Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhaun opas: Hakusanojen valinta

Hakusanojen etsiminen

Hakusanoina käytetään yleisesti

  • ongelman keskeisiä käsitteitä
  • käsitteiden synonyymeja
  • rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä
  • luokituskoodeja

Tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustumisessa apuna voidaan käyttää lehtiartikkeleita, hakuteoksia, käsikirjoja, sanakirjoja, asiasanastoja jne.

Asiasanastoista ja sanakirjoista löytyy alan terminologiaa ja käsitteitä. Ne voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet. Käsikirjat mm. sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen aihealueesta.

Finto asiasanasto- ja ontologiapalvelu

Finto-palvelun logo.

Finto on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun. Fintossa on sekä yleisiä sanastoja (kuten YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto) että erikoissanastoja mm. yhteiskunnan, luonontieteiden ja paikkatiedon saralta.

Standardoidut sanastot

SFS Online on standardipalvelu, joka sisältää myös lukuisia tekniikan alan standardoituja sanastoja eri kielillä (mm. suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska). Sanastot löytyvät palvelun luokasta 01 Yleistä. Terminologia. Standardisointi. Dokumentointi.

Luokitusjärjestelmiä

Luokitusjärjestelmiä käytetään kirjastojen aineistojen sisällönkuvailussa ja luokituksessa, ja niiden avulla voi myös löytää omaan aiheeseen liittyviä hakusanoja, sekä hahmottaa aiheen suhdetta muihin aloihin.

Asiasanastot

Asiasanoja ja asiasanastoja voidaan hyödyntää monin tavoin sekä hakusanojen valinnassa että tiedonhaussa. Asiasanastoissa on usein kuvattu asiasanojen väliset suhteet (laajemmat, suppeammat ja rinnakkaiset termit). Asiasanastoissa voidaan myös kertoa, mitä asiasanaa käsitteestä käytetään.

Tietokannoissa dokumenttien sisältö kuvaillaan vapaasti valituilla asiasanoilla ja/tai jonkin kontrolloidun asiasanaston termeillä (keywords). Kontrolloitua asiasanastoa kutsutaan myös tesaurukseksi. Tesaurus on usein jonkin tieteenalan erikoissanasto. Asiasanastot voivat olla myös yleisiä, tietokannoista ja aihealueista riippumattomia. Tiedonhaussa asiasanat on aina tarkistettava käytettävästä tietokannasta, koska asiasanastot ovat usein tietokantakohtaisia.

Kuvakaappaus Proquestin tesauruksen käyttöliittymästä.

Asiasanastoissa on usein kerrottu, mitä asiasanaa käsitteestä käytetään. ProQuestin metallurgical tesauruksessa on esitetty asiasanan lisäksi sanan laajemmat (broader terms), suppeammat (narrower terms) ja rinnakkaistermit (related terms).

Kuvan lähde: ProQuest 9.5.2019

Luokitusjärjestelmät

Hakusanojen kanssa tai niiden sijaan voidaan käyttää myös erilaisia luokituksia, jotka kuvaavat dokumentin sisältöä. Tietokannoissa on usein käytössä omat luokitusjärjestelmänsä, joten tiedonhaussa luokituskoodit ja niiden käyttö kannattaa aina tarkistaa tietokannan ohjeista. Luokituskoodeja etsiessä apuna voi käyttää myös jo löytämiensä relevanttien viitteiden luokituksia. Luokitusjärjestelmät ovat usein hierarkkisia ja kielestä riippumattomia.

Kuvakaappaus MathSciNetin luokittelusta.

 

American Mathematical Societyn MSC (mathematics subject classification) -luokitusjärjestelmän koodia voi käyttää hakuterminä MathSciNetin lisäksi monissa tietokannoissa.
Kuvan lähde: MathSciNet (American Mathematical Society) 6.11.2015

Synonyymit ja vaihtoehtoiset ilmaisu- ja kirjoitusmuodot

Sanakirja.Kattavan hakutuloksen saamiseksi on syytä miettiä myös termien synonyymejä, vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja ja kirjoitusmuotoja.

Tiedonhaussa on huomioitava mm. yksikkö- ja monikkomuodot, taivutukset, lyhenteet ja muut erilaiset kirjoitustavat. Ne huomioidaan tietokannoissa eri tavoin, ja käytännöt on aina tarkistettava tietokannan ohjeista. Tavallisimpia keinoja tähän ovat erilaiset katkaisu- ja korvausmerkit (* tai ?) sekä fraasihaku.

Tietokannoissa on yhä useammin myös erilaisia automaattisia toimintoja, esimerkiksi automaattinen monikkomuodon, muiden taivutusmuotojen haku tai synonyymilla haku. Toimintaperiaatteet on yhtä lailla tunnettava.

Sanakirjapalvelut

Hakusanoja ja -käsitteitä laadittaessa on hyvä muistaa, että valtaosa tieteellisistä tietokannoista on englanninkielisiä. Keskeiset käsitteet on siis syytä kääntää englanniksi.

Voit käyttää apunasi erilaisia sanakirjapalveluita: