Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhaun opas: Avoimet aineistot

Avoimet aineistot opinnoissa

Voit hyödyntää opinnoissasi erilaisia avoimia aineistoja. Avoimet aineistot voivat olla esimerkiksi haastatteluja, kyselyitä, tilastoja tai vaikka mittaustuloksia tai kielipankkeja. Avoimia aineistoja voi käyttää esim. opinnäytetöihin tai tutkimukseen, ja niitä voi etsiä erilaisista hakupalveluista.

Aineistonhallintasuunnitelma

Jos keräät itse aineistoa esim. opinnäytettäsi varten, on hyvä laatia aineiston keräämistä, kuvailua, tallentamista ja mahdollista jakamista ajatellen aineistonhallintasuunnitelma.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan miten aineisto hankitaan, mihin ja miten sitä käytetään, miten se säilytetään niin projektin aikana kuin sen jälkeen. 

Aineistonhallintasuunnitelmaa ei tarvitse laatia yksin, vaan siihen on saatavissa sekä työkaluja että apuvälineitä. Voit lukea lisää kirjaston Tutkimusaineistojen hallinta -oppaasta, tai ottaa yhteyttä kirjastoon: researchdata@tuni.fi

DMPTuuli

DMPTuuli on verkkotyökalu aineistonhallintasuunnitelmien tekemiseksi. Sen käyttäminen on maksutonta, ja kirjautuminen palveluun onnistuu helpoiten HAKA-kirjautumisella. Palvelu on helppokäyttöinen.

DMPTuulissa on uusimmat rahoittajien (muun muassa Suomen Akatemia, EU Horizon 2020) mallipohjat aineistonhallintasuunnitelmien tekemiseksi sekä laaja ohjeistus, jotka yhdessä helpottavat suunnitelman tekemistä. Palvelussa on yleisten kansallisten ohjeiden lisäksi Tampereen yliopiston oma ohjeistus.

Siirry DMPTuulin verkkosivuille.