Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhaun opas: Tiedonhaku prosessina

Ympyränä etenevä kaavio tiedonhausta jatkuvana prosessina.

Tiedonhaku on prosessi joka alkaa tiedontarpeesta ja aiheesta joka sinulla on.

  • Tiedonhaun suunnitteluvaiheessa:
  • tunnistat aiheesi keskeiset käsitteet ja jäsennät aiheesi hakusanoiksi.
  • Valitset myös tiedonlähteet.
  • Tiedonhaun toteutusvaiheessa teet hakuja, arvioit haun onnistumista ja tuloksia ja muokkaat hakua tarvittaessa.
  • Sen jälkeen paikallistat ja valitset haluamaasi aineistoa, e-muotoista tai painettua.
  • Tiedon käyttövaiheessa tulkitset ja arvioit löytynyttä tietoa ja käytät ja hyödynnät sitä eettisesti.

 

Samalla kun haku etenee, voit tuntea epävarmuutta. Se on tutkimustenkin mukaan osa tiedonhaun prosessia ja kuuluu asiaan. Joudut ehkä palaamaan prosessissa taaksepäin.   Hallinnan tunnetta parantaa jos käytätä hakupäiväkirjaa tai muuten dokumentoit hakuasi systemaattisesti. Kannattaa myös tallentaa löytyneitä hakutuloksia ja viitteitä.

Tiedonhaku ei välttämättä ole lineaarinen prosessi, vaan eri vaiheet saattavat limittyä ja saatat joutua palaamaan taaksepäin. Tiedonhakuun liittyy myös tunteita. Tietoa ei välttämättä löydy heti, tai joudut yhdistelemään eri lähteistä löytynyttä tietoa tai soveltamaan, jotta tieto soveltuu tarpeisiisi. Tämä on luonnollinen osa prosessia.

Tiedonhaun apuna toimii systemaattisuus. Kannattaa tehdä hakusuunnitelma tai hakupäiväkirja, jonka avulla voit tehdä hakuprosessia näkyväksi. Se auttaa sinua hahmottamaan, miten voit toimia toisin tai korjata hakujasi. Sen avulla dokumentoit, millaisilla hakusanoilla- tai lauseilla olet hakujasi tehnyt. Monen alan opinnäytteissä vaaditaan systemaattista tiedonhankintaa. Hakusanojen lisäksi kannattaa tallettaa löytyneitä julkaisuja ja niiden lähdeviitteitä jatkokäyttöä varten.