila-Merisalo / Hämeen ammattikorkeakoulu 2016. / Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Erilaisia tietokantatyyppejä

  • Viitetietokannat

Viitetietokannoista löydät kirjan tai artikkelin bibliografiset tiedot (tekijä, nimeke, kustantaja, vuosi ym.) sekä tiivistelmän, mutta itse kokoteksti on haettava osoitetusta alkuperäisdokumentista. Viitetietokantoja ovat esimerkiksi Web of Science ja Scopus. Myös kirjastojen kokoelmatietokannat ovat viitetietokantoja.

  • Kokoelmatietokannat

Kokoelmatietokantoihin luetteloidaan viitetiedot kirjastojen aineistoista. Viitteet sisältävät mm. tiedon tekijästä, julkaisun nimestä, julkaisutiedoista ja ulkoasusta. Lisäksi aineistot kuvaillaan tietokantoihin yleensä Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA), tieteenalakohtaisten asiasanastojen tai luokituksen avulla. Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmat on luetteloitu Andoriin.

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, jossa on mukana yli 300 organisaatiota yliopisto- ja AMK-kirjastoista yleisiin kirjastoihin, museoihin, ja arkistoihin. Finnassa voit selailla kootusti eri kirjastojen saatavilla olevia aineistoja. Avoimia aineistoja pääset lukemaan heti, organisaatiokohtaisten aineistojen kohdalla pääsy on rajattu.

Melinda on suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta. Se sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, yhteiskirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston, Tilastokirjaston sekä joidenkin ammattikorkeakoulukirjastojen tietokantoihin sisältyvistä aineistoista. Melinda palvelee tiedonhaussa sekä aineiston paikantamisessa antamalla hakutuloksessa tiedon siitä, minkä kirjaston kokoelmiin etsimäsi aineisto on hankittu ja missä kirjastoissa se on paikalla.

  • Kokotekstitietokannat

Kokotekstitietokannat muodostuvat kokotekstinä olevasta aineistosta, esimerkiksi elektroniset lehdet ja kirjat. Löydät kaikki Tampereen yliopiston kirjastoon hankitut tietokannat A-Z listan kautta.

  • Kuvatietokannat

Kuvatietokantoja ovat esimerkiksi muistiorganisaatioiden (museot, arkistot ja kirjastot) ylläpitämät tietokannat, kuvatoimistojen kuvapalvelut ja avoimen Internetin kuvasisältö. Arkkitehtuurin aineisto-oppaassa on kattavasti koottu erilaisia kuvatietokantoja. Kuvien käyttöön liittyviin kysymyksiin löydät vastauksen Aalto-yliopiston ImagOA-oppaasta.